Само за потребителите на Камината - EaseUS дават безплатни лицензи за EaseUS Todo Backup Home 10.0!

Можете да разберете как да получите безплатен лиценз от специално създадената за целта тема.

     Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Абсолютизмът във Франция

Безплатни реферати, есета, анализи, доклади и всякакви теми свързани с историята.
Археография, археология, архивистика, архонтология, бонистика, ваксилология, генеалогия, хералдика, дипломатика, документознание, епиграфика, историография, източникознание, историческа методология, нумизматика, палеография, папирология, хронология.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 217809
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 126963
Местоположение: Somewhere In Time

Абсолютизмът във Франция

Мнение от Mozo » съб мар 10, 2018 19:03

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет

Катедра по Нова обща история


Политически идеи и движения в новото време
Старият режим и Революцията във Франция: политически практики, идеологии, манталитети

Курсова работа


Тема: Абсолютизмът във Франция през XVIIв. - политическа практика и идеология.


Съдържание:


• Увод ............................................................. 3 стр.

• Преглед на източник - Собул, А. Очерг по история на Френската революция. София, 1978. ................................ 3 стр.

• Изложение ..................................................... 4 стр.

• Същност на термина Абсолютизъм и граници .......... 4 стр.
• Основни характеристики на абсолютната монархия .. 5 стр.
• Политическата теория през XVII и XVIII век ................ 7 стр.
• Политическата практика на Абсолютизма .................. 9 стр.
• Теорията за "Държавната необходимост" ................... 11 стр.
• Класи и взаимоотношения ............................................ 16 стр.

• Заключение ................................................. 18 стр.

• Литература .................................................. 19 стр.

• Приложение - допълнителен анализ за личността на Кардинал Ришельо.

Увод

От средата на XVII век Франция се превръща във водеща културна и политическа сила на Стария континент. Постепеннно тя започва да измества своя основен противник Хабсбургската империя от позиците на доминон в Европа. В резултат от което Франция все по трайно се намесва в политическите отношения. Френският е определен за език на международните отношения, а френската култура става образец за развитие на останалите еврипейски държави.
Основен принос за това има Луи XIV и най-вече времето на Абсолютизма. Именно при Краля слънце тази доктрина оказва огромно влияние върху държавата. Нейното същеатвуване се забелязва и в по-ранните периоди от развитието на френската държава. Но по времето на Луи XIV тя добива своя завършен вид.
Тази курсова има за цел да проследи основните характеристики на абсолютната политика и нейната реализация в управлението на държавата. Като начало ще изясним същността на термина абсолютизъм. Кога за първи път се появява в научната литература и какво е отношението към него. В последствие ще се спрем на основните му черти и граници. Не на последно място ще посочим и практическото приложение на тази политика.

• Преглед на източник
Един от основните източници, включен в курсовата работа е Алберт Собул и неговия Очерг по история на Френската революция. Самата книга има три преиздания, като последното от 1962г. е най - пълно и задълбочено. В своя очерг Собул обобщава направените до момента изследваня на Френската историография, като излага своите възгледи и оценка. Той набляга основно на анализа. Ценното в книгата е, че съдържа доста подробна информация за стуктурата на френското общество във времето на така наречения "Стар режим". Посочва причините за кризата както в обществото, така и в институците. Не пропуска да разгледа и ситуацията след Френската революция. Проследява с какво се подобравя живото на народните маси и как действа новата "буржоазна" държава.


