Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Фирмената сигурност като елемент на мениджмънта

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171057
Местоположение: Somewhere In Time

Фирмената сигурност като елемент на мениджмънта

Мнение от Mozo » ср апр 03, 2019 20:25

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Факултет по икономически и социални науки

Фирмената сигурност като елемент на мениджмънта.

Фирмената сигурност е комплекс от взаимносвързани мероприятия и дейности. В голяма част от българските фирми, които решават да вземат мерки за сигурността си, „фирмената сигурност” приключва с електронните системи за сигурност, живата охрана или договорът с фирма за охрана с технически средства. Организирайки тези две мероприятия голяма част от мениджърите не си дават сметка, че това са само елементи на фирмената сигурност и обикновено са последната линия на защита, предназначена да сработи, когато са се провалили всички други. Обикновено фирмите решават проблемите със сигурността „на парче”, както по отношение на отделните елементи, така и по отношение на отделни обекти и видове  дейности. Сериозно остават подценени другите видове заплахи за фирмата и бизнеса. От тук идват и повечето проблеми свързани с безопасността им. Всичко трябва да бъде предварително обмислено и разработено като единна система – това се нарича „Концепция за сигурност на фирмата”. Фирмата функционира при динамика и неопределеност, както на вътрешните, така и на външните условия - политически, макроикономически, природни, социални, правни и др. Това налага постоянно следене, разкриване и реакция на съществуващи и прогнозируеми опасности и заплахи, като се мобилизират всички звена и ресурси. Защитата от тези опасности и заплахи ще създаде условия за достигане на стратегическата цел - устойчиво, интензивно функциониране и просперитет на фирмата.
Фирмената сигурност може да се определи като съвкупност от специфични дейности (усилия) и структура за физическа и информационна защита на хора, финнансови средства, материална и интелектуална собственост, с цел осигуряването на устойчиво функциониране на стопанския субект и създаване условия за продължителна и успешна работа. За да се разработи система за фирмена сигурност, трябва да се отговори на въпросите за нейната необходимост и достатъчност. Естествено такава система    зависи от много фактори. На първо място е вида дейност, която развива фирмата. Заплахите спрямо дейността на дадена фирма могат да се разделят на външни и вътрешни. Към външните се причисляват заплахи от дейността на контрагенти, конкуренти, обкръжение, криминален контингент, държавни политики, държавни органи, бюрокрация, корупция, трети лица,  форсмажорни  обстоятелства и много други. Разбира се, при фирма, състояща се от двама или трима души нещата не стоят точно по този начин. В този случай един човек от персонала е в състояние да нанесе 100% вреда на фирмата. Заплаха за сигурността на дадено предприятие представляват и промяната на политическата обстановка, промяната на демографските или социалните фактори. Целта на атаките и последствията от тях в повечето случаи са: −  Финансови – кражби, присвояване на средства, разхищения; −  Информационни – разпространение на фирмена тайна, компрометираща или зловредна информация, кражба на информация, унищожаване и повреждане на информация, документи и база данни; −  Материални – саботаж, повреди, унищожаване на имущество, кражби; −  Вреда на дейността – нарушаване на нормалната дейност на компанията, забавяне или проваляне на процеси, преговори, изпълнение на договори и др.; −  Заплахи за здравето и живота на ръководители и персонал. Един от най-съществените въпроси в организацията на фирмената сигурност е този за опазване на производствените и търговски секрети на фирмата. За разлика от развитите страни у нас на този етап все още опазването на фирмената тайна не е регламентирано законодателно и по тази причина в практиката са известни случаи на използване на чужди търговски марки, патенти и авторски права. В наказатилния кодекс е създаден специален раздел 7 гл.ІІІ - престъпление против интелектуалната собственост. Създаден е нов чл. 172 ал. 1 , който гласи: Който с търговска цел, записва ,възпроизвежда, излъчва или предава чрез технически средства или използване на др. начин чуждо произведение на науката, литературата и изкуството без необходимото по закон съгласие на носител на авторско право се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Съвременното разузнаване представлява специфична държавна дейност имаща за цел придобиването на информация, както за конкретни субекти така и обща икономическа информация за съответната държава, възможността за инвестиране, финансова и данъчна система, данни за личностите от икономически екипи. Практиката показва, че съответните разузнавателни служби се интересуват от информация основно в следните сфери: - развитието на производствените медии; маркетинг и маркетингова политика; развитие в научно-изследователската дейност; оферти, планове и резултати от изследване.
Фирмата е отворена система, върху която оказват влияние различни фактори. Част от тези фактори са позитивни, но друга част са негативни, а някои от тях, определяни като силно рискови, могат да доведат и до крах на фирмата. Затова идентификацията на дестабилизиращите фактори е фундаментът, на който се гради мениджмънтът по сигурността на фирмата.
Най-общо факторите, които въздействат на предприятието, могат да се определят като вътрешни и външни.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 227 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”