Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с педагогиката.
Дидактика, образование, специална педагогика, социална педагогика, военна педагогика, възпитание, формиране на личността, предучилищна педагогика, училищна педагогика, педагогика за възрастни.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231017
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173849
Местоположение: Somewhere In Time

Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Мнение от Mozo » чет апр 25, 2019 20:37

Доц.д-р Радка Джендова
Проблеми на обучението по музика в ДГ и НУ

Цел,задачи и съдържание на музикалното възпитание в ДГ и НУ.Те са пряко свързани,подчинени и съобразени с личността на децата от 3 до 10 години. Музикалните знания и умения се усвояват от човека в процеса при който възрастните,знаещите,можещите предават или помагат на децата да открият опит и знания.
Предаването на знания,умения и опит се осъществяват по два начина:
- чрез спонтанно общуване с възрастните
- чрез организирано обучение
В детските заведения се поставя началото на организираното обучение като музикалното възпитание е многолико по същност,характер,съдържание.Това организирано музикално възпитание задължително е съобразено с личността на децата,а те са емоционални,подвижни,и податливи на музикално въздействие и на синкретичния характер на музикалното възпитание.Синкретизмът в музиката се изразява във сливане и едновременно въздейстквие на мелодия,поезия,танцови движения,мимики.
В музикалната педагогика се изтъква значението на своевременното музикално възпитание на децата и че организираното обучение не бива да закъснява.Понякога обаче между първите детски вокални прояви и началото на системни и целенасочени занимания настъпва разрив.Причината е в несъответствието между стремеж и възможности и от друга страна характер на обучението.
В годините преди постъпване в детското заведение и във него основно значение има подражанието,а то възниква в края на първата година,когато детето възприема специфични музикални въздействия и ги възпроизвежда.Усъвършенстването на способността за подражание на слушаните тонове е необходимо условие за стимулиране на пеенето,за извършването на действия на песен,за стимулиране на музикално ритмичните движения.През втората година подражанието се изразява вече в подражание по образец,който детето си представя.През втората година детето повтаря едни и същи песни.По принцип първите самостоятелни опити са несъвършенни и неустойчиви и се проявяват между втората и началото на третата година.Детето подражава.
През годините в предучилищното заведение децата се развиват емоционално,трупат музикален опит,формират и развиват музикалния си слух.Детето е ученик,има повече познания,по-организирано е,с повече възможности,но едновременно с това е също емоционално и отворено към музикалните въздействия.
Целта на музикалното възпитание в ДГ и НУ се разглежда в две насоки,а именно като обща и конкретна цел.Общата цел е създаване на оптимални условия за въздействие със средствата на музиката върху духовното,нравственото,физическото,умственото и социалното развитие на децата.Тази цел е възможна поради присъщите на музиката функции,а именно образователни,възпитателни,познавателни,релаксиращи,терапевтични.Общата цел непрекъснато кореспондира със конкретната.Тя за двете степени ,но на различни нива е да се съдейства за естетическото възпитание и за формирането на музикална култура,да се откриват и развиват музикалните заложби и способности и да се развива музикалния слух.Важни за ПУВ са още формирането на умения за общуване,усвояването на дейност,усвояването на поведение,създаване на отношение и формиране на различни свързани със музиката познания.
Задачите на музикалното възпитание,които са водещи за учителя са:
1 да се създаде интерес и желание за активно участие в музикалните занимания и в други извън заведението или училището.
2 да се работи за поставяне основите за формирането на естетическо отношение към конкретни музикални произведения,към музиката и от там за изграждане на естетически вкус и на музикална култура.
3 да се създадат умения и навици за емоционално възприемане на музикалните произведения.
4 да се работи за формирането на певческа култура,като се създадат умения и навици за точно и изразително пеене и едновременно с това се развива и опазва детският глас.
5 да се работи за развитието на музикалния слух и неговите компоненти,чрез системна работа във цялостната музикална дейност.
6 да се откриват и развиват музикалните способности на деца и ученици.
7 да се възпита положително отношение към музикалния ни фолклор,като децата и учениците в достъпна форма и съдържание се запознават с образци от песенното и инструментално народно творчество.
8 в ПУВ да се натрупат представи,а в НУВ да се осъзнаят елементите на музикалната изразност,както и основните принципи и закономерности в музиката.
9 да се съобщят основни знания за музиката и за нейната социална роля.
Тези задачи са водещи за учителя.Той ги насочва към съдържанието за всяко занимание и планирайки различни действия се стреми да ги постигне.На практика учителят свежда целта посредством общите към конкретните задачи до учениците.За постигането на конкретните задачи от голямо значение са условията.Отсъствието на определени и необходими условия може да доведе до неприемането ,до нежелание за дейност и от там невъзможност за постигане на резултати.Условията в педагогическата дейност са ситуациите,методите и формите,които стимулират децата по музика .Една и съща цел може да се реализира,чрез много и различни учебни задачи,а една и съща задача може да бъде зададена в различни условия.
