Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Поведение пред камера

Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с журналистиката.
Разследваща журналистика, културна журналистика, спортна журналистика, музикална журналистика, криминална журналистика, фотожурналистика, радиожурналистика, телевизионна журналистика.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231017
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173843
Местоположение: Somewhere In Time

Поведение пред камера

Мнение от Mozo » нед фев 11, 2018 00:48

Предмет и функции на поведението пред камера. Поведенческа класификация.
I. Изследването на поведението пред камера се сформира на базата на анализирането на тв среда с тв показатели. ТВ показатели – най-общо се визира тв поведенческа реч и поведенческа визия.
1. Поведенческа класификация:
A. По комуникационен признак – монологично и диалогично поведение
• Монологичното поведение пред камера се реализира при представяне на тв бланкове или анонси т.е между отделните обекти в тв предавания. В различни жанрове има различно представяне.
• Диалогичното тв поведение се реализира при различни родови категори като : интервю, беседа, дискусия или др., диалогична жанрова форма в която журналиста осъществява диалог със събеседниците си .
B. По жанров признак – информационно, публицистично и художествено поведенеи.
• Информационното е основно фактологично, което води до фактите на новината.
• Публицистичното поведение е въпросително коментарно, основно се позиционира спрямо задаването на въпроси.
• Художествено– това е така нареченото развлекателно поведение и се изработва на базата на актьорски умения.
C. По технологичен фактор – Технологиите влияят върху поведението пред камера. Основното при „кюто“ е , че се говори. При четене от аутокю се поглежда към листа за да се смени позицията на погледа от едната към другата камера.
Блубоксове – променят поведението пред камера, съществено чрез втори план ( те са сини и зелени).
Какво е характерно за втори план? – не трябва да има близки планове защото разсейват, може да има стоп кадър.


Теория на поведението пред камера. Определение и същност.
1. Теория на поведениетопред камера наричаме – Теоретичното изследване на поведението пред камера което се формира от участие в тв програми. Общото определение за поведение пред камера включва журналистическото и нежурналистическото поведение, реализирано в отделните жанрове.
2. Поведение в кадър наричаме – обобщеното понятие, което включва прякото и непряко тв представяне, като част от което е и понятието „поведение пред камера“
• Прякото поведение пред кадър се сформира в рамките на кадърам а непрякото обхваща, както визуалното така и говорно интонационното тв поведение.
3. Тв поведенческа реч наричаме съвкупността от тв фрази. Речта е единство от речева конструкция, акцентиране и темпоритъм.
4. Тв поведенческа визия наричаме движенията на човешката фигура в кадър, реализирани в движение. Движенията на човешката фигура са синхрони спрямо тв реч. При движенията на тялото се получава цялостно акцентиране чрез съчетание на няколко акцента едновременно – движение на главата, ръцете и раменете в синхронно с говорените тактове и ударения. При движения на отделни елементи се получава частично акцентиране.
5. Основни типове на журналистическо поведение пред камера:
• Говорителски тип наричаме поведението в кадър, което се изгражда без основните характеристики на тв персонификация. Тоест не се правят акценти в речта, нямаме движение в кадър. Съществували са преди.
• Тв водещ – Откроява се като фактор в развитието на тв журналистика след 90те години на XX век. Основен елемент при него е пердонификация. Първо го въвежда в новините Нели Терзиева. Като цяло типа тв водещ се формира под влиянието на театралното литературното и радио изкуството, и е в основа както на публицистичното така и в художественото предаване.
• Тв рвпортер – вид жанрова трансформация взаимства от различни жанрове, при която тв репортер влиза във функциите на тв водещ, често при пряко включване.
• Поведенческа журналистическа комуникация – Това е поведението на журналистите при различни комуникационни процеси.
6. Видове тв комуникация :
A. Основна журналистическа комуникация която се осъществява само от един водещ, може да бъде и между :
• Водещ и репортер – използва се в тв новинарство, когато водещ и репортер допълват и разясняват фактологията на новината.
• Водещ, репортер и събеседници – освен журналистическо ниво на комуникация може да бъде и нежурналистическо – експертно и т.н
• Водещ – участници – пряк тв диалог без посредници
• Водещ, репортер, участници, публика
B. Основна междукомуникационна комуникация –двама водещи. Тя може да бъде :
• Водещ – водещ – при двама водещи диалоговите схеми са или взаимодопълващи или равнопоставени.
• Водещи , репортер – има едновременност на комуникационните процеси . Обикновенно репортера допълва информацията и не е водеща фигура.
• Водещи, репортер, участници – няма превес на журналистическото или нежурналистическото присъствие
• Водещи, репортери, учстници, публика (зрители)
7. Поведенческа тв актуалност наричаме процесите на създаване на нова информация вследствие на дадено поведение пред камера, което е основен информационен повод.
8. Видове поведенчески фактор
Водещ поведенчески фактор
A. Текстови поведенчески фактор - изграждане на поведение, при което доминира текстовото съдържание над останалите елементи в поведението. Начини на изграждане: фактологичен, метафоричен (симвоен), сравнителен.
B. Интонационен поведенчески фактор – когато текста ни не е много добър и наблягаме интонационно
C. Жанров поведенчески фактор – тв изява се формира чрез определен жанр
9. Поведенчески стилове – Стефан Брезински класифицира 5 колективни стила в класическата реч:
• Разговорен
• Научен
• Художествен
• Административен
• Публицистичен
10. Видове поведение пред камера спрямо основни стилове журналистически позиции:
1. Едностилово поведение пред камера – при него се разработва еднакъв стил до края на предаването от самото начало. Характеризира се с еднотипни интонационни форми при изграждане на речевите конструкции на въпросите с еднотипно въвеждане от тема в тема, от преход в преход. Използва се много рядко. Обикновенно се използва когато журналистът иска да бъде запомнен
2. Двустилово поведение пред камера – при смяна на два стила в кадър, което може да бъде :
• По интонационно темпо – от бавно в един стил до бързо в друг стил
• По акцентиране – може да бъде освен върху класическите думи акценти и върху символни или смислови фрази допулнително от мимики и жестове.
При двустиловото поведение в кадър е възможно да се регистрира смяна на сходни типове стил : от спокоен до умерен или да се развие двустилно смесване на противоположни стилове – от спокоен до агресивн
3. Многостиловото поведение пред камера е употреба на различни стилове в зависимост от въпросите като при него водещ елемент е стиловото поставяне на въпросите, които се допълват чрез стиловете. При многостиловото поведение няма общ журналистически стандарт, водещи са темите и въпросите.

