Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Курсова работа по управление на проекти. Създаване на частна охранителна фирма

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230985
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173776
Местоположение: Somewhere In Time

Курсова работа по управление на проекти. Създаване на частна охранителна фирма

Мнение от Mozo » ср юни 05, 2019 16:51

Технически университет – Габрово
Стопански факултет


Курсова работа
По
„Управление на проекти „

Създаване на чстна охранителна фирма
„ДАГА ПОЛИС“ ООД


Съдържание :

1.Описание

2.Кратка работна програма

3.Бюджет на проекта

4.Представяне на продукта

5.Логическа матрица

6.Одит на проекта1.Описание
Тема на проекта: Създаване на частна охранителна фирма

Вид на проекта според класификацията :бизнес проект
Обща стойност на проекта:900 000 лв

Срок за разработване :3 години
Абревиатура на проекта:152364
Ръководител на проекта : Петрушка Михайлова
Анотация :Създаване и разработване на кафе-сладкарница в жилищен квартал
Екип на проекта:Петрушка Михайлова, Цветослав Михайлов, Мартин Михайлов
Основни цели на проекта: Спечелване уважението и доверието на потребителите. Разрастване и развитие на фирмата, увеличаване диапазона на предлаганите услуги и тяхното качество.Повишаване качеството на живот и социалното благополучие на клиентите.Изграждане на партньорски и приятелски отношения с клиентите. Разшириряване на пазарният и дял, увеличаване общият и чистият доход.

Главна цел на проекта:Да се убедят потенциалните клиенти в качеството на предлаганите услуги . Да бъдат задържани като редовни и да са способ за привличане на нови . Да се докаже икономическата целесъобразност на инвестицията в създаването на частна охранителна фирма и нейната дългосрочна ефективност
Потребители : Очакват се клиенти от всяка възрастова група
Финансиращи източници :Собствен капитал и кредит от банка

Основната цел на бизнес проекта е да бъде създадена частна охранителна фирма в един от кварталите на гр.София –кв.Дианабад . В централното управление, ще бъдат създадени необходими структури за управление на силите и средства при всякакви ситуации, като ще се поддържа денонощно дежурство от Оперативни центрове. Ще бъдат сформирани мобилни групи, оборудвани с необходимата техника и въораженние, за бърза реакция при възникнали проблеми в ограняваните обекти.В дейноста си , ще се ръководи от основни принципи :
1. Лоялност и висока степенна взаимно доверие в деловата работа с партньорите
2. Осигуряване на пълен комплекс услуги, отнасящи се до безобасността на клиентите-от професионалния анализ на риска и поемането на отговорността на охраната за съответните обекти до защитата на фирмените тайни
3. Индивидуален подход към всеки клиент на фирмата и изграждане на специфичен профил на сигурността на съответните обекти, които подлежат на ограна
4. Използване на съвременни технологии, снижаващи себестойността на услуга при най-висока степен на гарантиране безопасността на клиентите

.
Работното време на охранителна фирма „Дага Полис „ ООД ще бъде на смени от :06:00-14:00ч. –първа смяна, от 14:00- 22:00ч– втора смяна, от 22:00- 6:00ч /всеки ден , в неделя от 9-19ч , след нощно дежурство ще има два поредни почивни дни.

2.Кратка работна програма :

Описание на дейността
Отговорник за дейността
Продължителност
Резултат
Необходим бюджет
1.
Наем на помещение
Управител и фин.мениджър
2 седмици
Намерено необходимо помощение
6000 лв на месец
2.
Оборудване на помещение
Управител и фин.мениджър
3 седмици
Обзавеждане на обекта
55 000лв
3.
Наем на персонал
Управител и фин.мениджър
1 месец
Подбор на квалифицирани кадри
17 000 лв
4.
Договаряне с фирми доставичици за необходими продукти
Управители,
2 седмици
Постигнати споразумения за доставката
10 000

Бизнес планът ще се реализира от дружество с ограничена отговорност „Сведика -99” ООД , учредено от двама съдружника, притежаващи равни дялове-Петрушка Милкова Михайлова и Цветослав Йотов Михайлов. Фирмата е основана през 2011г. тя е новосъздадено малко предприятие, което налага активно участие на съдружниците в дейността му. Съгласно дружествения договор единият съдружник (Петрушка Михайлова ) изпълнява длъжността управител и ръководи цялостната дейност на фирмата а другият съдружник (Цветослав Михайлов ) е финансов мениджър.
Решенията за управлението на фирмата се взимат еднолично от двамата съдружници, чиито дял е по 50%.
Към настоящия момент
.


3.Бюджет на проекта:

Описание на видовете разходи
Мерна единица
Количество единици
Единична цена
Стойност на разхода
Разходи за обзавеждане:
1.
Кафе машини
Бр.
2
2000 лв
4000лв
2.
Прибори
комплект
166
6 лв
1000 лв
3.
Маси
Бр.
25
80 лв
2000 лв
4.
Столове
Бр.
120
12,5 лв
1500 лв
5.
Климатици
Бр.
4
1125 лв
4500 лв
6.
Хладилна витрина
Бр.
2
1500
3000 лв
7.
Хладилник за напитки
Бр.
1
1000 лв
1000 лв
8.
Компютър
Бр.
1
1500 лв
1500 лв
9.
Машина за шок.изделия
Бр.
1
100 лв
1000 лв
10.
Обзавеждане на стая за отдих на персонала
-
-
1500 лв
1500 лв
11.
Оборудване за произв.на торти
-
-
5000 лв
5000 лв
12.
Напитки

-

-
1000 лв
1000 лв

Общо : 27 250 лв


Разходи за наем : 2000 лв за 1 година-24 000 лв + наем на цех 1000лв за 2 година -12 000 лв = 36 000 лв
Разходи за заплати (кафе-сладкарница)

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 105 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”