Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Управление на проект - ЗБУТ

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230776
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173336
Местоположение: Somewhere In Time

Управление на проект - ЗБУТ

Мнение от Mozo » чет юни 06, 2019 20:20

Първа част: ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОЕКТА

1. Формулиране и анализ на пролема.
Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране и управление. Целесъобразно е да бъдат предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението, както и да бъдат анализирани причините за пропуски и недостатъци в работата, като се прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определените цели: високо качество на труда и организация на работа; високо качество на управление на човешките ресурси; висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.
Политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа е философия за управление на една дейност и включва ангажиментите на ръководството относно:
• интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
• поставяне, обявяване и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа за превенция, съчетани с процес на по-нататъшно подобрение, отчитайки ефикасността на разходите;
• осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
• поставяне управлението на безопасносгга и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
• осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране на политиката, за да бъде разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на персонала, личен пример;
• изграждане на ефективна, съответстваща на спецификата и големината на предприятието Система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа като инструмент за осъществяване на политиката;
• осигуряване активното участие на работещите;
• периодичен мениджърски преглед на политиката и системата за управление на безопасността и здраве при работа с оглед по-нататъшно подобряване.
• При разработването на фирмената политика за безопасност и здраве при работа съществено внимание заслужава оценката на всяко работно място още при проектирането, начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска.
“Карбонадо ДМ” ЕООД е инженерингова компаниия с основна дейност металообработка. Фирмата предлага единично и средно-серийно производство на метални детайли, възли, конструкции, нестандартно оборудване с различни габарити и сложност за селското стопанство, строителството, корабостроенето, самолетното обслужване, текстилната, хранително-вкусовата, химическата промишленост и др. отрасли. Стопанската дейност на дружеството се развива в две основни направления – производствена и инженерингова.
Инженеринговата дейност заема важно място в портфолиото на фирмата. Карбонадо предлага разнообразни индивидуални конструктивни решения и изработка на прототипи на базата на дългогодишен опит в проектирането и внедряването на детайли и конструкции за различни клиенти в различни отрасли.

Производствената дейност на “Карбонадо ДМ” ЕООД включва изработка на малки и средни серии детайли и нестандартно обурудване: зъбни колела, оси, валове, втулки, пресформи, хидравлични цилиндри, крепежни елементи, конструкции, възли и машини.
Естеството на дейността на фирмата изисква работниците да употребяват специални лични предпазни средства (ЛПС). Това е необходимо, за да бъдат защитени живота и здравето им по време на извършване на служебните си задължения. Задължение на работодателя им е да им осигури необходимите ЛПС, но също така употребата им е задължение на самите работници. В последните 2 години във фирмата се наблюдава ръст в броя на трудовите злополуки. Причините за тях са различни: неупотреба на ЛПС от работниците по собствено желание, поради неудобството, което им причиняват или поради неинформираността им за сигурността, която им осигуряват; липсата на достатъчно ЛПС за всички работници; нискокачествени ЛПС.


2. Съставяне “Дърво на проблемите”

По своята същност дървото на проблемите представлява анализ на основните причини, водещи до създаване на проблема. За да може да се реши, проблемът трябва да бъде детайлизиран и да се търси начин за отстраняване на първопричините.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 270 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”