Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Транспорт на флуиди - помпи

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи, и всякакви теми свързани с транспорта.
Пътен транспорт, воден транспорт, железопътен транспорт, въздушен траспорт, минен транспорт, въжен транспорт, космически транспорт, контейнерни превози, куриерски услуги, транспортна система, инфраструктура, транспортни средства, релсови пътища, превозни средства, стоки, пътища.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230706
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173261
Местоположение: Somewhere In Time

Транспорт на флуиди - помпи

Мнение от Mozo » чет мар 21, 2019 00:26

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д–Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ КАТЕДРА „ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО“КУРСОВА ЗАДАЧА
на тема „Транспорт на флуиди – помпи“


❶ Задание на курсовата задача:
Да се изчисли мощността на помпа за транспортиране на 8500 kg/h бензен от отворен резервоар, разположен върху пода на помещението в разпръсквател, който се намира в горната част на скрубер. Височината на издигане е 12 m. Течността се подава по стоманен тръбопровод с 57 х 3,5 mm. Налягането в скрубера, измерено с манометър е 1,3 at. На тръбопровода има монтирани 2 вентила и 4 колена 90˚. Между помпата и скрубера е монтиран топлообменник тип кожухотръбен.Вътрешен диаметър на кожуха 400 mm. Брой на тръбите 120, диаметър на тръбите 26 x 2 mm. Разстоянието между щуцерите на кожуха е 4 m. Флуидът постъпва в междутръбното пространство на топлообменника с температура 17˚С, а напуска топлообменника с температура 70˚С. Еквивалентната дължина на тръбопровода (без посочените местни съпротивления) от помпата до топлообменника е 12 m, а от топлообменника е 12 m, а от топлообменника до скрубера е 11 m. КПД на помпената уредба е 60%.


❸Въведение:
Транспортирането на течностите и газовете по тръбопроводди е широко използва операция не само в химическата промишленост, но и в редица други трасли на народното стопансво и бита. Тръбопроводният транспорт на флуидите е най-икономичният траспорт при пренасщнето на големи количества флуиди на близки и далечни разтояния.
Машините за траспорт на течностите и газовете се отнасят към РАБОТНИТЕ ХИДРАВЛИЧНИ МАШИНИ. При тях внесената механична енергия върху вала на машината се превръща и предава на флуида под формата на кинетична или потенциална енергия – това са помпите, компресорите и вентилаторите.
В пратиката се налага да се траспортират флуиди с различни физико-химични свойства в широк диапазон на изменение на работните налягания и температури, за което се използва голям брой различни по конструкция помпи и компресори.
Помпите са машини за траспорт на течностите. По принцип на деийствие помпите се разделят на две основни групи: ДИНАМИЧНИ и ОБЕМНИ.
Най–важният представител на първата група са центробежните помпи. При тях транспортът на течностите се осъществява за сметка на центробежните сили, които възникват при въртенето на лопатково работно колело. Към динамичните помпи се отнасят още вихровите, струйните и осевите помпи.


Обемните помпи се наричат още бутални, тъй като при тях течността се транспортира чрез бутала. В зависимост от вида на движението на буталото се различават бутални помпи с постъпателно–възвратно движение на буталото и ротационни бутални помпи, когато буталото има подходяща форма и извършва въртеливо движение. Различният принцип на действие на центробежните помпи и обемните предопределя и различния начин на експлоатация им.
* Основни параметри на помпите:
Помпената инсталация включва: помпа, смукателен тръбопровод, смукателен резервоар, смукателна глава, нагнетателен тръбопровод, напорен резервоар, вакуумметър и монтирания на нагнетателния тръбопровод манометър,напорен шибър и обратен клапан. Ако смукателният резервоар е открит , върху течността действа атмосферното налягане.
Всяка помпа, независимо от конструкцията й, се характеризира със следните основни параметри: производителност (дебит) Q, напор H, мощност N и коефициент на полезно действие ŋ.
ДЕБИТ Q (m3/s) – това е количеството течност, което помпата подава за единица време в нагнетателния тръбопровод.
НАПОР H (ПЪЛНА НАПОРНА ВИСОЧИНА ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕН НАПОР) (m течн. стълб) – това еризира специфичната енергия, която помпата е съобщина на единица тегло от транспортираната течност. Напорът може да се представи още като височина, на която може да се издигне един килограм от течността за сметка на получената от помпата енергия. Затова напорът не зависи от плътността на издиганата течност.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 56 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Транспорт”