Само за потребителите на Камината - EaseUS дават безплатни лицензи за EaseUS Todo Backup Home 10.0!

Можете да разберете как да получите безплатен лиценз от специално създадената за целта тема.

     Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Товарни превози с автомобилен транспорт

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи, и всякакви теми свързани с транспорта.
Пътен транспорт, воден транспорт, железопътен транспорт, въздушен траспорт, минен транспорт, въжен транспорт, космически транспорт, контейнерни превози, куриерски услуги, транспортна система, инфраструктура, транспортни средства, релсови пътища, превозни средства, стоки, пътища.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 217809
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 126963
Местоположение: Somewhere In Time

Товарни превози с автомобилен транспорт

Мнение от Mozo » съб мар 10, 2018 23:58

Курсова работа

по
Международен транспорт


Тема:
Товарни превози с автомобилен транспорт

Международният товарен автомобилен транспорт представлява целесъобразно организирана, сложна и динамична система от технически средства, съоръжения и специално подготвени кадри. Той се разпростира в териториите на две или повече страни. Като превозите започват в отправния / началния пункт в една страна и завършват в получаващия/крайния пункт в друга страна.
Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората Световна Война бързо нараства. Той се развива с много бързи темпове, тъй като има редица предимства в сравнение с останалите видове транспорт. Заема първо място в структурата на превозването на товари и пътници. На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно превозно разстояние. В автомобилния транспорт са заети около 10-12% от икономически активното население на планетата.
За разлика от селското стопанство, където суровините и материалите се обработват и получаваме продукция с нова форма и свойства, при превозването на пътници и товари се извършва пространствена промяна, с която се създават условия за реализация на полезността и предназначението на стоките и задоволяването на определени потребности от пътувания. Тази пространствена промяна по същество е материална, тя може да се разглежда като продължение на производствения процес в сферата на обръщението. За разлика от другите отрасли в транспорта не се влагат суровини. Обект на транспортиране е продукцията на другите отрасли на икономиката или пътниците. Поради липсата на суровини и готова продукция във веществена форма са налице съществени различия със структурата на авансирания в транспорта капитал в сравнение с тази в другите отрасли. Значително относителен дял в общата стойност на капитала има основния капитал за сметка на оборотния.
Основно предназначение на транспорта е да осъществява икономическите връзки между отделните отрасли, както в регионален и национален, така и в световен мащаб. При това транспорта влиза в тесни връзки и взаимоотношения и с другите отрасли. Тези връзки са сложни, многостранни. Развитието на транспортът, обемът на неговата работа и направленията на превозите се определят преди всичко от развитието на другите отрасли, както зависи и от териториалното разположение на тези отрасли едни спрямо други.
Развитието на транспортната мрежа оказва влияние върху нарастването на промишлената и селскостопанската продукция, както и върху териториалното изменение на производството. Превозите се окачествяват като транспортни услуги, което не значи че транспортната дейност няма производствен характер. Измененията в местоположението на продукта са също така необходими за задоволяването на обществените потребности, както физическите и химическите изменения в промишлеността и селското стопанство. По такъв начин, за да се осигури завършеност на производственият процес транспортните операции са също така необходими, както и специфичните операции на всяко друго производство.

Транспортния процес има производствен характер, поради:
- използва се скъпа техника
- консумират се големи количества горива, ел.енергия и др.
- в него не се влагат суровини, обект на транспортиране е продукцията на др. отрасли на икономиката и пътници
- различия в структурата на капитала в сравнение с тези в др. отрасли. За транспорта е характерно високият относителен дял от общия капитал
- разлика в структурата на активите на транспортни фирми, значителен дял имат ДМА
- специфични са взаимоотношенията между транспорта и другите отрасли на икономиката, транспорта е свързан с всички отрасли на икономиката и е продължение на всеки производствен процес.
-връзките между транспорта и другите отрасли са многостранни.
- развитието на транспорта и обема на работата му и направленията на преносите зависят както от развитието на др. отрасли, така и от териториалното разположение едни спрямо други
- развитието на транспортната мрежа влияе за нарастване на продукцията в други отрасли и за изменение на географското разположение на производството

Транспорта има значима роля в общественото развитие и важно стопанско значение:
1. Транспортът е необходимо условие за нормално и ефективно функциониране на всеки отрасъл на икономиката като цяло.
2. Транспортът е важен фактор за усъвършенстване на териториалното разположение на производството и в частност на отделни предприятия.
3. Транспортът е съставна част на всеки производствен процес. Той се явява негово продължение.
4. Транспортът осигурява връзка между отделни райони, страни, континенти На тази основа се създават както националният пазар и световното стопанство като цяло.
5. Транспортът е фактор за прилагането на такива ефективни организационни форми на производство, като организацията, специализацията.
6. Транспортът е крупен потребител на продукцията на редица други отрасли, например заводи за автомобилни гуми, по този начин той стимулира развитието им.
7.Транспортът има важна роля за отбраната и националната сигурност. В политическо отношение ролята му се изразява в това, че чрез него се създават условия за осъществяването на управлението.
8. Чрез транспорта се осъществява културен обмен, изследователски отношения, но от екологична гледна точка той е замърсител.

Транспортът е процес на пространствено преместване на стоки и хора във времето. Той е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти, за да бъде изпълнено изискването за доставка „точно на време” Транспортът е услуга с производствен характер. Продукта на производството няма съществена форма, за това и се нарича транспортна услуга и се приема като пространствено преместване на товари и пътници от едно място а друго. То се осъществява чрез определен технологичен процес. Транспортът е важен елемент от всяка логистична стратегия, особено чрез действителното спазване на срока на доставка и бързото осъществяване на търговската сделка.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 93 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Транспорт”