Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Масовите комуникации в модерния технологичен свят. Глобализация, конвергенция и медийна концентрация.

Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с журналистиката.
Разследваща журналистика, културна журналистика, спортна журналистика, музикална журналистика, криминална журналистика, фотожурналистика, радиожурналистика, телевизионна журналистика.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Льо
Луд за връзване
Луд за връзване
Мнения: 13339
Регистриран: нед мар 10, 2013 09:19
Репутация: 41243
пол: Мъж
Местоположение: Пловдив

Масовите комуникации в модерния технологичен свят. Глобализация, конвергенция и медийна концентрация.

Мнение от Льо » вт апр 29, 2014 18:56

Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий”
Стопански факултет
Катедра „Библиотекознание и масови комуникации”
Курсова работа
Дисциплина
Теория на масовите комуникации и журналистиката
Тема:
Масовите комуникации в модерния технологичен свят. Глобализация, конвергенция и медийна концентрация


"Независимо дали искаме да го признаем или не - нашата вселена е
вселена на масовите комуникации ...”
(Умберто Еко)
Масови комуникации
В ежедневния език под комуникация се разбира размяна на съобщения между
хората, предаване на послания с помощта на език, писмо, мимика, жестове, картина,
тон, предаването може да бъде лице в лице или чрез технически средства за пренасяне
и съхранение върху, хартия или по електронен път.
Масова комуникация е израз от латинската дума communico (съветвам се с
някого), в най-общия си смисъл означава процес на разпространяване на информация,
посредством технически средства като печат, радио, кино, телевизия, интернет.
Масовата комуникация е информация, която се разпространява сред големи по състав и
пръснати на различни места аудитории.
Терминът mass communication е възникнал в англо-американските изследвания и
представлява множество от хора, което за комуникатора в масовата комуникация
според Райд е необозримо, хетерогенно и анонимно.
Масовата комуникация не е междуличностна комуникация. Съществена е
разликата между двата термина - при междуличностната комуникация партнъорите са
лице в лице, докато масовата комуникация е насочена към широк сегмент от
населението.
Масова комуникация е онзи процес, при който съобщенията се предават
публично (без да е точно опреден или персонално диференциран кръгът от
получатели); индиректно (т.е при пространствено или пространствено-времева
дистанция между комуникатора и реципиентите) и едностранно ( без размяна на ролите
на съобщаващия и приемащия ). Съдържанието на масовата комуникация се определя
различно. То включва относително открита система, в която всеки може да бъде
получател, макар ограничения достъп до комуникатора. Границите на участие в
масовата комуникация обикновенно се поставят само от членството в цялото общество,
от културата или от суб културата. Процесът на масовата комуникация може да бъде
разглеждан по три възможни начина. От гледна точка на масмедиите това е процес на
избор на комуникатори и на съобщения, с цел да се посрещнат комуникационните
нужди на избраната аудитория или публика. От гледна точка на комуникатора това е
проблем на получаване на достъп до средствата за разпространение, за да се достигне
до избраната аудитория. От гледна точка на аудиторията това е проблем на избор кое е
полезно от целия спектър на информационни съобщения, които са му достъпни. Целта
на масовата комуникация от гледна точка на комуникатора може да бъде: да
информира, да обучава, да доставя удоволствие, да предлага или да убеждава и
съответно от гледна точка на реципиента комуникацията може да бъде: да избира, да
научава, да получава удоволствие и да разпорежда или решава.
Масмедии или средствата за масова комуникация са всички онези медии, чрез
които с помощта на техники за разпространение или размножаване с писменост,
картини или тон се предават на определено множество от хора.
Характерно за масовата комуникация е дистанцията в пространството. Пример
за това са преките предавания по телевизията или радиото. Също така при нея е налице
и пространствено-времево разделение между комуникатора и реципиента. Примери за
това са четенето на вестник или книга, слушане и гледане на вече записани
телевизионни или радиопредавания.
3
Цел на масовата комуникация е чрез масмедиите да разпространява всякаква на вид информация (знания, духовни ценности, морални и правни норми и т.н.) сред широк кръг от анонимни потребители и да им въздейства по съответния начин.
Комуникационният процес, който може да се разгледа като една завършена система, включва пет основни фактора:
1. Някой, който иска да съобщи нещо (комуникатор).
2. Самото съобщение.
3. Медия – инстанция, с чиято помощ съобщението става годно за пренасяне.
4. Някой, към когото е насочено съобщението (реципиент).
5. Комуникационна обстановка.
Всички тези звена са взаимно свързани и взаимно се определят.
Основният модел на комуникационния процес може да бъде приложен и към масовата комуникация: източникът чрез използвания канал достига до получателите, които на свой ред подбуждат обратна връзка към източника. Тук източникът се обозначава като комуникатор, а получателят – като аудитория или публика. Каналът – телевизията, радиото, периодичният печат, списанията, звукозаписите, киното и книгите – днес са известни като средства за масова комуникация.
Средствата за комуникация, които днес приемаме за даденост, всъщност са се появили неотдавна. Като например в началото на 70-те години на миналия век, електронните калкулатори тепърва започват “битката” с механичните сметачни машини, а компютрите са все още огромни и неперсонални.
Вестниците и списанията едва са започвали замяната на пишещите машини с електронни текстообработващи системи, а в наборните си зали - технологията за топъл набор с такава за студен набор. Малцина журналисти са си представяли електронните технологии за събиране и производство на новини, които днес са общоприети, или са могли да предвидят настолните издателски системи и експанзията на новинарските графики, станала възможна благодарение на персоналните компютри. Преди тридесет - четиридесет години електронните медии са се изчерпвали с радиото и телевизията. Лазерите и оптичните мрежи, миниатюрните видеокамери и телевизори, плейърите за компактдискове и самите музикални такива, цифровите факс машини, клетъчните телефони и лаптопите – всичко това, което днес приемаме за част от живота си е било известно на малцина изследователски лаборатории. Събирането на така безценната информация е ставало в библиотеките с книги, периодични издания или микрофилми, с помощта на хартия и молив. Интернет и електронната поща са билиЦелият материал:
Масовите комуникации в модерния технологичен свят. Глобализация, конвергенция и медийна концентрация..zip
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 494 пъти
"Много трудно се обяснява на глухи, показва на слепи и спори с идиоти"

Нова тема Отговори

Върни се в “Журналистика”