Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Съд на Европейския съюз

Безплатни доклади, реферати, есета, анализи и всякакви теми свързани с евроинтеграцията.
Европа, европейски съюз, европейска комисия, преподавателски дейности, мрежа Жан Моне, научни и изследоветелски дейности, европейско управление.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230706
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173261
Местоположение: Somewhere In Time

Съд на Европейския съюз

Мнение от Mozo » вт ное 14, 2017 12:53

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВА РАБОТА
по ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕМА
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Разработил: Бисерка Бенедишева
Научен ръководител:
Фак. №: 27-ИТСЗ
Доц. М. Нанкова
Специалност: ИТСА

У В О Д

Европейския съюз е основан на принципите на правовата държава и се нуждае от автономна съдебна власт, годна да осигури спазването на общностното право от страна на държавните - членки, общностните институции и частните физически и юридически лица.
Със създаването на общ Съд за Европейските общности, за първи път в историята на междудържавните отношения се изоставя традиционната формула на международните съдилища и се възприема идеята за автономен, наднационален правораздавателен орган и съдебна система.


1. ВЪЗНИКАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД
Съдът на Европейския съюз е един от седемте органа на Европейския съюз. Основно задължение на Съда на Европейския съюз е да осигурява точното прилагане на принципите и нормите на правото на Европейския съюз, както и да гарантира спазването на законността при тълкуване и прилагане правото на Съюза. Съдът на Европейския съюз е създаден през 1952 г., оттогава седалището на тази институция се намира в град Люксембург. Първоначалното институционално название на съда е Съд на Европейската общност за въглища и стомана. През 1958 г. названието му е променено на Съд на Европейските общности, което официално се използва до 2009 г. С влизането в сила на Лисабонския договор от 2009 съдебната институция на съюза приема ново название - Съд на Европейския съюз.

2. СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Съдът на Европейския съюз, чието седалище е в Люксембург, е разделен на три органа:
a) Съд - устройството на Европейския съд не предполага разпределение по националности, но в състава на съда влиза по един съдия от всяка страна-членка за представителност на всяка от националните съдебни системи. Той е съставен от 28 съдии и е подпомаган от 9 генерални адвоката, считано от 01.07.2013г.,чиято роля е да предоставят безпристрастни и независими заключения по делата на Съда. По молба на Съда на Европейския съюз и в духа на Декларация № 38 във връзка с чл. 252 ДФЕС (Договора за функционирането на Европейския съюз), с решение на Съвета на ЕС от 25 юни 2013 г. броят на Генералните адвокати се увеличава на 11, считано от 07.10.2015г.
С решение на представителите на държавите-членки от 16 октомври 2013 г. г-н Maciej Szpunar (Полша) е избран за генерален адвокат за периода от 16 октомври 2013 г. до 6 октомври 2018 г.

Съдиите и генералните адвокати се назначават с общо съгласие на правителствата на страните-членки за мандат от шест години, който може да бъде подновяван, като се допуска частично преназначаване на три години. Обикновено те са висши представители на националните съдебни системи или юристи, тяхната независимост да е извън всякакво съмнение и да отговарят на условията за назначаване най-високите съдебни постове в собствените си държави.
Съдиите от Съда избират помежду си председател и заместник-председател за срок от три години с възможност за преизбиране. Председателят ръководи работата на Съда и председателства съдебните заседания и съвещанията на най-големите съдебни състави. С преработения текст на Процедурния правилник, който влиза в сила на 1 ноември 2012 г. и изменението на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз, бе създадена длъжността заместник-председател на Съда на ЕС, която понастоящем се заема от проф. Кун Ленартс (Белгия). Неговият мандат е тригодишен, както на председателя и е определен от 9 октомври 2012 г. до 6 октомври 2015 г. Заместник-председателят подпомага председателя при изпълнението на функциите му и го замества, когато председателят е възпрепятстван да присъства.

Секретарят е генерален секретар на институцията и ръководи нейните служби под ръководството на председателя на Съда.
Съдът може да заседава в пълен състав(пленум), разширен – 13 съдии, пет или три членен състав:

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 193 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Европейска интеграция”