Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Неправителствени организации

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 217767
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 126861
Местоположение: Somewhere In Time

Неправителствени организации

Мнение от Mozo » пон мар 05, 2018 16:48

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ГАБРОВО

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Неправителствени организации

Спец. “Публична администрация”

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Българските неправителствени организации изиграха значима роля в оценката на мащабите на корупцията в страната, инициирането и провеждането на антикорупционните реформи. Анализите на изследователски институти от третия сектор показаха, че разширяването на корупционните практики след 1990 г. води до засилващо се недоверие към политическите елити. Нарасналото влияние на българския неправителствен сектор в средата на 90-те години му позволи да се превърне в инициатор на дебата за корупцията. С активното съдействие на медиите корупционната проблематика постепенно навлезе в дневния ред на обществото и държавните институции.
Предпоставки за успешното утвърждаване на третия сектор в антикорупционните усилия в страната бяха:
• значителният аналитичен потенциал, който редица неправителствени организации успяха да мобилизират (в частност в социално-икономическата и политическата сфера);
• развитата мрежа от широкопрофилни и специализирани организации, покриващи почти цялата територия на страната;
• доброто комуникативно взаимодействие с медиите;
• динамичното сътрудничество с международни институции и подкрепата от международни донорски организации.
Опитът на гражданските организации след 1997 г. позволява да се очертаят следните основни сфери на тяхната дейност за противодействие на корупцията:
• експертно-аналитична дейност за изучаване на корупцията и за набелязване на мерки за нейното ограничаване;
• информационно-образователна дейност, насочена към засилване на обществената нетърпимост към корупцията;
• консултантска дейност при изготвянето и оценката на антикорупционното законодателство и политики;
• публично-частно партньорство чрез установяване на институционален диалог при противодействието на корупцията;
Неправителствените организации и антикорупционните реформи

• пилотни инициативи за създаване на трайни антикорупционни структури и инструменти в рамките на неправителствения сектор;
• международно сътрудничество за противодействие на корупцията и др.
Проект „Инициатива Отворено управление”
Проект „Инициатива Отворено управление” се осъществява в България от DPK Consulting с финансиране на Американската агенция за международно развитие и обхваща дейности за укрепване на институционалния капацитет на управлението в България, превенция на корупцията, засилване на прозрачността и отчетността и утвърждаване на върховенството на законите особено в областта на одита в публичния сектор, обществените поръчки и публичната администрация.
„Инициатива Отворено управление” подкрепя усилията на гражданското общество за по-широко обществено участие в борбата с корупцията и насърчава сътрудничеството с държавните институции, медиите и частния сектор. От началото на проекта бяха проведени три конкурса за малки проекти на антикорупционна тематика. През 2003 и 2004 г. бяха реализирани 14 проекта на граждански организации.
Публично-частно партньорство
Неправителствените организации са пионери в прилагането на ставащия все по-популярен в Западна Европа и САЩ подход на публично-частното партньорство, реализиран в различни обществени сфери. Сътрудничеството между гражданския сектор и институциите на държавната власт е първостепенно условие за успеха на антикорупционните реформи. Взаимодействието между публичните и гражданските организации обаче е натоварено и с редица вътрешни напрежения.
Държавата проявяваше противоречиво отношение към корупционната проблематика и антикорупционните инициативи на гражданското общество. През целия период след 1997 г. правителствата се раздвояваха между стремежа да се отъждествят с ценностите на прозрачността и почтеността и нежеланието да се дебатира публично наличието на корупция особено във висшите етажи на държавната администрация и политическите елити. Непоследователността в антикорупционните усилия и несъответствието между политическата риторика и действия допринасят за ниското обществено доверие към институциите на властта, но и засилват необходимостта от граждански коректив на управляващите.

Двойственост характеризираше и отношението към корупцията в Народно събрание, в което парламентарните комисии, призвани да противодействат на корупцията, не съумяха да включат пълноценно антикорупционните приоритети в дневния ред на законодателната власт. Това оказа неблагоприятно влияние върху антикорупционното сътрудничество между управляващите мнозинства и неправителствените организации.
Един от рисковете за публично-частното партньорство е политизи­рането на дебата за корупцията и на осъществяваните антикоруп­ционни реформи. Не бяха редки опитите от страна на политически партии и дейци да използват гражданските организации и инициативи, за да се легитимират чрез антикорупцията и да представят неправи­телствения сектор, ангажиран с тази кауза, като част от съответната партийна периферия. Това обстоятелство ограничава възможностите на неправителствените организации да откроят своята роля в антикоруп­ционните реформи, както и тяхната ефективност.
Много трудности съпътстваха и реализацията на публично-частното партньорство на общинско и областно равнище. В някои случаи предизборно поети обещания за участие в съвместни антикорупционни инициативи на гражданския сектор и местната власт, не бяха изпълнени или не доведоха до създаването на трайни механизми на публично-частно сътрудничество и до осезаеми резултати в противодействието на корупцията.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 106 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”