Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Какво ще работим след 10 години? Бъдещите най-желани кариери

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Льо
Луд за връзване
Луд за връзване
Мнения: 12458
Регистриран: нед мар 10, 2013 09:19
Репутация: 30745
пол: Мъж
Местоположение: Пловдив

Какво ще работим след 10 години? Бъдещите най-желани кариери

Мнение от Льо » пон май 19, 2014 15:38

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА
"Какво ще работим след 10 години?
Бъдещите най-желани кариери."
По дисциплината „Управление на човешките ресурси”
Въведение
Когато избирате бъдещата си професия, една от най-добрите първи крачки е да се ориентирате към тази, която в бъдеще ще бъде добре платена и сигурна. По тази причина сайтът 24/7 Wall St. е изготвил класация на бъдещите най-търсени и съответно най-добре платени професии.
Най-лесният начин да се определи една работа като перспективна е степента, с която ще се увеличава нуждата от нея в бъдеще и съответно нуждата от специалисти. Въпросните работни места ще растат най-много през следващото десетилетие, като търсенето на някои ще достигне до 60% през 2020 г.
Много от бъдещите добри кариери ще бъдат търсени заради промените в броя на населението на страната и в начина, по който предприятията в страната работят.
През миналата година първото поколение от т.нар. “бейби бум” навърши 65 години. Тъй като тези хора остаряват, увеличаващите се медицински нужди ще изискват повече здравни специалисти. Сред десетте най-високо платени професии на бъдещето, шест са в областта на медицината.
Тези занаяти изискват сериозно образование и минимум магистърска степен. Има обаче и такива като специалистите, които диагностицират изображенията от сонографи (графични изображения, които се правят чрез ултразвук и др. - бел.ред.), за които е необходимо само асоциирана степен (бакалавърска степен, която се получава в американските колежи – бел.ред.).
Ето и десетте професии, които ще бъдат предпочитани в близко бъдеще:
 Оптометрист (Optometrists)
Оптометрия (от гр. Οψις- зрение и μέτρον- измерване) – една от трите специалности, заедно с офталмологията и очната оптика, посветена на здравните грижи за човешкото зрение (очи, зрителна система и зрително възприятие). Предмет на оптометрията са:
-диагностициране на здравословното състояние на очите. При установяване на необходимост от лечение, оптометристът насочва пациента към офталмолог;
- определяне на зрителния статус;
-определяне на средствата и начините за корекция на понижена зрителна острота и други дефекти на зрението .
Както при повечето професии, обучението, сертифицирането и практиката по оптометрия подлежат на държавно регулиране. Оптометристите и свързаните с оптометрията организации контактуват с правителствени агенции, други очни специалисти и общности за осигуряване на правилна грижа за очите и зрението. В някои страни (например САЩ) опрометристите, освен диагностициране са оторизирани да провеждат и лечение на някои очни заболявания.
Същност и значение
Огромната част от информацията за околния свят човек получава чрез своето зрение. Липсата на зрение или недостатъчната му острота оказват въздействие върху психиката, имат икономически и социален ефект. В много случаи отслабналото зрение на индивида може да пречи той да практикува професията, в която допреди е имал успехи. Оказва се, че влошеното и не добре коригирано зрение предизвикват много по-голям дискомфорт при изпълнение на ежедневните дейности, отколкото някои сериозни заболявания. Важно е да се знае, че намалената зрителна острота най-често не е причинена от заболяване, а от състояние на окото, като миопия (късогледство), астигматизъм, пресбиопия (възрастово далекогледство) и не подлежат на лечение, а на корекция с различни средства- корекционни очила, контактни лещи и др. Съществува и хирургична корекция на миопия и астигматизъм, която се смята за част от естетичната хирургия. В някои случаи влошеното зрение е свързано със заболявания, като диабет, миастения гравис, атеросклероза, глаукома, катаракта и др., които са обект на лечение от лекари със съответните специалности. През последното столетие се наблюдават процеси, предизвикващи все по-често необходимост от корекция на зрението, и професията на оптометриста става все по-важна. От една страна, това е нарастващата продължителност на живота и, съответно, застаряване на населението. Същевременно