Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Есето - стъпка по стъпка

Безплатни есета, реферати, доклади, анализи и всякакви теми свързани с литературата.
Константин Преславски, Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Добри Войников, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Гео Милев, Никола Вапцаров, Христо Смирненски, Атанас Далчев, Йордан Йовков, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Димитър Димов, Димитър Талев, Веселин Ханчев, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Блага Димитрова, Христо Фотев, Борис Христов и Виктор Пасков
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230706
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173261
Местоположение: Somewhere In Time

Есето - стъпка по стъпка

Мнение от Mozo » пон мар 30, 2009 18:06

ЕСЕТО- СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ПИШЕМ ЕСЕ

Есето е писмен текст, в който споделяме свое мнение, впечатление, отношение, което подкрепяме с конкретни аргументи (аргументативен текст).

Необходимо е да има:
участници;
цел;
тематична област, от която сме избрали предмет за обсъждане

І.Определяме темата

Избираме нещо, което добре познаваме, можем да намерим информация, дава възможност за разсъждения.

Други фактори:
очакван обем (250-300 или 500 думи-2 или 4 ръкописни страници;
цел на есето;
аудитория;
Темата може да се почерпи от:
собствен опит;
актуални събития;
вечни проблеми и въпроси;
ист.събития и личности;
абстрактни идеи и понятия;
цитати.

ІІ.Избираме предмет по темата

А.Ако има заглавие откриваме предмета в заглавието.

Б.Ако сами избираме за какво да пишем, конкретизираме темата като определим предмета и поставяме заглавие.

Изборът на предмет става след проучване на темата.Предметът е конкретен елемент от темата, за който ще пишете.


ТЕМА ПРЕДМЕТ
Лекарската професия Обучението на лекарите.
Моралният избор на лекаря.
Качества, за да си добър лекар.
Доверието в лекаря.
Доброто Какво е доброто?
Защо трябва да правим добро?
Трябва ли да търсим отплата за доброто?ІІІ.Да си представим аудиторията = успех за автора.

Спрямо аудиторията избираме стила на есето:
Официална форма:сложни изречения; специализиран речник; заместване на формата аз с ние или с формата за трето лице, ед. ч. някой, някоя, той, тя, то; използване на страдателен залог на глаголите.
Неофициална форма: често използване на деятелен залог на глаголите; относително кратки, стегнати изречения; писане от 1 л., ед. ч.- аз.


ІV.Определяме целта на есето:
да информираме;
да вдъхновяваме или внушаваме;
да забавляваме;
да убеждаваме
Когато убеждаваме се стремим чрез поредица от разсъждения, подкрепени с доказателства, да накараме слушателите да се съгласят с нас или да променим мнението им.

ТЕМА ЦЕЛ ПРЕДМЕТ СЪДЪРЖАНИЕ


Темата се реализира чрез избора на цел, а тя ни насочва към определен предмет, който се разкрива чрез конкретно съдържание.

V.Планиране на есето

ТРИ СТРАТЕГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ

А.Рисуване на схема на идеите

Записваме заглавието или ключова дума от него в средата на листа. Ограждаме. Записваме отстрани главните си идеи и ги ограждаме. Свързваме ги със стрелки с централния кръг. Можем да използваме различни цветове. Номерираме според важността. Четем от центъра към краищата.

Б.Разглеждане на куб

Кубът има шест перспективи:
описване;
сравняване;
асоцииране;
анализиране;
приложение;
обосноваване.

В. Съставяне на план

1. Пишем заглавието в горната част на листа.

2. Записваме всички идеи, които ни хрумват.Ще получим нещо като списък.

3. Прочитаме и систематизираме по следния начин:
Откриваме главните, ключови идеи ( те ще залегнат в тезата на есето).
Номерираме ги по степен на важност или в логически ред.
Подреждаме хрумванията в групи, свързани с главните идеи ( те ще изградят аргументацията им ).
Подчертаваме най-ценните си мисли.
Задраскваме тези, които не ни се струват обещаващи.
Добавяме нови.

4. Преписваме плана в прегледен вид, като го оформяме по следния начин:
Основните точки, които изразяват главните идеи на есето , номерираме с римски цифри. Възможно е добавяне на символи и цветове.
Подточките към тях отбелязваме с главни букви. По този начин ще означим идеите, които са групирани към главните идеи ( за аргументиране ). Те ги конкретизират и изясняват.
С арабски цифри номерираме допълненията към подточките. Това може да са факти, примери, пояснения, разсъждения, които подкрепят идеите от подточките.


ПИСАНЕ НА ЕСЕТО

СТРУКТУРА НА ЕСЕТО (ЕСЕТО КАТО ЦЯЛОСТ )

Началото (уводът ), или въвеждащият параграф, обикновено започва с въвеждащо изречение, чиято цел е да привлече вниманието. То би могло да съдържа информация по темата. Може да се започне направо с тезата (ако аудиторията е запозната с темата ).тезата е най-важната част на въведението. То представя основните идеи по отношение на предмета на есето.


ТЪРСИ ТЕЗАТА В ЗАГЛАВИЕТО НА ЕСЕТО!