Принципите на развитие в музиката са три:
еднаквост /многократно повторение/
подобие /същото,но изменено на края/
контраст/нещо съвсем различно и ново/
Структура на музикалната дейност
Всяка една структура се извежда в зависимост от това за кого е предназначена.Целта е да се възпитат деца,ученици със добра музикална култура,които да са добри слушатели и добри изпълнители.
1 основна дейност възприемане на музикално произведение.
децата свирят с детски музикални инструменти.
изпълняват ритмични движения.
Някои от възрастните творят музика.Те много са слушали,изпълняват музика,представят си и изразяват чувствата и мислите си в музика.В творческата дейност децата ще изразяват творчески въпроси,които изникват в процеса на слушане на музиката,ще съчинявад движения или начин на свирене и в началното у-ще ще изпълняват мелодии.
При възрастните има и музиковетска дейност-пишат програми,изследват влиянието на дадена музика и т.н. Тук няма участите на деца.На децата знанието им се съобщава.Какво е композитор,изпълнител,диригент,цигулка...Как функционира музиката,как пеем,как играем,къде звучи химна,хорото...правилна певческа стойка,как трябва да стоим ,да свирим..В трети клас навлиза и нотната грамотност. Това е част от дейностите-възприемане,повторение и контраст.Не е отделна дейност.
Педагога знае всичко необходимо,но на едно ниво,което не е на върха-може да пее,но не е певец,може да свири,но не е музикант....но познава децата.Може да ги кара да се чувстват добре.Не бива да се упрекват децата,ако не се справят добре.Трябва дасе поощряват.Тези,които не могат да пеят ги оставяме да пеят колкото могат.Учителят трябва да е емоционален,но дозиран,да не изпада в неудобни ситуации.
24.01.12
В учебното съдържание по музика в ПУВ е интегрирано или обособено във 4 ядра.Те са:
-възприемане на музика
-възпроизвеждане на музика
-музика и игра
-елементи на музикалната изразност
В началното у-ще също са обособени 4 ядра,но първо и второ от ДГ е събрано в едно и то е: музикална практика: музициране,възприемане на музиката.
Второто ядро е елементи на музикалната изразност
Третото ядро също е музика и игра като ДГ
Четвъртото ядро-функциониране на музиката,музика и общество. Насочено,към учениците,които имат достатъчен опит.
Обучението по музика се характеризира със изявена специфичност,която логично следва от разнообразните прояви на музиката и нейната приложимост в ежедневието на хората.Това разнообразие предопределя акцентите в музикалните занимания,а именно емоционалност,познавателност,интеграция със други изкуства и извънхудожествени сфери.Връзка на музиката с комплексните художествени форми като кино,театър, тв предавания и др.
Изисквания за съвременното музикално възпитание е създаването на ведра атмосвера,която съдейства учениците и децата да изпитват положителни чувства от общуването си с музиката.
Творческа атмосвера,която съдейства за проява на артистичност ,проява на фантазия и въображение.
Атмосвера на толерантност,която създава предпоставки за споделяне на лични предпочитания спрямо различни видове жанрове музика,дори за музика от различни музикални култури.
Атмосвера на отговорност,която насочва към мотивиране на личните детски музикални предпочитания
Атмосвера на художествена изява,която поставя основите на активност спрямо настояща и последваща лична и колективна професионална и любителска художествено-разнообразна изява.
Образователна атмосвера,която съдейства за усвояването на основните знания,за съшността на музиката,за нейната социална роля и проявление ,както и за теорията и музиката.
Съдържанието на музикалното възпитание се включват от една страна музикалните навици,умения и способности и знанията за музиката от втора.в осъществяването на самите дейности и от трета в музикалните произведения,които ще се усвояват.Музикалните произведения са примерно посочени в различните програми за ДГ,а за НУ са поместени в учебниците по музика и са обяснени в съответните книги за учителя.
Днес определянето на музикалния материал изисква и съобразяване с възможностите на конкретните деца,с непрекъснато променящата се интонационна среда и с умението на музикалния педагог или на учителя по музика.По тази причина право и задължение на всеки учител е ежегодно да обновява музикалният репертоар,като се съобразява с детски възможности,семейните предпочитания,характерната за региона музика,детските хитове.
Подбора се прави като се съобразява с принципите за подбор на музикални материали,които са следните:
1. Принцип за достъпност-водещ при избор на музикален интериор и е вплетен във останалите.По отношение на музиката се използва със значение възможност за емоционален отклик и за интелектуално осъзнване. Т.е. достъпна за децата е тази музика,която възприемат емоционално и която могат да разберат.Достъпноста е присъща на художествено-пълноценните творби.Такива са-народните песни и свирене,образците от световното музикално наследство,образци от български композитори,веднага запяващите се нови песни,ярки песни от филми,някои образци от поп музиката.
