Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Корпоративен и персонален имидж

Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с журналистиката.
Разследваща журналистика, културна журналистика, спортна журналистика, музикална журналистика, криминална журналистика, фотожурналистика, радиожурналистика, телевизионна журналистика.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231026
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173856
Местоположение: Somewhere In Time

Корпоративен и персонален имидж

Мнение от Mozo » пон юни 15, 2015 00:07

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС”

КАТЕДРА “ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

„Връзки с обществеността, медии и сигурност”

ТЕМА 5/1: ”Корпоративен и персонален имидж.”

РАЗРАБОТИЛ:

Гл. ас. Пламен Цонев Цонев


гр. Шумен
2010 г.
УТВЪРЖДАВАМ
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „И. С.”
гл. асистент………………Пламен Цонев
………………2010 г.


П Л А Н

за изнасяне на лекция по „Връзки с обществеността, медии и сигурност.”

ТЕМА 5/1: ”Корпоративен и персонален имидж.”УЧЕБНИ ЦЕЛИ:
1. Да се запознаят обучаемите с същността и целите на корпоративния имидж.
2. Да се запознаят обучаемите с същността и целите на персоналния имидж.
3. Да се запознаят обучаемите с техниките и технологиите при изграждане на положителен имидж на организацията.

УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
Увод.
1. Елементи и характеристики на имиджа на една организационна единица.
2. Техники, с чиято помощ може да се подобрят представите на външните и вътрешните публики.
Заключение.

ВРЕМЕ: 2 учебни часа

МЯСТО: Кабинет.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Серов, А. Г., PR съветник, СофтПрес, С., 2007.
2. Справочник на изучаващите и практикуващите ВО, Ш., 1996.
3. Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г., Ефективен пъблик рилейшънс, Д. Благоев., С., 2007.
4. Ярних, В. И., Успешно управление в условия на криза, СофтПрес, С., 2007.
5. Райков, З., Корпоративен имидж, Дармонт, С, 2001.


Ръководител на занятието:

…………………………………………………..

Лекцията е обсъдена и приета на заседание на катедрен съвет на катедра „Информационна сигурност” с протокол № … / ………… г

Увод

В условията на ясно очертана, непрекъснато нарастваща и изостряща се конкуренция и на повишени изисквания от страна на потребителите, позитивния имидж придобива все по-важно значение. Неоспорим факт например е, че съвременните потре­бители избягват да купуват от организации, на които те не се доверяват. Позитивният имидж се превръща в един от основните фактори за просперитета на организацията, за реализацията на нейната политика, за достигане на целите й. Компаниите, които са непозната на публиката, или техният имидж е сериозно накърнен, определено се поставят в неизгодни позиции в конкурентната борба, намаляват шансовете им да реализират своята собствена политика и да завоюват желаните успехи. Позитивният имидж - това е капитал за организацията, чиято стойност расте във времето. Той не е записан като приход в нейните финансови документи, но присъствието му в крайните резултати от дейността й става все по-осезаемо. Няма организация, чиито имидж да е накърнен и продуктите й да се продават безпроблемно. И обратното – дори изпаднала в сериозна криза в резултат на непредвидени обстоятелства организационна единица, може да ограничи загубите си, да получи желан кредит, да съхрани доверието на клиентите си, ако нейният имидж е устойчиво позитивен.


1. Елементи и характеристики на имиджа на една организационна единица.

Представата на човек за определен обект или явление е същевременно и неговата оценка, която винаги е повлияна от емоциите на субекта. Тя е отражение на връзката която съществува между организацията и социалната среда.
Образът на конкретна организация у публиката е с различен обхват и дълбочина, които се обуславят както от нейните социално-психологически и социално-демографски характеристики, така и от личния й опит от общуването с нейните продукти или услуги. Потребителят например, с невисока икономическа култура по един начин ще оцени ценовата политика на една корпорация, отколкото икономистът, който базира своите виждания и на основата на солидни специализирани познания, както за конкретната корпорация, така и за отрасъла като цяло, за валутните курсове, глобалната конкуренция и пр. Много по-вероятно е клиент, който е изпитал сериозно разочарование в минали контакти с услуги на една корпорация, да се отнася скептично и дори враждебно към неин нов продукт, за разлика от потребител, който за. първи път ще осъществи контакт с тази корпорация.
В условията на жестока конкурентна борба особено внимание заслужава всяка представителна и публична дейност на организационна единица. Затова работата върху безупречността на имиджа се явява един от основните фактори за успеха. Имиджът е съвкупност от редица черти и представи, насочващи вниманието върху най-добрите качества на организацията и нейния мениджмънт и повишаващи нейната оценка и авторитета сред потенциалните потребители. Той е ключов елемент за успеха на програмите за връзки с обществеността.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 280 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Журналистика”