възрастните хора остават активни все по-дълго, увеличава се броя на пресбиопите, нуждаещи се от точна диагностика и корекция. От друга страна, от най-ранна възраст начинът на живот предполага все по-голямо натоварване на зрението на близко разстояние - четене, монитори - вследствие на което се появяват оплаквания и необходимост от корекция дори на незначителен астигматизъм. Съществена е и нуждата от предпазване на очите от различните източници на вредна светлина, естествени и изкуствени. Оптометристите са специалистите, които изучават не само физиологията на окото и зрението, но и редица физически дисциплини, така че да имат необходимите знания за природата на светлината, за оптичните материали и техните свойства, средствата и апаратите за рефракция, корекция и предпазване на зрението.
История и развитие
Историята на оптометрията е свързана с развитието на
• Науките от областта на медицина, биология, биохимия, неврология, психология и др. имащи отношение към устройството на окото и функциониране на зрението;
• Приложните и теоретичните дялове на физиката, изучаващи природата на светлината, явленията и материалите, свързани с нея;
• Технологичните постижения в областта на оптичните устройства и инструменти, техниките за получаване и обработка на изображения;
• Други професии свързани с грижа за здравето.
Терминът „оптометрист” е предложен от Ландолт през 1886 г. Преди това, през 19 век се осъществява разделянето на професията оптик на два клона- изработващи и рефракциониращи оптици. Последните започват да се наричат оптометристи. Първите школи по оптометрия са основани между 1850 г. и 1900 г. в САЩ и Великобритания. Във Великобритания, например, оптометристите учат 3 или 4 години в университет и получават степен бакалавър, след което преминават минимум едногодишна практика под контрола на квалифициран ръководител, включваща няколко атестации и заключителна изпитна сесия. След завършване на това образование получават правото да бъдат членове на Колежа на оптометристите и да бъдат регистрирани като оптометристи в Главния Оптически Съвет. Оптометристите, продължаващи обучнието си, могат да получат тясна специалност: педиатрична оптометрия, гериатрична оптометрия, слабо зрящи, специални контактни лещи и др. По данни на Колежа на оптометристите във Великобритания работят около 1400 офталмолози, 10400 оптометристи и 5300 оптици техници. Поради съществуващите различия в наложилите се практики, в Европейския Съюз се работи за унифициране на образованието по Оптометрия и на професията. Създадена е Асоциация на Европейските Университети и Колежи по Оптометрия (AESCO), която работи за въвеждане на стандарти за образователните програми и практиките по оптометрия. В България през 1991 г. е проведен еднократен двегодишен курс държавна поръчка по оптометрия в Медицински колеж „Й. Филаретова”. В СУ „Кл. Охридски” от 2010 г. съществува двегодишна магистърска програма по Оптометрия, съобразена с Европейските стандарти на AESCO. От 2011 г. стартира и четиригодишна бакалавърска специалност „Оптометрия“. Сред изучаваните теорeтични и практически курсове са: оптика, фотометрия, колориметрия, биофизика, биохимия, физиология- обща, на окото и на зрението, дефекти на зрението, патология на зрението, клинична рефракция контактни лещи и др. Професионалната асоциация на българските оптометристи и оптици НАБОО , учредена през 1998 г., от 2000 г. е член на Европейския Съюз по Оптика и Оптометрия .
 Ерготерапевт или професионален терапевт (Occupational Therapists)
Професионалните терапевти лекуват пациенти с наранявания, заболявания или увреждания чрез терапевтично научаване и развитие на ежедневните дейности. Те помагат на пострадалите да развиват, възстановяват и подобряват уменията, които са им необходими за ежедневния живот и работа.
За да станете ерготерапевт в България, се изисква магистърска степен по кинезитерапия, както и допълнителни специализации. В Русенския университет има специалност "ерготерапия". Желаещите могат да завършат както бакалаварска, така и магистърска степен. Въпросът в чужбина е уреден с отделна специалност в университети.
Освен това ерготерапията е завършващ етап от рехабилитацията на нуждаещите се. Този вид грижа цели да постигане максимално възможната самостоятелност и независимост на лица с увреждания и отклонения в психо-физическото развитие, адаптирането им към изискванията на средата и интегриране в обществото.

