Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Имуществени данъци

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229657
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 170716
Местоположение: Somewhere In Time

Имуществени данъци

Мнение от Mozo » пон май 13, 2019 23:48

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


1. Имуществени данъци - същност……………………………...2
2. Видове имуществени данъци…………………………………2
2.1 Данък върху недвижимите имоти ………………………….2
2.2. Данък върху превозните средства………………………….4
2.3. Данък върху даренията……………………………………...6
2.4. Данък върху възмездното придобиване на имуществото...7
2.5. Данък върху наследството………………………………….8
2.6. Пътен данък………………………………………………….9
2.7. Данък върху земята………………………………………...10
Използвана литература……………………………………...12


1. Имуществени данъци - същност
Данъкът е определено от закона плащане от страна на физически и юридически лица в полза на държавата. Това плащане подлежи на задължително изпълнение, ако са налице определени също дефинирани в закона предпоставки – реализиране на доход, осъществяване на продажби на стоки и услуги, притежаване на дадени недвижими и движими имоти, промяна на собствеността на дадени недвижимости, упражняване на съответни видове търговски дейности и пр.
Имуществените данъци от своя страна са данъци върху богатството, върху имуществото във веществено-материалната им форма. По принцип имуществените данъци са непрехвърляеми, техният платец и носител са едно и също физическо или юридическо лице.
Имуществените данъци са имали първостепенно значение в миналото. Исторически, с напредъка на пазарните отношения, с технологичен и научен прогрес, с налагането на нов тип информационна и друга организация на данъчната система, имущественото данъчно облагане закономерно и постепенно отстъпва на заден план.
Имуществените данъци са приходи на местната власт - на общинския бюджет. Те са предимно пропорционални. Аргументът за прилагането им понастоящем е главно фискален, дотолкова доколкото икономическата им съобразителност и тази свързана със социалната справедливост са доста спорни. Въпросът е там, че богатството (движимо и недвижимо имущество) е натрупано с веднъж обложени с данъци доходи, а ако също това богатство произведе нов доход, той самостоятелно ще се подложи на облагане.
2. Видове имуществени данъци
Имуществените данъци биват следните видове:
2.1 Данък върху недвижимите имоти
Данъкът върху недвижимите имоти е регламентира в Закона за местните данъци и такси, изменения и допълнения ВД, бр. 109/2001 година.
Обект на облагане са разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроени земеделски и горски земи за действително застроена площ и прилежащия им терен. Данъчен субект са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
Данъчната основа е данъчната оценка в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването за недвижимите имоти за гражданите. Също така и данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията се водят като Дълготрайни материални активи по Закона за счетоводството с отчетната им стойност.
Данъчния размер на съответния данък е 1,5 на хиляда.
Данъчното задължение при данъка върху недвижимите имоти възниква:
- Ежегодно за всички подлежащи на облагане обекти;
- При придобиване и ръст на недвижимите имоти;
- За ново придобити и новопостроени в 2-месечен срок се подава декларация в данъчна служба по местонахождение на имота;
- За промени в характеристиките на имота се подава декларация в същия срок;
- Предприятията подават всяка година в началото на годината за дължимите от тях данъци за недвижими имоти.
Данъчните задължения може да се внася ежегодно на четири вноски - до 31.03., до 30.06., до 30.09., до 30.11. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави 5 % отстъпка. Този вид данъци отиват като приход за общинските бюджети.
Данък върху недвижимите имоти се дължи независимо дали се използва или не недвижимия имот. Ако едно семейство има само едно (основно) жилище, размерът на данъка се намалява с 50 %. Инвалидите от първа или втора група инвалидност ползват 75 % намаление. Концесионерът на недвижимост, намираща се в две общини заплаща полагащите се данък в общината, където се намира по голямата му част.
Данък върху недвижимите имоти не дължат:
- общините, държавата, читалищата, сгради, собственост на чужди държави;
- висшите училища;
- паметници на културата, които не се използват със стопанска цел;

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 79 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”