Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Пищови по машинознание

Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с техническите науки.
Архитектура, биотехнология, компютърни науки, корабостроене, космонавтика, материалознание, механика, машиностроене, химично инженерство, електротехника, ядрена енергетика, технически университет, инженерна дейност, строително инженерство, електроинженерство.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230776
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173336
Местоположение: Somewhere In Time

Пищови по машинознание

Мнение от Mozo » ср яну 22, 2014 17:20

1 . Положение на точка
и тяло в
пространството
Положението на една
точка М може да бъде
определено
посредством радиус
вектора r ,построен от
една предварително
избрана точка (начало
на координатната
система на отчитане)до
точка М.
Използваме декартова
координатна система
проекциите на вектора
в/у координатните оси
са координатите на
точка М(x,y,z).Ако се
въведат единични
вектори по
координатните оси i,j,k
то: r=xi+yj+zk.
Използват се и други
координатни
системи.Като например
сферична,цилиндрична.
Следователно
положението на едно
точка в пространството
е еднозначно
определено от 3
скаларни независими
параметъра-3-те
координати на точката в
избрана координатна
система.
Ако точка М е подвижна
спрямо въведената
система за отчитане,то
нейните координати се
изменят спрямо
времето (t),т.е. r(t) е
векторна функция от
скаларния аргумент t,а
координатите-x(t),y(t),z(t)
са скаларни функции от
t. Зависимостта
r(t)=x(t)i+y(t)j+z(t)k,опред
еляща еднозначно
положението на
движеща се точка М за
един произволен
момент от времето t,се
нарича закон за
движението.
ТЯЛО С ЕДНА
НЕПОДВИЖНА ТОЧКА -
Ако се избере
неподвижна точка за
начало на
координатната система
OXYZ то положението
на тялото S може
еднозначно да бъде
определено
посредством 3-те
Ойлерови ъгли
Ψ-ъгъл на прецесия
съответстващ на
ротация спрямо оста
Oz,с която оста OX
заема положението
Ox1-линия на възлите
Θ-ъгъл на нутация,който
описва ротация по
линията на възлите
Oy1→Oy2;OZ→Oz2
Φ-собствена ротация
относно
Oz2:Ox2→Ox;Oy2→Oy
Трите Ойлерови ъгъла
Ψ,θ,φ са независими
параметри определящи
положението на тялото
в разглеждания
случай,респективно
осите Oz,Oy и
Oz.неизменно свързани
с тялото.
2 .Структура и
класификация на
кинематичните
двоици, вериги и
механизми
КИНЕМАТИЧНИ
ДВОИЦИ СТРУКТУРА И
КЛАСИФИКАЦИЯ
-Кинематична двоица се
нарича геометрично
съединение между
отделните позволяващи
относително им
движение.Една двоица
е съставена от 2
елемента-2 звена ,като
всяко звено се явява
отделен
машиностроителен
детайл или съвкупност
от няколко неподвижно
съединени
детайла.Всяка
кинематична двоица
може да бъде
касифицирана в един
от възможните 5 класа
имайки предвид че
номера на класа
съвпада с числото на
отнетите прости
относителни
движения.Положителна
характеристика на
нисшите кинематични
двоици е възможността
да предават
значителни
натоварвания
резултатни от контакта
на повърхнина от едно
звено към
другото.Товарната
способност на висшите
кинематични двоици е
относително по ниска
вследствие на малките
контактни площадки
възникващи в
околността на
контакната
точка(линия).Но там има
по-малко загуби на
триене тъй като
триенето при плъзгане е
заменено изцяло или
частично от триене при
търкаляне.
В процеса на
относително движение е
необходимо контактът в
двоицата да е
постоянен.Затварянето
в двоицата може да е
геометрично или
силово.В 1-вия случай
(например винтовата
двоица)двоицата се
определя като
затворена , а в 2-рия
контактът се осигурява
от силата на
тежестта,пружинна
сила.
КИНЕМАТИЧНИ
ВЕРИГИ-Съвкупност от
няколко звена свързани
помежду си с
кинематични двоици се
нарича кинематична
верига
Могат да бъдат
отворени или затворени.
ОТВОРЕНА -В която
има поне едно звено
което участва във
верига с 1 двоица.
ЗАТВОРЕНА – в която
участват 2 или повече
двоици
МЕХАНИЗЪМ –
Затворена кинематична
верига с 1 неподвижно
звено при която просто
движение на 1 или
повече звена се
преобразува в
необходимо движение
на други звена.
*прости движения-
ротация и транслация
-тези звена които
извършват дадените
прости движения се
наричат начални звена
-звената извършващи
необходимите движения
– изпълнителни
Степени на свобода на
механизма- броя на
параметрите които
еднозначно определят
положението на всички
звена на механизма. За
тяхното изчисление е
необходимо от общия
брои степени но
вс.подвижни звена да се
извади бр.на отнетите
относителни движение
от свързващите ги
кинем.двоици.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 183 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Технически науки”