Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Имуществени данъци

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229657
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 170716
Местоположение: Somewhere In Time

Имуществени данъци

Мнение от Mozo » пон май 13, 2019 23:47

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР: СОФИЯКАЗУС

по

“МАКРОИКОНОМИКА”

Тема: Имуществени данъци


ПЛАН


1. Данъци – същност

2. Елементи на данъка

3. Видове данъци

4. Преки имуществени данъци

5. Данък върху недвижимите имоти

6. Промени в закона за местните данъци и такси 2008г.

1. Данъци – същност

Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата, който в едно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Той се налага на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.

2. Елементи на данъка

2.1. Данъчен кредитор - всяка власт, която има право да облага и която има право да изисква погасяване на обложеното.Тази власт може да бъде първична или делегирана. Първична е властта на държавата, а делегираната е властта на самоуправителните тела. В България данъчен кредитор е единствено държавата.
2.2. Данъчен обект на облагане - Обект или предмет на облагане е всичко онова, към което е насочено данъчното облагане, респективно имущество, качество на физическата личност, определени дейности, реализирани обороти, получаване на наследство, сделки, покупко продажби и др. Следователно, обект на облагане са действия, събития, състояния, които задължават данъкоплатеца да заплати данъка. От обекта следва да се отличава източника на данъка - дохода или капитала на данъкоплатеца.
2.3. Данъчен субект - Физическото или юридическото лице, което се намира в отношения на собственост, владение, с обекта на данъка. Субект е лицето, което формално или непосредствено е задължено да внесе дължимия данък. Субект на данъка могат да бъдат местни или чужди лица. Икономическите отношения между данъкоплатеца и държавата се определят според принципа на постоянно местопребиваване или доходите се реализират на територията на страната или зад граница. В резултат на това се различават два вида субекти на данъка: резиденти (местни граждани) и нерезиденти (чужди граждани).
2.4. Данъчен носител- Лицето, което носи тежестта на данъчното облагане. Именно за сметка на носителя на данъчния платеж данъкът се заплаща в бюджета. Ако данъчният субект и данъчният носител са различни лица, това е доказателство за т.нар. прехвърляемост на данъка. Тази прехвърляемост е характерна за косвените данъци (ДДС, акцизите).
2.5. Данъчен мащаб- определен белег или качество на данъчния обект, въз основа на който се конкретизира данъчното задължение на платеца. Той се определя чрез закона и с икономически (стойностни) и физически характеристики. При измерване на дохода или стойността на стоката се използват парични единици или други характеристики. Например, при един от най-старите данъци най-напред за мащаб е служил броят на огнищата (комините), по-късно броят на прозорците, етажите, кубатурата и сега стойността на сградата (имуществото).
2.6. Данъчна единица - една постоянна част от данъчния мащаб, за която се отнася данъчният размер. Например, 100 лв. от дохода, 100 лв. от стойността на имуществото, 1 дка стопанисвана земя, 100 лв. от реализирания оборот (добавена стойност), конските сили при моторните превозни средства и др.
2.7. Данъчна основа - представлява количествено изразяване на предмета на данъчното облагане. Данъчната основа служи за изчисляване на данъчното задължение, тъй като именно към нея се прилага данъчния размер (ставка). Данъчната основа може да бъде изразена като стойностна (парична) величина или в натурални измерители. Тя има особено важно значение, тъй като от точността на данъчната основа зависи и размерът на данъчното задължение (вноската в бюджета). Данъчната основа бележи непрекъснато разширяване, с оглед на обхватността и справедливостта на данъчното облагане. Тя е сумата към която се прилага данъчния размер.
2.8. Данъчен размер - величината на данъка за една данъчна единица. Обикновено е в процент или абсолютна сума. Данъчният размер "свързва" данъчната основа и данъчното задължение за определен отчетен (данъчен) период.
2.9. Данъчно задължение- произведението на данъчната основа по данъчният размер. То представлява сумата, която определеният от закона данъкоплатец е задължен да внесе в приход на бюджета за съответния отчетен (данъчен) период. Следователно, данъчното задължение зависи от данъчната основа и данъчния размер, а те, от своя страна, са променливи и зависят от идивидуалният избор на субекта.
2.10. Данъчна преференция - Данъчните преференции (още наричани данъчни привилегии) се предвиждат в законодателството и се предоставят на отделни категории данъкоплатци, включително и като възможност да не се заплаща данък. Те не носят индивидуален характер, а се отнасят до хора с ниски доходи, инвалиди и др. Привилегиите се ползват за намаляване размера на данъчното задължение и за отсрочка или разсрочка на падежа.

3. Видове данъци

3.1. Според обекта
- Лични данъци - данъкът се дължи от определена категория от лица - например джизие. Според Конституцията на РБ от 1991 г. данъците се определят в зависимост от доходите и имуществата на лицата, което означава, че не може да се въвеждат лични данъци
- Имуществени данъци - данъкът се определя в зависимост от имуществото и/или доходите на лицето.
имуществени - данък върху сградите, данък върху МПС и др.
подоходни - данък върху общия доход, корпоративен данък (или данък върху печалбата).
3.2. Според начина на облагане
Данъците се делят на две големи групи – преки и косвени . Това разграничаване е в зависимост от критерия кой икономически субект поема данъчната тежест.
- Преките данъци са свързани с облагане на доходите , имуществото и богатството на данъчните субекти . При тях едно и също лице е данъчен носител и данъчен платец .
- Косвените данъци – едно лице е данъчен носител , а други лица са данъчни платци – ДДС, акцизи , мита и т.н.Те се наричат още оборотни ( оборота се облага ) и се включват в цената на стоката и услугата.
Съгласно действащото данъчно законодателство у нас централните данъци се регламентират с отделни закони , а местните данъци със закон за местните данъци и такси.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 55 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”