Само за потребителите на Камината - EaseUS дават безплатни лицензи за EaseUS Todo Backup Home 10.0!

Можете да разберете как да получите безплатен лиценз от специално създадената за целта тема.

     Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Автомобилен транспорт

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи, и всякакви теми свързани с транспорта.
Пътен транспорт, воден транспорт, железопътен транспорт, въздушен траспорт, минен транспорт, въжен транспорт, космически транспорт, контейнерни превози, куриерски услуги, транспортна система, инфраструктура, транспортни средства, релсови пътища, превозни средства, стоки, пътища.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 217809
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 126963
Местоположение: Somewhere In Time

Автомобилен транспорт

Мнение от Mozo » нед мар 11, 2018 00:00

Автомобилният транспорт е едно от ключовите звена в системата на транспорта. Неговото значение е огрномно в сферата на транспортните услуги , тъй като заема най-голям дял както в превоза на стоки (около 70 % за 2007г) , така и в првевоза на пътници ( годишно 600-660 мл.)
Автомобилният транспорт е икономически изгоден при превозването на кратки разстояния , на малки товари .
Автомобилният транспорт като главно структурно звено има своята пазарна структура.
Пазарната структура отразява тези характеристики на пазара, които влияят върху поведението на фирмите и определят взаимовръзката между кривата на пазарно търсене на продукта и кривата на търсене на отделната фирма. Пазарната структура или организация отразява начина, по който функционира даден отрасъл. Отрасъла от своя страна е структура на пазара, в която определен обем от фирми произвеждат еднаква или еднородна продукция. Важни фактори, които определят дадена пазарна структура са:
1. Броят на фирмите в нея, както и броят на купувачите:
2. Природата на произвеждания продукт
3. Възможността на отделната фирма да влияе върху цената на продукцията
4. свободният вход и изход на фирмите от пазарната структура

Във всяка пазарна структура съществува определено ниво на конкуренция. Конкуренцията от своя страна може да бъде няколко вида – съвършенна конкуренция, несъвършенна конкуренция, олигопол, монопол, монополистична конкуренция.
Пазарната структура на автомобилният транспорт можем да кажем ,че се доближава до съвършената конкуренция . В условията на съвършенна конкуренция съществуват някои особености, специфични за поведението на фирмата:
1. тъй като всяка една от фирмите е е малка по размер и не може да влияе на пазарната цена, тя я приема пасивно, което означава, че за да оптимизира печалбата си, тя трябва да определи какъв обем продукция да произведе, съобразен с наложилата се пазарна цена.
2. Тъй като фирмите не могат да влияят на пазарната цена, а и произвежданата продукция от тях е сравнително малко в сравнение с предлаганата на пазара, се предполага, че това, което е произведено ще бъде продадено и то на наложената пазарна цена, от което следва, че всяка единица реализирана продукция е равна на пазарната цена. 
3. Допълнителният приход, които се получава от всяка допълнително продадена единица продукция е равен на пазарната цена.
4. Допълнително условие за максимизиране на печалбата или минимизиране на разходите е това, че средният приход трябва да е равен или по-голям от средните променливи разходи

. При структурата на автомобилният транспорт няма икономически бариери за навлизане в отрасъла. На лице са доста фирми ,които предлагат транспортни услуги и които е конкурират по-между си стараейки се да спечелят клиенти най-вече с по-ниски цени, качество на работата , времетраене на превоза.
За българският автомобилен транспорт наличието на много превозвачи и спедитори в сектора пренасища пазара и прави така ,че клиентите които са относително постояни и едни и същи да диктуват пазарните цени , често срещано явление е свалянетон на цените между превозвачите с цел вземането на курсове и оцеляване на пазара .

• Предимства на автомобилният транспорт


Заемайки най-фолям дял в превоза на пътници и товари автомобилният транспорт се характеризира с много предимства. Той притежава много голяма маневреност. Тази маневреност се изразява в това ,че се намаляват разходите за товаро разтоварни операции0 стоката се транспортира от склад на изпращача до скалд на получателя. Може да бъде директно взета от изпращача без да е нужно да се препраща и прекачва. Това удобство способста и за намаляването възможността за повреждането на товарите. Извършването на много товаrо разтоварни операции и постоянния контакт със стокатанеминуемо увеличава риска от повреждане на стоката. Автомоб илният транспорт е сравнително бърз при използването му в кратки разстояния , което също намалява рисковедте и разходите.
Друго важно предимство на автомобилният транспорт е възможността за по-бързата капиталообръщаемост, и бързото възвръщане на направените разходи.
Важна положителна черта и е и бързото приспособяване и отреагиране при превоз на пътници и товари. Климатичните условия, каккто и специфичната характеристика на всеки георгафски район могат да бъдат сериозна пречка при превоза , но лесната приспособомост на автомобилният ътранспорт му дава сериозно предимство пред въздушния и морския ,които не са трака гъвкави .а са по-подвалстни на тези условия.
Автомобилният транспорт се развива с много бързи темпове, тъй като има редица предимства в сравнение с останалите видове транспорт.Отличава се с голяма маневреност-осъществява превози на товари.Той е много икономичен на къси разстояния.Липсата на междинни натоварвания е причина за бързина на доставкитена стоки при запазване на техните качества и ниска себестойност. Автомобилните пътища за разлика от жп линии могат да имат остри криви и да бъдат с голям наклон. Могат да обслужват населението, обитаващо планини, пустини, блатисти, горски и заснежени територии.При него са по-ниски разходите за пътно строителство.Този вид транспорт предоставя необходимия комфорт на пътниците. Отличава се с висока степен на автономност и независимост от останалите видове транспорт. Той осигурява голяма честота на превозите.

Автомобилният транспорт и притежава и своите недостатъци.
Той има малка превозна сбособност поради по-малката товаро носимост . Стандартният тонаж ,който може да се превозва с автомобилен транспорт е до 22 тона , максимланият възможен е 24 тона. За съпоствака в ж.п транспорта спокойно могат да се превозват и 40 тона .Всичко това обуславя една ниска производителност на труда .
Друг характерен недостатък а големите разходи за гориво за производството на единица продукция. Тези разходи се оформят от по-голямото цсъпротивление на движение . те са в пъти повече от тези на ж.п транспорта . Изразходва се дефицитно гориво.
Особено важен недостатък на автомобилният транспорт е екологичното замърсяване и последиците ,които произтичат от това високият шум от превозните средтва както и по-високите амортизационни отисления
Този вид транспорт най-силно замърсява околната среда, предидимно с оловни аерозоли, въглеводороди, азотни и сернисти газове. Предизвиква голямо шумово замърсяване.Произвеждат се все по-съвършени, бързоходни и комфортни автомобили. При тях замърсяването на атмосферния въздух е сведено до минимум. Обикновено едно поколение автомобили се сменя на всеки 7-8 години, а при леките автомобили-на 4-5 години. В икономически развитите страни пределната възраст на един автомобил е 10-15г., а при останалите- 15-20 години

На транспортния пазар за 2005 г. делът на пътния транспорт е както следва: 51 % от
превозените стоки в тонове и 12,9% от капацитета на транспортиране в тон километри.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 123 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Транспорт”