Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Пищови по "Анализ разходи и ползи"

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171057
Местоположение: Somewhere In Time

Пищови по "Анализ разходи и ползи"

Мнение от Mozo » съб апр 20, 2019 15:47

1. Ик. Р-ди на проект,ч. Потребности от вх. Ресурс срещат ново предлагане

В усл. на затвор. ст-во без деформации,т.е. съвърш. конкур. пазар и безкрайно елест. крива на предлагането, ресурсните потребности на публ. проект се задовол. ч/з ново производство на съответния входящ ресурс на пазара. Преди старта на публ. проект паз. е в равнов. в т. А - реализ. Се Q0 единици входящ ресурс по пазарна цена Ps /на предлагането/проектът измества пазарната крива на търсене от Д до Др и пазарът постига ново равнов. в т. Е. Реализират се Qs единици входящ ресурс, то които Q0 Qs единици се потребяват от публичния проект и 0Q0 единици се потребяват от други субекти в стопанството. Цялото кол вх ресурс необх необх за реализ на публ проект Q0Qs единици среща ново предлаг на паз. При него алт р-ди на проектаса съответните пределни обществени р-диза доп произведеното кол входящ рес в стоп-вото. Цена в сянка е ц на предлагане Ps = на пазарната ц, следов: C=Ps * Qp, където C-ик з-ди на публ проект, Ps – ц на предлагането на вх рес, Qp – кол вх рес на проекта. Qp=Qs – Q0 . Икономическите р-ди на публ проект се представ с площта на защрихования правоъг AEQsQ0 . При безкр еласт на кривата на предлаг на вх рес, излишък на производителя няма, цената в сянка =на паз ц и ик р-ди на публ проект съвпадат с неговите финансови р-ди.

Р-ди на проект, чиито портебн от вх рес се задовол ч/з изместване на съществуващи потребители

При абсол нееласт пазарна кр на предлаг ресурсните потребности на публ проект се задовол ч/з изтласкване от паз на съществуващи преди проекта потребители на съответния вх рес. Преди старта на проекта пазарът на вх рес е в равнов в т. А –реализ се Q0 ед вх рес по паз ц Pd. Проектът измества паз крива на търс от Д до Др и паз постига ново равнов в т. Е. Паз ц нар от Pd до Pd’, но равнов кол остава непром – Q0. в следствие на по вис паз ц, съществуващите преди проекта потребители свиват мащабите на потребл си от Q0 до Qd, т.е предотстъпват цялато кол вх рес необх за реализ на публ проект. Алтернативните р-ди на проекта са пропуснатите ползи, измерени ч/з сумата която изтласканите от паз потребители са готови да платят за QdQ0 единици вх рес. На фиг ик р-ди на публ проект се престав с площта на трапеца FAQ0Qd. Ик р-ди за 1-ца вх рес има следния вид: Psh=C/Qp – Psh- ик р-ди за 1-ца вх рес, C- ик р-ди на публ проект, Qp- кол вх рес на проекта- Qp=Q0-Qd

Р-ди на проект,ч потр от вх рес частично срещат ново предлаг и частично се задовол ч/з изместване на същ потребители


При класич еласт на паз крива на предлаг, ресурсните потребности на публ проект се задовол комбинирано – ново произв на вх рес+изместване от паз на съществуващи потреб. Преди да стартира публ проект паз на вх рес е в равнов в т. А – реализ се Q0 1-ци вх рес по паз ц P0. Проектът измества кривата на паз търс от Д до Др и паз постига ново равнов в т. Е, реал се...Q P. В следствие на нараств на паз ц от P0 – P’, ресурсните потребности на публ проект частично срещат ново предлагане Q0Qs 1-ци и частично се задовол ч/з изместване на съществуващи потребители QdQ0 1-ци. Ик р-ди на оц проект има 2 компонента:
-пределни обществени р-ди за допълнит произведените 1-ци вх ресурс-площта на AEQsQ0
-пропуснати в ик ползи- площта на FAQsQd.
Съвкупните ик р-ди на иценявания проект имат следния алг вид: C=Pav/s* Qs/p + Pav/d*Qd/p – C- ик р-ди на публ проект, Pav/s – ср ц на предлагането на вх рес, Qs/p – кол вх рес, което среща ново предлаг, Pav/d – ср ц на търсенето на вх рес, Qd/p- кол вх рес,което се осиг ч/з изместване на съществув потребители. Цената в сянка- /ик р-ди за 1-ца вх рес/ може да се изчисли по сл н-н: Psh= Pav/s * Qs/p + Pav/d * Qd/p///Qp
Pav/s-ср ц на предлагането на вх рес, Qs/p- кол вх рес на проекта срещащо ново предлаг, Pav/d- ср ц на търсенето на вх рес, Qd/p- кол вх рес от изместване на съществув потребители, Qp – кол вх рес, необх за реализ на публ проект. След преобразуване- Psh= Pav/s * (Qs/p //Qp) + Pav/d * (Qd/p // Qp)
После: Psh= Pav/s * Ws + Pav/d * Wd, Ws-тегло на цената на предлаг на вх рес, Wd- тегло на ц на търсене на вх рес. .............

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 49 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”