Стилове поведенчески сюжетни линии
1. Основни сюжетни линии:
A. Документална стилово – поведенческа сюжетна линия е вид трансформация, която използва за основа журналистическото реализиране по схемата въпроси и отговори. При въвеждането на документална основа журналистическата част при монтирането отпада и се превръща в документален разказ от нежурналистически тип.
B. Визуална стилово поведенческа сюжетна линия – тази при която дадено поведение пред камера въвежда от една сюжетна линия в друга, тип преход без текстова основа , а само чрез визуално представяне. Използва се за основа литературните произведения като своеобразен разказвач.
C. Стилово поведенческа сюжетна линия – наричаме вторични смислови, интонационни или друг тип поведение в кадър, което съпътства тематичната структура на въпросите. Тази поведенческа линия е ограничена в рамките ба дадения въпрос и може да предизвика отговор в резултат на своето влияние върху интервюирания, който напрактика отговаря на поведенческа линия, а не на тематичния въпрос.

Телевизионна поведенческа журналистическа визия.
I. Основни позиции на поведението пред камера:
1. Класическа форма – седнала позиция на телевизионния журналист в кадър при съобщаване на информация или друга дискусионна форма при която доминиращото е статичното по отношение на основната позиция поведение в кадър.
2. Съвременна форма – права позиция на тв журналист в новинарството и публицистичните предавания по модела на ток шоуто. Тази форма е класическа за художествено-развлекателните предавания, но се налага като поведенчески тип във всички жанрови групи.
3. Смесена форма – редуване на права и седнала поведенческа визия. Това е нова фаза на поведенческо представяне в кадър, която се допълва и от диалози между водещите.
II. Тв поведенческа журналистическа реч – Тв поведенческа фраза от журналистически тип наричаме синхронното поведение от акцентиране на реч и визи чрез така наречени говорни тактове и движение в кадър, които се включват при логическите ударения при телевизионният изказ на речта.
III. Тв поведенческа реч наричаме съвкупността от тв фрази които формират дадено екранно присъствие.

Общ поведенчески тв процес
I. Общ поведенчески тв процес се сформира на базата на :
• Тв текст
• Тв реч
• Тв визия
II. Тв поведенческа журналистическа визия. Основни видове планове за снимане – крупен, среден и общ.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 344 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Журналистика”