Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Хидрографска характеристика на река Вит

Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с географията.
Геоморфология, глациология, криолитология, климатология, хидрология, океанология, почвознание, ландшафт, картография, топография, атамосфера, биосфера, хидросфера, литосфера.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230737
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173301
Местоположение: Somewhere In Time

Хидрографска характеристика на река Вит

Мнение от Mozo » нед юни 03, 2018 17:59

Софийски Университет „Св.Климент Охридски”


Хидрографска характеристика на река Вит
(село Садовец)


Съдържание:
1. Обща характеристика
2. Формиране на речният отток
3. Режим на речният отток
3.1 Отточен режим
- фазово разпределение на оттока
- месечно разпределение на оттока
- високи вълни
3.2 Температурен режим
3.3 Ледови режим
3.4 Плаващи наноси
3.5 Химичен състав
4. Използване на водите и природни забележителности


1. Обща характеристика
Вит е река в Северна България. Образува от сливането на Бели Вит, приеман условно за начало на реката, и Черни Вит. Извира от подножието на връх Вежен в Златишко-Тетевенския дял на Стара планина на височина 2030 м. Тя е дълга 189 км, средният наклон е 9,6‰, а водосборната й област има площ 3 220 км². Влива се в река Дунав близо до град Сомовит. Броят на притоците е малък. Има около 10 притока с дължина 10км , най-големи от които са р. Каменска с дължина 49км и площ на водосборния й басейн 500км2 , р. Калник - с дължина 41км и съответно площ 260 км2 и р. Тученица - с дължина 35км и площ 215км2 . Те събират своите води от места със сравнинително малка надморска височина. Средната надморска височина на водосборната област е 404м. Формата й е силно продълговата (средна ширина 25км), което не дава възможност за развиване на една по-гъста речна мрежа. Водосборната област на р.Вит е ограничена между вододелите на р. Искър и Осъм и от юг от Стара планина (Прил.1).


2. Формиране на речният отток

Речният отток се формира от комплексното влияние на различни по степени въздействие и фактори - климатични, хидрогеоложки, почвено-растителни, антропогенни фактори и други. Река Вит има подземно, снежно и дъждовно подхранване. С най-голям процент е подземното (41,6%), дъждовното (36,8%) и снежното (21,6%) (фиг.1).фиг. 1В различните течения на реката видовете подхранване имат различни стойности. Това е ясно изразено в табл. 1.
Табл.1
Река
подземно
дъждовно
снежно
Горно течение
40 %
30%
30%
Средно течение
35%
40,5%
25%
Долно течение
50%
40%
10%
Средни стойности
41,6%
36,8%
21,6%

3. Режим на речният отток
Речен отток е обема вода, който преминава през напречното сечение на реката за определен период от време. Разпределението му през годината е главна характеристика на отточния режим. Пролетното пълноводие е характерно за областта с континентални климатични влияния, а зимното пълноводие за областта със средиземноморско климатично влияние. Фазата на маловодие е добре изразена фаза в отточния режим.

3.1 Отточен режим

Фазово разпределение на оттока
За България се установяват две отточни фази - пълноводие и маловодие. Те се характеризират с водното количество - обемът вода, преминаващ през напречното сечение на реката за единица време. То се измерва всеки ден в продължение на една хидроложка година. На базата на тези данни се изработва т. нар. хидрограф, на който ясно се разграничават двете фази. От измерванията направени на река Вит при станция Садовец през 1977г.(фиг.2) се отделят две фази на пълноводие. Първата продължава от 27 януари до 11 март (44 дни), а втората - 29 май до 14 юли (47 дни). Фазите на маловодие също са две - от 1август до 24септември (55 дни) и от 20 октомври до 26 декември (67 дни). Най - голямата стойност е измерена на 7 юли, а най - малката на 23 август.
фиг. 2
Месечно разпределение на оттока
Месечното разпределение на оттока се характеризира с максимум и минимум. Представя се чрез хидрограма. Това е графично изобразяване на водните количества на дадена река, в период за една хидроложка година. На фиг. 3 е представена хидрограма на р. Вит при с. Садовец за 1974г. На нея ясно се очертават максимумът през месец май - 14,6м3 и минимумът през месец септември - 2,69м3.
фиг.3
Високи вълни
По данните във табл. 2 за периода 1960-1975г. вероятността за поява на високи вълни на р.Вит при с. Садовец е най - голяма през пролетно-летните месеци - април, май, юни и юли. През месеците октомври, ноември, декември и януари са рядкост.


3.2 Температурен режим
Познаването на температурата на речната вода има важно значение при определяне размера на загубите за изпарение, при проучване замърсяването на реките, при оценка на тяхната самопречиствателна способност, при изграждане на пречиствателни съоръжения, за задоволяване на индустриални водоснабдителни нужди. На табл. 3 са дадени максималните, средните и минималните стойности на температурата на р.Вит при с.Садовец за периода 1960 - 1975г.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 173 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “География”