Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Тест в/у Интелектуална собственост с отговори.

Безплатни анализи, реферати, есета, доклади и всякакви теми, за които няма собствен раздел.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
killer_girl
Лудетина
Лудетина
Мнения: 7166
Регистриран: съб ное 24, 2007 16:45
Репутация: 1857
пол: Жена

Тест в/у Интелектуална собственост с отговори.

Мнение от killer_girl » вт май 18, 2010 17:27

2-б,3-в,4-г,5-а,6-а,7-а,8-б,9-в,10-в,11-г,12-в,13-в,14-а,15-а,16-б,17-а,18-а,19-б,20-б,21-в,22,в,23г,24а,25в,26б,в28а,29б,30-а,31б,32а,33г,34в,35а,б,в

1.
а) принципът на автоматичното възникване на закрилата
б) принципът на националния режим
в) принципът на независимост на закрилата

2. Секретно е изобретението, което:
а) е създадено на основата на конфиденциална за фирмата информация
б) съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна
в) всичко посочено в “а” и “б”

3. Като изобретение могат да се защитят с патент:
а) продукти, вкл. вещества
б) методи
в) всичко посочено в “а” и “б”

4. Закрилата на заявено за патентоване изобретение има като начало датата на:
а) създаване на изобретението
б) публикуване на заявката за патент в бюлетина на Патентното ведомство
в) издаване на патента
г) подаване на заявката за патент

5. “Промишлена приложимост” е критерий за:
а) патентоспособност на изобретение и за регистрация на полезен модел
б) регистрация на промишлен дизайн и на търговска марка
в) регистрация на търговска марка и на географско означение
г) всичко посочено в “а”, “б” и “в”

6. Действието на патента за изобретение:
а) е ограничено по територия и по време
б) е ограничено по територия и неограничено по време
в) е неограничено по територия и по време
г) е неограничено по територия и ограничено по време

7. Едни и същи / идентични / знаци:
а) не могат да се регистрират като марки от различни лица при никакви условия
б) могат да се регистрират като марки от различни лица при определени условия

8. Регистрацията на търговска марка в България се извършва по класове на:
а) национална класификация
б) международна класификация
в) европейска класификация

9. Критерии за регистрация на марка (като основания за отказ) са:
а) абсолютни
б) относителни
в) всичко посочено в “а” и “б”

10. Заявката за регистрация на промишлен дизайн може да е:
а) единична (за дизайн на един продукт или част от него)
б) множествена (при няколко дизайна в един продукт, комплект или композиция от такива)
в) всичко посочено в “а” и “б”

11. За поддържане действието на патента:
а) не се заплащат такси
б) се заплащат равни годишни такси
в) се заплащат намаляващи годишни такси
г) се заплащат нарастващи годишни такси

12. Регистрирано географско означение / ГО / се заличава:
а) по всяко време, по искане на всеки от вписаните ползватели
б) служебно, когато всички производители в географското място прекратят дейността си
в) по искане на компетентен държавен орган поради нарушаване на правата върху ГО
г) нищо от посоченото в “а”, “б” и “в”

13. Търговска тайна може да бъде:
а) само патентнозащитима информация
б) само патентнонезащитима информация
в) както защитима, така и незащитима с патент информация

14. Дискредитирането е нелоялно действие, което:
а) създава невярна представа за естеството и качествата на собствените стоки и услуги
б) създава погрешна представа за произхода на собствените стоки и услуги
в) нищо от посоченото в “а” и “б”
г) всичко посочено в “а” и “б”

15. Ноу-хау:
а) не може да бъде самостоятелен обект на лицензиране
б) може да бъде самостоятелен обект на лицензиране

16. Най-много права пратентопритежателят отстъпва с:
а) принудителна лицензия
б) пълна лицензия
в) изключителна лицензия

17. Лицензионните такси (полицензионните договори) се определят:
а) свободно, по договаряне между страните
б) по тарифи, разработени от Патентното ведомство
в) по методика, разработена от Министерството на финансите
г) в процентни ставки, определени в Търговския закон