Изложението (средната част ) е съставено от няколко параграфа. Това са подтези. Броят на параграфите съответства на броя на идеите, съставящи тезата.
Най-често в началото стои подтезисно изречение, последвано от аргументи
( доказателства ).

3.Краят , или заключителния парагряф, затвърждава тезата.


ВНИМАНИЕ!

ЗАГЛАВИЕ ТЕЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАГЛАВИЕ НА ЕСЕТО

ВЪВЕЖДАЩ ПАРАГРАФ
Въвеждащо изречение
ТЕЗА
ИЗЛОЖЕНИЕ


ПЪРВИ ПАРАГРАФ
подтезисно изречение
аргументи

ВТОРИ ПАРАГРАФ
подтезисно изречение
аргументи


ТРЕТИ ПАРАГРАФ
подтезисно изречение
аргументиЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПАРАГРАФ
резюме/препоръка/въпрос/…І.Съчиняване на въвеждащо изречение.
Започване с дефиниция. Най-често се отнася за предмета на есето и можем да я вземем от справочната литература.
Започване направо с теза


ІІ.Въвеждащ параграф. Формулиране на теза.

Да се свържат в едно изречение предмета на есето с главните идеи.

Елементите на тезата могат да се впишат в следната формула:

ТЕЗА=ПРЕДМЕТ + ГЛАГОЛ + ГЛАВНИ ИДЕИПРЕДМЕТ ГЛАГОЛ ГЛАВНИ ИДЕИ
Моите очаквания от училището са да получа знания за света, да намеря приятели, да развия и изявя себе си като личност и да натрупам знания и опит за живота.
„Какво очаквам от училището”

Елементите могат да се разместват:ГЛАВНИ ИДЕИ ГЛАГОЛ ПРЕДМЕТ
Приятните и забавни гости, подходящата музика и добре подбраните храни и напитки са най-важните условия за успеха на един празник.
„Какво е нужно, за да се организира успешен прадник”

Добре формулираната теза отговаря на три изисквания:
1. Ясно да дефинира предмета на есето.
2. Да постави конкретни граници на разглеждане на предмета.
3. Да означи реда на изложение (в каква последователност ще се появят основните идеи).

ІІІ.Параграфи на изложението.
1. Писане на подтези.
Това е доказателствената част на есето. Привеждат се трете подтези с доказателство към всяка от тях.. Трите подтези се подреждат по степен на важност. Най-силна трябва да бъде третата подтеза. Всяка трябва да се докаже.

2.Писане на аргументи (доказателства ) към подтезите
Като подкрепящи подтезата доказателства използваме:
разсъждения( сравнение, аналогия, контраст, обобщаване, дефиниране, анализ, алтернативи, синтез, абстрахиране);
разказване или преразказване;
описания;
позоваване ( на статистически данни; на авторитети; изреждане(натрупване) на примери; цитати );
представяне на противоположни мнения.


Трябва да се подберат онези аргументи, които да подкрепят идеите на подтезата. Аргументите да са съгласувани помежду си.

ІV.Заключителен параграф
Да не се предава буквално тезата, а да се резюмира най-важното, написано в есето.
Възможности:
правене на предвиждане/допускане
въпрос;
препоръки как да се реши изложеният проблем;
цитат;
случка, подкрепяща позицията ни;
анекдот;
думи, подтикващи към размисъл;
изненадваща информация.


ОБЩИ ТЕХНИКИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕСЕ

І. Свързване на параграфите-чрез свързващи думи или фрази.

1. Сходство, добавяне(и; освен това; при това; още повече че; също; също така; в допълнение на; отново; в същото време; по сходен начин…)
2. Контраст(но; обаче; нито…нито; въпреки това; от друга страна; за разлика от…)
3.Алтернатива-(или; по друг начин; друг вариант)
4. Причина или следствие(следователно; в резултат на; е причина за ; заради; за да ; тъй като; понеже…)
5. Ново/повторно формулиране( това е; с други думи; в обобщение…)
6. Логическа последователност(първо, второ; следващо; в миналото; веднъж…)
7. Връзки във времето(често; понякога; рядко; ден след ден…)
8. Връзки в пространството(тук; близо до; в далечината…)

Изредените думи или фрази можем да използваме като ги включим в:
последното изречение на предходния параграф;
първото изречение на следващия;
отделно изречение между двата.

ІІ. Използване на разсъждение, описание и повествование

Повествование използваме, когато пресъздаваме събитие или серия събития, изложени обикновено в хронологичен ред. Използва се в увода и в заключението( анекдот). В изложението- като подкрепящ, илюстративен материал.
Описание се използва , за да се изобразят, обрисуват с думи предмети, лица, събития. Във увода и заключението, за да ни пренесат мислено някъде и в изложението като подкрепящ материал.
Разсъжденията се използват , за да представим позиция, да изразим мнение, като го докажем. Използват се в изложението.

ТЕМИ ЗА ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА

Каква трябва да бъде хармоничната личност
Пари трябват за наука
Каква е цената на щастието
Кой е по-беден и от най-големия бедняк
Спортът калява духа
Прочетено: 37145 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Литература”