 Ветеринари (Veterinarians)
Специалистът ветеринар се грижи за профилактиката и лечението на болести при животните. Неговата работа е свързана също така с регистрирането на домашните любимци, за които по закон се изисква регистрация, както и с премахването на външни и вътрешни паразити.
Един ветеринарен лекар извършва множество услуги, сред които: ваксинации, пълни клинични прегледи, обезпаразитяване, поставяне на микро чип, операции, определяне на хранителен режим и други.Профилактиката и навременното лечение на животните при специалист ветеринар е от изключително голямо значение не само за тях, но и за човека, тъй като животните пренасят множество болести с тежки последици за хората. Ерготерапията е крайна цел, завършващ етап от рехабилитацията на нуждаещите се. Тя е по-висша форма на здравно обслужване на страдащите, проява на човечността в съвременното общество. Разглежда човека в неговата цялост и единство и има за цел постигане на максимално възможната самостоятелност и независимост на лицата с увреждания и отклонения в психо-физическото развитие, адаптирането им към изискванията на средата и интегриране в обществото. Ерготерапията допринася за подобряване качеството на живота на лицата с увреждания, за равнопоставеност и еднакви шансове в обществения живот с останалите граждани.
Рехабилитационната и ерготерапевтична програма се изготвя съобразно ерготерапевтичния анализ и съдържа следните елементи:
1. Рехабилитационни и профилактични мерки насочени към биологичните увреждания и разстройства – морфологични и функционални: кинезитерапия, ерготерапия, трудотерапия и други.
2. Психологическа и педагогическа рехабилитация – психотерапия, занимателни развличащи дейности, музика, танци, емоционална тренировка и други.
3. Рехабилитационните и ерготерапевтични средства и методи в социален аспект, включващи:
А) мерки, методи и средства за подобряване и нормализиране на семейно психологичен климат;
Б) мерки в професионално-трудово отношение;
В) мерки, отнасящи се до обществената среда;
Г) мерки за задоволяване на културните и духовни потребности и интереси;
Д) мерки за осигуряване на здравословен стил на живот чрез убеждаване, мотивиране, създаване условия, изграждане на правилен дневен и седмичен режим, съдействие в отказването от вредни привички, злоупотребата с медикаменти, алкохол, тютюнопушенето.
Ерготерапията като метод на лечение изцяло се уповава на средствата и методите на лечение на кинезитерапията, физиотерапията и лечебния масаж. Ерготерапията оправдава техните цели и задачи и се стреми към пълното функциониране на човешкия организъм и се явява като крайна необходимост за възстановяването на нуждаещите се.
Освен, че се грижат за домашните любимци, ветеринарите тепърва ще стават полезни и в много по-широк кръг от области, засягащи човешката дейност. Тези специалисти се грижат и за животновъдните стопанства, които с увеличението на населението на планетата ще стават все повече. Те отговарят и за лабораторни животни, които ще продължат да се използват активно и в бъдеще.
Има изследвания, според които броят на ветеринарните лекари ще се увеличи с 22 хиляди (35,9%), между 2010 и 2020. Нарастването не само на населението, но и на домашните любимци, както и необходимостта от допълнителни проверки на предлагането на храни, тъй като населението в страните непрекъснато се увеличава, са сред причините за силния ръст на нуждата от такива работни места.
За да могат да практикуват, ветеринарите трябва да получат докторска степен по ветеринарна медицина. В България диплома за ветеринарна медицина може да бъде получена от Тракийския университет в Стара Загора и от Лесотехническия университет в София.
 Медицинските специалисти, с изключение на епидемиолозите (Medical Specialists)
Учените медици изследват биологичните системи, за да разберат тяхното въздействие върху човешкото здраве. Тези специалисти обикновено работят в държавни учреждения и болници, както и в изследователски университети или в частния сектор.
Образователните изисквания са много високи - за повечето позиции кандидатстват хора с докторска степен в медицинско образование.
 Аудиолози (Audiologists)
Наименованието на тази специалност идва от латинската дума audīre, която значи чувам и от гръцката дума “λογία”(наука). Това са специалисти с магистърска или докторска степен по аудиология.Аудиолозите оценяват, управляват и лекуват физически смущения, които засягат човешкия слух, говор, комуникация и преглъщане.
Те предписват коригиращи устройства или рехабилитационни терапии при загуба на слух, говорни нарушения и други подобни сетивни и неврални проблеми, както и консултират относно предпазване от оглушаване и говорни проблеми. Някои от тях могат да се специализират и в изследване на равновесието или на вестибуларния апарат, педиатрия или други сфери.
Аудиолозите изпълняват следните основни задачи:
− оценяват слуха и говора на пациентите с цел определяне естеството на слуховите и комуникативните нарушения;
− провеждат слухови и говорни тестове или изследване чрез използване на специални диагностични инструменти и оборудване, интерпретират резултатите от тях заедно с друга медицинска, социална или поведенческа диагностична информация с цел определяне подходящи курсове на лечение;
− планират, ръководят или участват в програми за консултиране, наблюдение или възстановяване на речта, както и в програми за слухови и комуникативни нарушения;
− предписват слухови у

Целият материал:
Какво ще работим след 10 години Бъдещите най-желани кариери.rar
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 460 пъти
Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението — това е най-благородният път, пътят на подражанието — това е най-лекият път и пътят на опита — това е най-горчивият път. — Конфуций

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”