Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Проект за обновяване на Стария град в Пловдив

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230985
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173776
Местоположение: Somewhere In Time

Проект за обновяване на Стария град в Пловдив

Мнение от Mozo » ср юни 05, 2019 16:49

ПРОЕКТ:
ОБНОВЯВАНЕ НА СТАРИЯ ГРАД В ПЛОВДИВИзготвил: ..............................
ВУЗ: Европейски колеж по икономика и управление
Специалност: Счетоводство и контрол

ПРОЕКТ:
ОБНОВЯВАНЕ НА СТАРИЯ ГРАД В ПЛОВДИВ

Пловдив е един от най-старите градове в България. Античните и ранносредновековни архитектурни паметници в Пловдив създават неговата пленяваща атмосфера. Oтправна точка за развитието му е Трихълмието и равнината на юг и изток от него. Стария град е притегателен център за много български и чуждестранни туристи. Ежедневно се посещава от много хора, оценяващи архитектурното му богатство и пленяващото спокойствие. Но за да се запази невероятната му атмосфера е необходимо да се отдели голямо внимание по поддръжката и обновяването на архитектурните и исторически забележителности и цялостния облик.

1. Обща цел: Обновяване и поддържане на Стария град в Пловдив.
2. Специфични цели: Проекта има за цел да предложи възможности на местното население и частни организации, съвместно с община Пловдив, да обединят общия интерес и възможности за ефективно осъществяване на публично - частни сдружения при извършване на дейности по обновяване облика на Стария град; да превлича и насърчава хора от всички възрастови групи в процесите на опазване на Стария град; да остане притегателен център за пългарските и чуждестранни туристи. Дейностите по проекта предпоставят увеличаване на заетостта сред местното население, както и засилване интереса към Стария град и посещаемостта му.
3. Целеви групи: Целевите групи по проекта са жителите на град Пловдив, организациите действащи по изпълнението на проекта, инвеститорите.
4. Бенефициенти:
Преки: населението на град Пловдив.
Непреки: всички останали, които ще се възползват от обновяването на Стария град, отделните туристи и турстически групи.
5. Дейности: Дейностите, които са предвидени да се извъшат по осъществяването на проекта са обособени в 3 (три) стъпки:
◦ Почистване и поддържане на Античния театър, реставриране на “нестабилни” части;
◦ Реставриране на четири стари къщи;
◦ Почистване, озеленяване и поддържане на Античния стадион.

6. Срок за изпълнение: Предвидено е проекта да бъде изпълнен за период от 6 (шест) месеца, считано от 01.06.2007г. до 30.11.2007г.
7. С участието на:
1. Община Пловдив;
2. Неправителствени организации и частни фирми.
8.Финансиране: Общински бюджет; Физически и юридически лица.
9. Мерки за популяризиране на Програмата:
Гражданите могат да се осведомят за реализирането на проекта, целите и дейностите му от интернет страницата на град Пловдив, от в. Марица, от местните радиостанции, от изготвени информационни листовки.
10. Резултати:
• Развитие на туризма;
• Повишаване на гражданското съзнание;
• Повишаване нивото на трудова заетост сред местното население;
• Засилване интереса и посещаемостта на Стария град;
• “Разкрасяване” на Стария град;
• Повишаване атрактивността на културните и исторически обекти;
• Разведряване на завладяващата атмосфера на Стария град.
11. Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма ще се осъществява  чрез:
Проверки на степента на изпълнение на проекта; От предвидени контролни органи – физически лица; Ежеседмичен доклад пред община Пловдив за извършена работа.

Л О Г И Ч Е С К А Р А М К А


Интервенционна логика
Индикатори за успех
Източници за доказване
Рискове
1.Общи цели
Обновяване и поддържане на Стария град в Пловдив.
Гражданите могат да се осведомят за реализирането на проекта, целите и дейностите му от интернет страницата на град Пловдив, от в. Марица, от местните радиостанции, от изготвени информационни листовки.
Засилване интереса към Стария град и посещаемостта му Реализиране на дейностите в проекта и реализиране на очакваните резултати. Развитие туризма.

2.Специ-фични цели
Проекта има за цел да предложи възможности на местното население и частни организации, съвместно с община Пловдив, да обединят общия интерес и възможности за ефективно осъществяване на публично - частни сдружения при извършване на дейности по обновяване облика на Стария град; да превлича и насърчава хора от всички възрастови групи в процесите на опазване на Стария град; да остане притегателен център за пългарските и чуждестранни туристи. Дейностите по проекта предпоставят увеличаване на заетостта сред местното население, както и засилване интереса към Стария град и посещаемостта му.


1.Подготовка и изготвяне на информационна листовка.
2.Създаване на раздел в Интернет-страницата на Община Пловдив.

Реализация на дейностите по проекта и осъществяване на контрол по опазването на Стария град. Повишаване трудовата заетост сред местното население.

Проточване дейността по проекта, следствие от неочаквани климатични условия, възникнали внезапни инциденти, безотговорно ръководене на изпълнителната дейност.
3.Резулта-ти
- Развитие на туризма; - Повишаване на гражданското съзнание; - Повишаване нивото на трудова заетост сред местното население; - Засилване интереса и посещаемостта; - “Разкрасяване” на Стария град; - Повишаване атрактивността на културните и исторически обекти; - Разведряване на завладяващата атмосфера на Стария град.


Обновяване на Стария град в Пловдив, от което ще се възползват местното население, български и чуждестранни туристи и туристически групи
Проверки на степента на изпълнение на проекта; От предвидени контролни органи – физически лица; Ежеседмичен доклад пред община Пловдив за извършена работа.
1. Просрочване на проекта;
2. Недостиг на финансови средства.
4.Дейно-сти
Почистване и поддържане на Античния театър, реставриране на “нестабилни” части;
Реставриране на четири стари къщи;
Почистване, озеленяване и поддържане на Античния стадион.

Проучване мнението на жителите на град Пловдив.
Представяне на следните документи:
1.Одобрение на проекта
2.Обявяване на нови работни места;
3.Ежеседмичен доклад пред община Пловдив за извършена работа.
Недостиг на квалифициран персонал.Анализ на стейкхолдърите:
1. Стейкхолдъри, които имат положително отношение към проекта и оказват силно влияние към него:
• община Пловдив;
• безработни;
• инвеститори.
2. Стейкхолдъри, които имат негативно отношение към проекта, а са важни за неговото осъществяване:
• археолози.
3. Стейкхолдъри с положително отношение, но нямят съществено влияние върху проекта:
• Туристи.

Анализ на риска.

За потготовката на проекта за обновяване на Стария град в Пловдив са разгледани и анализирали два вида рискове:

Вътрешни за организацията рискове са:
1. Недостиг на квалифициран персонал - може да се предотврати чрез организирани курсове за обучение по необходимите дейности.
2. Неконтролируем персонал – решението на такъв проблем е свикване на управителните лица, които ще обсъдят въпроса и ще предприемат наказателни мерки.
3. Риск от неспазване на работното време – може да се реши с парични глоби и предупрждения за отстраняване от работа.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 30 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”