Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Черноморската зона на икономическо сътрудничество – пример за интернационализация или за регионализъм

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171057
Местоположение: Somewhere In Time

Черноморската зона на икономическо сътрудничество – пример за интернационализация или за регионализъм

Мнение от Mozo » нед мар 24, 2019 16:27

Русенски Университет "Ангел Кънчев"


Р Е Ф Е Р А Т


по
Международен Бизнес


на тема:
Черноморската зона на икономическо сътрудничество – пример за интернационализация
или за регионализъм


Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. На 25 юни 1992, държавните глави и премиерите на 11 страни подписват в Истанбул обща декларация, чрез която се създава Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Нейната задача е да служи като уникален модел за многостранна политическа и икономическа инициатива, която да хармонизира действията на страните членки, да осигури мира, сигурността и развитието на черноморския регион в духа на приятелските взаимоотношения.
Официално сферите на сътрудничество в ОЧИС са борба с престъпността, енергетика, здравеопазване и фармацевтика, институционални реформи, комуникации, култура, наука и технология, обмен на статистически данни и информация, образование, опазване на околната среда, подкрепа при извънредни случаи, транспорт, туризъм, търговия и икономическо развитие, селско стопанство, средства за масова информация, финанси.
Турция е председател на организацията за периода май 2007 до януари 2008. Централата на ОЧИС - постоянният международен секретариат - е учреден през март 1994 в Истанбул.
Първоначално, тя е инициирана от Република Турция, като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна организация. В момента страни членки са Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Сред страните наблюдатели в ЧИС са седем страни членки на ЕС, САЩ, Египет, Тунис и др., а сред партньорските организации – Европейската комисия и Енергийната харта. ЧИС има и редица специализирани органи, като Парламентарната асамблея на ЧИС, Черноморската банка за търговия и развитие, Международния център за черноморски изследвания и Бизнес съвета на ЧИС.
През юни 2007 г. ЧИС отпразнува своята 15-годишнина. На специалната среща в Истанбул присъстваха държавните глави и външните министри на страните-членки, като бе подписана и декларация, очертаваща визията за бъдещото развитие на ЧИС. Европейската комисия получи статут на наблюдател, което бе свидетелство за постепенното активизиране на диалога между двете организации.
За България, бъдещото развитие на ЧИС се определя от няколко основни елемента – реформа на самата организация с цел по-голяма ефективност; реализирането на конкретни проекти с регионално значение; засилване на отношенията ЧИС-ЕС; по-активно взаимодействие с други региони – Дунав, Централна Азия и Каспийския басейн.
С оглед на динамичната обстановка в Черноморския регион, ЧИС полага усилия за реформиране и адаптиране. Наред с вътрешните реформи и опростяването на процедурите за вземане на решения, важен елемент е и преминаването към програмно-ориентирано бюджетиране и цялостната визия за превръщане на ЧИС в организация, която не просто служи за форум за обмен на идеи на междудържавно равнище, а се стреми към иницииране и реализиране на конкретни проекти. Два подобни проекта вече са в начална фаза на реализация – за изграждане на магистрален пръстен около Черно море и за развитието на транспортните връзки между пристанищните градове.
На 20 януари, 2011 г. Европейският парламент разгледа и прие нова стратегия на ЕС за Черно море, изработена от Комисията по външни работи по време на първата за тази година пленарна сесия в Брюксел. Становища по приетата стратегия бяха дадени от Комисията по Международна търговия, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по регионално развитие. Стратегията предвижда по-активно участие на ЕС в Черноморския регион и засилване сътрудничеството между черноморските държави.
Българският евродепутат Метин Казак, координатор на АЛДЕ и председател на Комисията по Международна търговия, направи изказване във връзка с окончателното становище на Комисията за новата стратегия за Черноморския регион от важно стратегическо и икономическо значение за ЕС.
В изказването си Метин Казак подчерта, че Черно море, което с присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г. стана „европейско” сега се нуждае от цялостна европейска стратегия. Затова са необходими и достатъчно административни и финансови ресурси, както и по-добра координация и отчетност.
Според българския евродепутат ключова задача е залагането на проектен подход в новата стратегия за Черноморския регион и трябва  да се обърне специално внимание на областите от общ интерес за всички черноморски държави, като например околна среда, енергия, транспорт, инфраструктура, които са от решаващо значение за устойчивото развитие на региона. 
„Необходимо е и засилено  сътрудничество на парламентарно равнище както на двустранна основа, така и с Парламентарната асамблея на ЧИС и на СТО, както и например с Черноморската банка за търговия и развитие”, каза още във връзка с приемането на новата стратегия Метин Казак.