Изложение

1. Същност на термина Абсолютизъм и граници

Централно място в научната терминология, използвана при изследването и описването на политическия ред, характерен за Франция в периода XVI-XVIII век, както и за нуждите на анализа и интерпретацията на историческите събития, свързани с революционния взрив от 1789г., заемат придобилите изключителна популярност термини старият режим и абсолютизмът.
Самият термин Абсолютизъм се появява в края на Френската революция и се свързва с името на един от идейните и политически лидери на контрареволюцията - Франсоа-Рьоне Шатобриан. Той обаче е един от най-либералните й представители, комуто далеч не е чужда идеята за необходимостта от социални и политически реформи във Франция. В предговора към своето "Есе за революциите" от 1797г., Шатобриан отбелязва: "Далеч от мисълта да се върна в лоното на абсолютизма, аз закоравях в конституционното си прегрешение". Абсолютизмът е противопоставен на конституционализма, т. е. авторът има предвид политическата власт без конституционни граници. Така терминът абсолютизъм се ражда като чисто политически и ще запази своята характеристика и по-късно.
В първата половина на XIX век съдържанието на термина се обогатява и прецизира. Използван изключително от защитници на конституционното управление, той отразява техното враждебно отношение към неограничената политическа власт, към която се стреми кралският двор особено по време на Реставрацията (1814 - 1830).
Така терминът абсолютизмът постепенно навлиза в политическия език, свързан с идеята за своеволно, тиранично или деспотично управление, за политически режим, при който вастта на суверена не познава никакви граници. Тази характеристика всъщност е неточна. По - късно мнозинството историци се обединяват около оценката за абсолютизма като режим на умерена монархия, съществено различаващ се от деспотизма.
През първата половина на XIX век терминът абсолютизъм не се радва на голяма популярност и не се използва често. Той трудно си пробива път в езиковите речници на епохата. Прави впечатление, че речниците, особено политическите, предлагат относително подробни дефиниции на термина, в които според вижданията на авторите са поставени акценти върху едни или други характерни черти на неговата употреба и значение. Някои речници подчертават, че вастта на монарха при абсолютизма е не само безконтролна, но и неограничена. Например според "Речник на политическите и социалните науки" от Огюст От (1854) "властта на краля не е подчинена на никаква законна граница... Той е абсолютен господар не само на правителството и държавата, но също на живота и собствеността на своите поданици". Някои автори обаче обръщат специално внимание на наличието на реални граници пред власттa на абсолютния владетел. Огюст От обяснява, че фактически един монарх не може да бъде "абсолютен". Такъв може да бъде само Бог, "защото само той не е подвластен на никакъв метафизичен, морален или физически закон... Кралете са подвластни на всички слабости на човешката природа и зависят от другите хора за изпълнението на своята воля..."
Съвременните историци не са единни при дефинирането на абсолютизма - кои са характерните черти на политическата система, която този термин обозначава, каква е формата на учредяването й и хронологическите й граници. За някои абсолютизмът дори никога не е бил политическа доктрина или режим, а само "тенденция" на владетеля да утвърждава властта си.
Особено спорен е въпросът, откога може да се говори за абслоютна власт на краля във Франция. Изразените мнения са изключително разнообразни. Един от най - авторитетните и уважавани изследователи - Мишел Антоан - твърди, че "чрез различни и последователни форми монархията във Франция е абсолютна от времето на Хлодвиг", т.е. в продължение на XIII века. Но когато става дума за абсолютизма като политическа система със свои отличителни особености, той съсредоточава вниманието си върху периода от възкачването на Франсоа I през 1515г. до революцията от 1789г. Ролан Муние слага долната хронологическа граница на абсолютизма в края на XV век и пише: "Кралете Шарл VIII (1483 - 1498), Луи XII (1498 - 1515), Франсоа I (1515 - 1547) и Анри II (1547 - 1559) са онези, които имат най - голямо влияние и власт в кралството си."
Мнозинството изследователи, въпреки различията си по отделни въпроси, се обединяват, що се отнася до необходимостта да се търси и обяснява абсолютизмът не чрез силната личност на краля, естествено стремящ се към разширяване и укрепване на властта си, а в изясняването на характерните за тази политическа система принципи на властта, в изработването на политическа теория, която във Франция се развива успоредно с процеса на постепенното установяване и утвърждаване на кралската власт над всички поданици. Несъмнено не е достатъчно абсолютизмът да съществува само на теория. Необходимо е да се отчетат и неговите практически измерения, наличието на реално кралска власт. В крайна сметка, за да бъде кралят абсолютен, той трябва да притежава "както в правото, така и фактически традиционните атрибути на сувернитета". Приблизително от началото на Новото време (края на XV - началото на XVI век ) до 1789г. и най- слабите монарси се ръководят в управленската си практика от едни и същи правила и имат поведение на абсолютни владетели. От тази гледна точка можем да приемем, че това е периодът, когато във Франция доминира системата на абсолютната монархия.

2. Основни характеристики на абсолютната монархия

Въпреки че термина абсолютизъм се ражда едва в края на XVIII век, изразът "абсолютна власт" е добре познат и широко използван в продължение на векове. Идеята за абсолютната власт идва от римското право и се свързва с творчеството на един от най-видните му представители от III век - Улпиан. Точно от римското право води началото си идеята за върховната законодателна власт на краля, или както впоследствие ще бъде наречена - неговият неделим законодателен сувернитет. Става дума за това, че той не зависи от никого в правото си да създава законите и в същото време не е длъжен да се подчинява нито на своите закони, нито на тези, създадени от предшествениците му, щом по отношение на тях той е "свободен" - solutus (което се изписва също absolutus, оттук и абсолютен).
По - късно тази идея се развива и обогатява до схващането, че абсолютната монархия е този политически режим, при който кралят е върховен суверен, че суверенната му власт е делегирана пряко от Бог и той концентрира в свои ръце не само законодателната, но и всички власти, които още от края на XVIII век до наше време правото ще разделя - законодателна, изпълнителна и съдебна, че тази власт е независима както от външни сили, така и от кралските поданици и техните организации, че е власт неделима и стояща над законите, че не е възможно никаква институция да упражнява върху нея реален контрол.
В същото време е необходимо да отбележим, че не всяко всевластие заслужава да бъде наречено абсолютизъм. Ако става дума за силна,от нищо неограничена власт на владетеля, тя би могла да се характеризира с термини като тирания, своеволие, деспотизъм, диктатура или автокрация. Абсолютизмът, напротив, е власт, при която владетелят се подчинява на строго определени правила, т.е. колкото и да е голяма, тя не е безгранична и има своите "спирачки".
Кралят не зависи от никого на земята, но трябва да упражнява "божествения закон" - по образ на Бога да действа в името на общия интерес, да бъде милостив и справедлив, да управлява, помнейки, че един ден Бог ще го съди. По същия начин той е длъжен да спазва "естествения закон", т.е. правилата на естествената справедливост, а именно да уважава живота, собствеността и честта на поданиците си. Кралят трябва да зачита и формиралите се традиции, сред които най-важно място заема т.нар. "основни закони на кралството" - правилата за наследяване на короната и за неотчуждаемост на коронните земи. Длъжен е да държи сметка и за частното право във формата на стари обичаи, на което се подчинява животът на поданиците му. И най-после, трябва да пази техните "свободи и привилегии".

Целиятматериал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 80 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “История”