2. Принцип на художествена пълноценност-избор на музика,богата и ярка,способна да впечатли,да прикове вниманието,да го накара да се движи с нея,да я слуша в захлас.
3. Принцип за образно-тематично и жанрово разнообразие.Означава,че музиката ,която се включва в репертоара трябва да е с различна тематика,като-есен ,зима ,пролет ,лято,за различнити празници,за игра,за приспиване и т.н. и да е с различна образност като нежоност,обич,лиричност ,хумор и други.
4. Принцип за взаимодействие и координация със другите направления на детската активност.Този принцип означава,че трябва да се включат произведения,които да звучат както в музикалните занимания,така и в целодневния детски режим.Да има музика за игра,за празнуване,за развлечение,за организация преди и по време на другите занимания.
5. Принцип за целесъобразност-свързан е с предните и означава ,,че музкалният материал трябва да е съобразен със детския опит и детското присъствие в социалния живот.По отношение на музиката,че трябва да се включи фолклорна музика,популябна музика,музика за деца,ритуална музика и образци от световната музикална култура.
Форми на организация на музикалната дейност в предучилищна възраст
В ДГ музикалното възпитание се организира по разнообразен начин.Като основна форма е ситуацията.Ситуация-от фр.положение,обстановка или система от външни по отношение на субекта условия,предизвикващи и определящи неговата активност.Характера на педатотическата ситуация се определя от начина на възникване,от броя на участниците и от характера на организация.Според начина на възникване ситуациите биват преднамерени и непреднамерени.Според броя на участниците биват индивидуални и групови,а според характера на организация биват игрови ,практически и обучаващи.
От съчетанието им произтичат различни съчетания на детската активност,а от там и различната позиция на музикалният педагог.Първоначално педагогическото взаимодействие възниква във непреднамерените ситуации във които музикалният педагог може да опознае детските предпочитания и интереси,поведение и взаимоотношение,конкретни представи и възможности.След като се е запознал по този начин със децата учителят е в състояние адекватно да определи съдържанието и вида на преднамерените ситуации.Седмичното разписание се плани преднамерени музикални ситуации/планирана ситуация е другото название на занятие или ситуация/
Методическо изискване е преди започването да се създаде емоционална атмосвера,нагласа и желание за музикални занимания.Нагласата се осъществява по различен начин. В преднамерената ситуация системно и целенасочено се осъществяват задачите на музикалното възпитание,формира се музикалния слух и неговите компоненти,създава се естетическо отношение към музиката.Едновременно с това се осъществява и нравствено ,умствено,физическо и общоестетическо развитие на детето.
Музикалната ситуация се отличава от другите ,че се включват различни форми на музикална дейност ,че реализирайки се задачите на всяка музикална дейност се ползват специфични методи и методически похвати,че се включва различен музикален материал,който е на различно равнище на усвоеност от децата.Планираната преднамерена ситуация се провежда два пъти седмично,като продължителността и е в зависимост от възрастта на децата.
1група-10-15 минути
2 група 15-20 минути
3 група 20-25 минути
4 група 25-30 минути
Продължителността е във връзка с неустойчивото детско внимание и със сравнително ограничени музикален опит на децата.Това налага използването на разнообразни поддържащи интереса и насочващи децата към музикални контакти методи ,подходи и средства.
За всяка група има специфична организация.Изискване е при малките 1 и 2 гр музикалните дейности да са обединени в сюжет и да се организират в игрова форма.При големите сюжета и игровата форма запазват своето значение,но все повече се използва словото и разяснението.За цялата ПУВ играта и игровите подходи оптимизират музикално възпитателния процес,а сюжетът цялостен или само за определено музикално произведение улесняват възприемането на музикалния образ.Във цялата ПУВ се използва много и многократно онагледяването.Планираната ситуация се провежда със цялата група.Включва се музикален материал,който се подбира и определя от музикалният педагог.В зависимост от музикалните дейности преднамерената ситуация с цялата група може да бъде:
• С две музикални дейности.Тя се използва най-често защото се оказва най-ефективна.Едната от дейностите е водеща, т.е. присъства повече,а другата е допълнителна.Чрез водещата дейност се развиват знания,умения и способности.Допълнителната се затвърждават съобщени вече знания и придобити вече умения или се подготвят за усвояване нови такива за децата.
• Преднамерена ситуация с една музикална дейност,която се организира сравнително по-рядко.Например-за един месец една-две такива от общо 8.Използването и е във връзка с усвояването на конкретно учебно съдържание и с етапите на работа по материала.Такава ситуация може да е пеене,движение с музика.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 42 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Педагогика”