Във връзка с бъдещото изпълнение на стратегията Казак заяви, че трябва да се вземат под внимание и  другите регионални инициативи, но и да не се допусне стратегията за Черно море да бъде засенчена от тях. 
Във връзка с приетата новата стратегия за Черноморския регион в даданото становища на Комисията по Международна търговия се подчертава още, че глобалната финансова криза е засегнала сериозно региона, като рязко е забавила периода на растеж, който е бил средно 6% годишно, както и притока на чуждестранен капитал, необходим за по-нататъшното икономическо развитие на черноморските държави като е подложила финансовата система на региона на изключителен стрес. За решаването на проблема Комисията по Международна търговия предлага затягане на финансовите и банковите правила, повишаване на прозрачността и доверието в данъчната система, борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и корупцията, засилване на регионалното сътрудничество и подобряване на координацията между регионалните организации.
В становището на Комисията се посочват и недостатъчните административни и финансови ресурси осигурени за прилагането на инициативата на ЕС  "Черноморско взаимодействие" за регионалното сътрудничество в Черноморския регион от 2007 г. и се изтъква, че новата стратегията трябва да стане по-голям приоритет за ЕС и следва да се гради въз основата на опита от Балтийския, Балканския и Дунавския региони като се избегнат недостатъците от тези региони. Комисията по Международна търговия препоръчва всички партньори в Черноморския регион да бъдат включени в стратегията и отбеляза неотложната необходимост от преодоляване на продължителните конфликти в региона и по-доброто координиране на цялостната финансова подкрепа за секторите от ключово значение за Черно море.
Новата стратегия на ЕС за Черно море предвижда развитие на планираните партньорства за транспорта и енергийната инфраструктура, които са от решаващо значение за устойчивото развитие на региона и насърчаване на тяхната интеграция към новия европейски вътрешен енергиен пазар.
Предвижда се всички черноморски страни да продължат адаптирането на националното си законодателство към правилата на Световната търговска организация (СТО), принципите на многостранната търговия и достиженията на правото на ЕС в областта на търговията. Стратегията предвижда постепенното ускоряване на премахването на търговските бариери с цел по-нататъшно либерализиране на търговията, включително опростяване на митническите процедури и данъчните режими.
Оказването на подкрепа за инфраструктурните проекти и създаването на общи правила в областта на енергетиката, транспорта и околната среда в Черноморския регион, както и гарантиране на енергийната сигурност на ЕС, са сред основните приоритети, залегнали в новата стратегия.
Стратегията за Черноморския регион обхваща държавите-членки на ЕС - България, Гърция и Румъния, страната кандидатка Турция и партньори в рамките на Европейската политика на съседство (ЕПС): Армения, Азербайджан, Грузия, Република Молдова и Украйна, както и Руската федерация като стратегически партньор.
Черноморският регион е разположен в геополитическия център на Евразия, където се пресичат две световни комуникации Север-Юг (древният „път от варягите към гърците”) и Запад-Изток, включително Дунавско-Черноморския път. Тук преминават геополитическите и социокултурни граници на евразийските цивилизации. Най-характерната особеност на региона е геополитическата би полярност по осите Запад-Изток и Север-Юг. Тук, най-обособените в Световния океан и дълбоко вдаващи се в сушата Черно и Азовско морета се срещат с Великата Евразийска степ.
Напоследък интересът на световната политика към Черноморския регион се повишава. За сравнително кратък период от време на неговите проблеми бяха посветени много международни форуми, чиито брой отстъпва само на тези, посветени на Близкия изток.
Черноморският регион се превърна и в зона на сериозни и големи влияния - ЕС, Русия, САЩ и още няколко страни от Изтока. Интересите са много - от сигурността на енергийните доставки до политически стремежи за влияние. Именно това е причината регионът да излезе на преден план. Неслучайно за Черно море се заговори така сериозно. Затова трябва да имаме наша политика, от която България да печели.

Проектите от Черноморското сътрудничество са различни - част от тях са двустранни, други с повече партньори. Всяка страна се стреми да има повече присъствие и влияние. Стремежът на ЕС е да обедини съществуващите проекти и сътрудничества под "шапката" на една обща координация, която в момента се нарича „Черноморски синергизъм".

Докладът на ЕК по темата включва икономически, търговски, транспортни, екологични въпроси. Не са пропуснати и въпросите за правата на човека и интеркултурния диалог. В него се заявява, че не е необходима стратегия за Черноморския регион. Вече съществуват няколко програми и неправителствени организации, които се занимават с проблема. В същото време се прави опит да спре създаването на нови структури в различните страни, които имат в предмета на дейност Черноморската проблематика. С други думи - в Черноморската синергия практически става дума за всичко, което може да се осъществява като дейност в региона.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 94 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”