Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

География на енергетиката в света

Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с географията.
Геоморфология, глациология, криолитология, климатология, хидрология, океанология, почвознание, ландшафт, картография, топография, атамосфера, биосфера, хидросфера, литосфера.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231026
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173856
Местоположение: Somewhere In Time

География на енергетиката в света

Мнение от Mozo » нед сеп 03, 2017 14:36

Тема 27 География на енергетиката в света

Енергетиката е основен структуроопределящ отрасъл на стопанството, обхващащ производствтото, пренасянето и транформирането на енергия. От развитието на Е в голяма степен зависи нивото и структурата на производството, както и внедряването на постиженията на НТП. Функциониранто на Е силно влияе върху цялостния материален живот на обществото. Икономическото развитие на всички страни до голяма степен зависи от това, как удовлетворява свтоите потребности от топливо и енергия. Без енергия е невъзможно развитието на стоп. отрасли. Съотношението между развитието на Е и стоп е една от най-важните пропорции в икономиката на всяка страна. От мащабите на потребление на топливо и електроенергия зависят темповете на развитие на всички отрасли на стопанството.
Е представлява сложна система на материалното производство, съвкупност от взаимосвързани системи, обхващащи процеса на получаване, разпределение и потребление на всички видове топливо и енергия.
Е като система се състои от две взаимосвързани системи: топливна промишленост и ел.енергетика. Към първата се включват нефтодобивната, нефтопреработвателната, газовата и въгледобивната пром., а втората обединява всички процеси на производство, генериране, трансформиране и потребление на ел.енергия.
II. Условия и фактори, влияещи върху формирането на отрасловата и териториална структура на Е.
Количествената оценка на факторите, условията и предпоставките на топлинно-енергийната промишленост е изключително сложна. Тя е в тясна връзка с този на прир. условия, соц-икономически предпоставки и производствените фактори.
Между соц-икономическите фактори основно място заемат потребностите на националните стопанства от първични енергоносители, както и мястото на отделните енергоносители в структурата на топлинно-енергийния баланс на стопанството.
Е силно зависи от прир-географките условия като местоположение на находищата, техните минно-геоложки условия, количеството и качеството им.
От обществено-икономическите (производствени фактори) най-значими са НТП, формите на обществена организация на производството, техническите и технологичните фактори (пром запаси на находищата), начин на добиване на ПИ, производителността на оборудването, мощността на потребителите на енергоресурси.

