Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Същност на ERP системите

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 218930
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 130783
Местоположение: Somewhere In Time

Същност на ERP системите

Мнение от Mozo » пон дек 29, 2014 20:44

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

по счетоводство

разработил:

СЪДЪРЖАНИЕ:

Резюме
3 стр.
Същност на ERP системите
3 стр.
ERP в контекста на фирмената стратегия
4 стр.
Предимства и недостатъци на ERP системите
4 стр.
Сравнителна характеристика на ERP и ERP II
6 стр.
Разпространение на ERP системи у нас
8 стр.
Критерии за избор на ERP системи
11 стр.
Практики
12 стр.
Използвана литература
16 стр.

Резюме:
ERP системите са настоящото приложение В областта на информационни­те технологии (ИТ) в България. Независимо, че вече има редица опити в тяхното прилагане, този въпрос все още не е напълно изя­снен. Поради тази причина по наше мнение считаме тези проблеми за неизяснени, кое­то определя актуалността на настоящата статия. За тази цел се изяснява понятието ERP, архитектурата му, както и предим­ствата и недостатъците, критериите за избор и в резултат на прилагането му в кон­кретна фирма.

Същност на ERP системите
Най-общо казано ERP представлява софтуер, който може да управлява основните аспекти на бизнеса, вклю­чително производство, продажби, финанси и обслужване на клиенти. ERP е абревиатура на английския термин Enterprise Resourse Planning, който на български се превежда като „систе­ма за планиране на фирмените ресурси". В по-общ смисъл тя се разглежда като мето­дология за ефективно планиране и управление на всички ресурси на организацията при изпълнение на поръчките на клиентите в сферата на производството и услугите.
По такъв начин ЕRP е не просто една ин­тегрирана информационна система, а съот­ветства на управленска методология, реа­лизирана и поддържана с помощта на тази информационна система, което още повече засилва нейните предимства, на които ще се спрем впоследствие. Тук само ще споменем, че архитектурата на информационната сис­тема е трислойна, а именно: представящ, приложен и слой с бази данни.
Представящ слой - графичен потреби­телски интерфейс или браузър за въвеждане на информация или достъп до системните функции.
Приложен слой - бизнес правила, функции, логика и програми, действащи върху данни­те, получени/изпратени от/към сървърите с бази данни.
Слой с бази данни - управление на опера­ционните данни или данните от транзакции, включително метаданни за организацията. Най-често се използват стандартни индус­триални релационни бази данни и заявки.

ERP в контекста на фирмената стратегия
Разгледани в контекста на стратегията на организацията, интегрираните инфор­мационни системи могат да донесат както ползи, така и проблеми. Една тяхна основна характеристика може да бъде особено опасна в контекста на бизнес стратегията - почти универсалното им приложение.
При развитието на информационни системи в миналото фирмите първо решават как ще осъществяват бизнеса си и тогава въвеж­дат софтуер, който подкрепя уникалните им бизнес процеси. В този процес често се е случвало да се пренапишат големи части от софтуерния код, за да може системата най-точно да отговори на бизнес процесите на организацията. С интегрираните инфор­мационни системи процесът е обратен - най-често се налага фирмите да адаптират бизнес процесите си спрямо системата и въведените в нея добри практики.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 71 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”