Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Класификация на речевите нарушения

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с педагогиката.
Дидактика, образование, специална педагогика, социална педагогика, военна педагогика, възпитание, формиране на личността, предучилищна педагогика, училищна педагогика, педагогика за възрастни.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230750
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173311
Местоположение: Somewhere In Time

Класификация на речевите нарушения

Мнение от Mozo » пон юни 03, 2019 20:55

7.КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕЧЕВИТЕ НАРУШЕНИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЛОГОПЕДИЯТА.Клинико-педагогическа и психолого-педагогическа класификация:критерии при разработването и стуктурирането.
Първата класификация за нуждите на логопедията е създадена от А.Кусмаул през 1877г.В средата на 20в. се правят редица поправки в нея и се превръща в клинико-педагогическа класификация.Тя е ориентирана към корекция на речевите дефекти и към разработване на диференциален подход при преодоляване на тези дефекти.При анализ на дефектите се установява:
1.Характер на причините-биологичен или социален
2.Време на нарушението
3.Основно нарушено звено от функционалната система на речта
Клинико-педагогическа класификация
А.Нарушения на устната реч
I. Нарушения на произносителната страна (артикулацията)
1.Дислалия-нарушение на звукопроизношението при нормален слух и съхранена инервация на речевия апарат.
2.Ринолалия-нарушение на тембъра на гласа и звукопроизношението,обословени от анатомо-физиологични дефекти на речевия апарат,анатомо-физиологични дефекти на резонаторните кухини (устна и носова)и тяхната функция.
3.Дизартрия-нарушение на произносителната страна на речта, обословена от недостатъци в инервацията на речевия апарат.Налице са гласови,прозодически и артикулационно-фонетични дефекти.
II.Нарушения на гласа и гласообразуването
1.Дисфония (афония)-отсъствие на фонацията в следствие патологическо изменение на гласовия апарат.
III.Нарушения на темпа на речта
1.Брадилалия-патологично забавяне на темпа на речта.
2.Тахилалия-патологично ускорение на темпа на речта.
IV.Нарушения в темпо-ритмичната организация на речта
1.Заекване-нарушение на темпо-ритмичната организация на речта, обусловено от спазми на мускулите на речевия апарат.
V.Структурно-семантични нарушения на речта
1.Алалия-отсъствие или недоразвитие на речта в следствие органични поражения на речевата зона в кората на главния мозък по време на бременност или ранния период на детското развитие.
2.Афазия-пълна или частична загуба на речта обословена от локални поражения на главния мозък.
В.Нарушения на писмената реч
I.Дислексия-специфично нарушение на процеса четене.Проявява се в затруднения при запомняне и разпознаване на буквите в срички, на сричките в думи, аграматизъм и неразбиране на прочетеното.
II.Дисграфия-специфично нарушение на процеса писане.

В руската школа някой автори (Р.Левина) започват разработка на нова класификация-психолого-педагогическа.Критериите по които се разграничават отделните речеви нарушения са:
1.Нарушена форма на речта (устна и писмена).
2.Нарушения на вида речева дейност (импресивна и експресивна).
3.Основно нарушено звено във всяка от видовете речева дейност.
4.Основни нарушени операции,свързани с възприемане или реализация на речта.
5.Основни нарушени средства на речева продукция-артикулационни или езикови.
Психолого-педагогическа класификация
I.Нарушения на езиковите средства за общуване

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 22 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Педагогика”