Добив на въглища
Характерно за въглищата е това, че колкото по-срари по произход са те, толкова са по-висококачествени.Територияланото разположение на световния добив на въглищата се характеризира с почти пълно съвпадение на районите на потребление. По-голяма част от залежите на въглища са разположени на север от 30º с.г.ш. Основни райони на въгледобив са:
1.Източната половина на Северна Америка, Европа, Северна Африка и западната част на Азия. Там са разпространени предимно карбонски въглища.
2.Източна Азия, Австралия (без източното крайбрежие), Южна Африка, Южна Америка, Северните и Южни полярни земи. В тези райони преобладават въглища с пермска и юрска възраст.
3.Горнокредни и терциерни запаси има по източните крайбрежни зони на Азия и Австралия и западните крайбрежия на Северна и Южна Америка.
В Русия, Украйна, Китай и САЩ са 90% от световните ресурси от въглища. Икономически оправдано засега е разработването само на една десета от тях. Доказаните запаси са динамична величина, отразяваща степента на приученост и съществвуващите икономически и технически условия на добива. Енергетиката на Китай се отличава със силно преобладаване на въглищната ориентация, като той е най-голям производител и потребител на въглища в света. Китай е на едно от първите места по добив на въглища в света (27% от световния въгледобив). Въглищните находища са разположени неравномерно по територията на страната. В Сев и СИ Китай се намират над 80% от въглищата, около 15% в СИ и Ц Китай и около 5% в ЮИ и Ю Китай. В провинция Шанси (Сев. Китай) са разположени близо 1/3 от всички запаси на Китай. Голяма част от находищата се отличават с голяма дебелина на пластовете и сравнително благоприятна структура, което способства механизацията на въгледобива.
САЩ разполагат с 25% от световните запаси на въглища. Те предсавляват 88% от всички запаси от горивни ПИ в САЩ. Въглищните ресурси на САЩ са разположени в 7 основни района:
1 Източни провинции – Роуд Айлънд, Пенсилвания, Вирджиния и Апалачите; 2 Вътрешна провинция – Мичиган, Илинойс; 3 Крайбрежието на Мексиканския залив; 4 Северът на Големите равнини; 5 Скалистите планини; 6 Тихоокеанското крайбрежие и 7 Аляска
Близо 50% от въглищата са разположени във вътрешните провинции. Голяма част от коксуващите въглища се добиват в щатите Зап Вирджиния, Юта, Колорадо, Илинойс, Мичигън, Оклахома, Ню Мексико.
Около 50% от общия добив на въглища в САЩ се осъществява по открит метод. Това важи най-вече за Апалачкия басейн, който дава близо 60% от въглищата на САЩ. Нараства делът на открития добив в Кентъки и Зап. Вирджиния, за сметка на намаляване на значението на икономически неефективния подземен добив в Пенсилвания. Добивът на въглища в САЩ възлиза над 930 млн.т или около 20% от световния въгледобив. Тенденцията показва, че въглищата на страната и в бъдеще ще заемат основно място в топлинно-енергийния баланс.
1. Въгледобивът в Русия, Украйна и Казахстан, както и другите страни от ОНД през последните 10год силно намалява вследствие на политическите и соц-икономически промени. Русия и останалите страни от общността разполагат с уникални запаси от въглища – около 48% от световните запаси. Въглищните находища са разположени неравномерно по територията на страните. По запаси на съглища Русия е на 1-во място в света. Геоложките и запаси са приблизително 6,8 трлн. От тях само 6% се намират в европейската част на РФ.
Главни въглищни басейни в ервопейската част на Русия са Поволжието и Печорския. В южен Сибир най-големи басейни са Канско-Ачинския, Кузнецкия, Иркутски и др. В далекоизточните зони са разположени Ленския, Тунгуския, юж. Якутския, и Зихрянския.
Въглищата добивани в Донбас (Украйна) е с изключително високи качества и е най-големия въгледобивен басейнв бившия СССР По-голяма част от запасите са от черни и антрацитни въглища. Мощността на въглищните пластове не е голяма – варира от 6.7 до 1.5м, което обуславя високата себестойност на въглищата
Въгледобивът на страните от Зап Европа е изиграл голяма роля при осъществяването на пром преврат.В началото на XIX в. Великобритания е добивала близо 10 млн.т. или 75% от световното количество. След ВСВ добивът рязко спада. Основен басейн са Йоркширският, Мидлънският и в Южен Уелс.В Германия въгледобивът е съсредоточен в Рурският, Саарският и Аахенският басейн за черни въглища и Долнорейнският за кафяви въглища, Тюрингско-Саксонския, Лаузицкия и Магдебургския (за кафяви въглища) Германия е на първо място по добив на кафяви въглища (180млн.т.). След нея се нареждат страните от ОНД, САЩ, Полша, Чехия, Австралия и Гърция. В Полша добивът на черни въглища се осъществява в Долно- и Горносилезийският басейн, Люблинския басейн.
Главни износители на въглища са САЩ, Австралия, ЮАР, Полша, Украйна. Изнасят се преди всичко черни въглища. Основни вносители са Япония, Италия и Франция.
Характерна особеност на териториалното разпределение на въгледобива в света е нарастване значението на Австралия, Индия и ЮАР.Делът на въглищата в енергийния им баланс е сравнително висок. Главните им въгледобивни райони са съответно в Куинслънд, Нови Южен Уелс в поречието на р. Дамодар, и в Трансваал.
. През 80-те и началото на 90-те години въгледобивът в Индия е организиран в щатите Бихар, Мадхя Прадеш, Андра Прадеш, в Австралия (Нови Южен Уелс, Куинслънд) и ЮАР (в Южно-трансвалския басейн и в провинция Натал).

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 347 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “География”