18. Принудителната лицензия е:
а) неизключителна
б) изключителна
в) пълна
г) нищо от посоченото в “а”, “б” и “в”

19. Лицензионните договори за използване на обекти на индустриална собственост:
а) подлежат на одобрение от компетентен държавен орган
б) подлежат на вписване в държавни регистри на съответните области
в) всичко посочено в “а” и “б”
г) нищо от посоченото в “а” и “б”

20. Откривателят (на научно откритие)
а) има изключително право върху своето откритие (право на собственост)
б) няма изключително право върху своето откритие

21. Авторското право върху произведение възниква:
а) след експертиза, установила новост и оригиналност на произведението
б) след вписване на произведението в специални “авторски” регистри
в) с акта на създаване на произведението
г) с довеждането на произведението до публика посредством разгласяването му
д) след депозирането му в национални депозитни организации

22. Поставянето на знака © върху авторско произведение:
а) информира за наличието на закрила по силата на международен договор
б) поражда права върху означеното произведение
в) уведомява за съществуването на права върху означеното произведение
г) нищо от посоченото в “а”, “б” и “в”

23. Концепцията за първата продажба урежда прекратяването на правото за:
а) излъчване на произведението по безжичен път
б) предлагане на достъп до произведението чрез интернет
в) предаване и препредаване на произведението по кабел
г) разпространение на произведението посредством сделки с които се прехвърля правото на собственост върху оригинала или екземпляри от него
д) нищо от посоченото в “а”, “б”, “в” и “г”.

24. Авторското право върху произведение, освен от автора, може да се притежава .. :
а) наследниците на автора
б) ползвателите на произведението
в) работодателите на автора
г) всички посочени в “а”, “б” и “в”

25. Авторско право върху игрален филм имат:
а) артистите, продуцентът и режисьорът
б) продуцентът, режисьорът и сценаристът
в) режисьорът, сценаристът и операторът
г) всички лица посочени в “а”, “б” и “в”

26. Продуцентът на звукозапис е физическо или юридическо лице, което:
а) възлага създаването на произведението, което ще се записва
б) избира изпълнителите за осъществяване на изпълнението, което ще се записва

!!! Има още някакви отговори ама не се виждат

27 също не се вижда

28. Върху своето изпълнение “на живо”, пред публика, артистът изпълнител:
а) има авторски права
б) има права сродни на авторските
в) няма авторски или сродни на тях права

29. Коя база данни с патентни документи позволява търсене на патентни аналози:
а) на Европейското патентно ведомство
б) на системата за патентоване по Договора за патентно коопериране
в) всичко посочено в “а” и “б”
г) нищо от посоченото в “а” и “б”

30. В коя система за търсене може да се ограничи територията на търсене:
а) на Европейското патентно ведомство
б) на Световната организация за интелектуална собственост
в) на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар
г) на българското Патентно ведомство

31. Коя база данни дава информация за страните, в които е регистрирана марката:
а) на системата за марка на общността
б) на Мадридската система
в) всичко посочено в “а” и “б”
г) нищо от посоченото в “а” и “б”

32. Коя база данни показва изображение на дизайна в кратките резултати от търсенето:
а) на Хагската система
б) на системата за дизайн на общността
в) всичко посочено в “а” и “б”
г) нищо от посоченото в “а” и “б”

33. В коя система за търсене може да бъде въведен критерий за период на търсене:
а) на Европейското патентно ведомство
б) на Световната организация за интелектуална собственост
в) на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар
г) на българското Патентно ведомство

34. “Дълбочина на търсене” е:
а) териториалният обхват на търсене
б) броят на обектите, предмет на проучването
в) ретроспективният период на търсене

35. Проучването на патентна чистота е:
а) проучване за установяване на патентната чистота на изобретенията
б) проучване за установяване на патентната чистота полезните модели
в) проучване за установяване нарушаването на чужди патентните права
г) проучване за установяване на патентната чистота на фирмените изделия
Прочетено: 15557 пъти
Спорът е способ да затвърдите у противниците си техните заблуждения.

Нова тема Отговори

Върни се в “Други”