Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Звучни съгласни звукове в края на думата

Безплатни есета, доклади, анализи, реферати и всякакви теми свързани с българския език.
Конспекти, тестове, фонетика, езикознание, лексикология, морфология, граматика, правопис, пунктуация, глаголни времена, анализи, глаголни времена, морфема.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231026
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173856
Местоположение: Somewhere In Time

Звучни съгласни звукове в края на думата

Мнение от Mozo » пет фев 22, 2019 20:21

Урок по Български език

I Тема: Звучни съгласни звукове в края на думата
II Учебник: изд.Просвета
III Тип (Вид) на урока: за нови знания
IV Цели на урока:
1.Образователни цели: Усвояване на умения за откриване на съмнителния съгласен звук в края на думата

2. Възпитателни цели: Учениците да взимат активно участие, д проявяват съобразителност; чрез задачите,които са им поставени в урока, учениците да развият умственото и интелектуалното си възпитание

3. Развиващи цели: Развитие на уменията за правописна проверка на звучни и беззвучни съгладни в края на думата

V Основни понятия: звучни съгласни звукове
VI Междупредметни връзки:
VII Методи, форми и средства на обучение:
а) методи : обяснение,беседа
б) форми: въпроси и отговори
в) средства: учебник
VIII Принципи: Съзнателност, активност, достъпност
IX Предварителна подготовка:
За учителя:
Добра теоретико-методическа подготовка, учебник

За учениците:
Учебна тетрадка,учебник и тетрадка за работа в клас


Ход на урока

Основни структурни компоненти Съдържание и дейности:
За учителя/
За учениците Материално
техническо осигуряване и дидактически средства Дидакти-чески инструментариум
Подготвителен компонент

1. Актуализиране на стари знания
Актуализацията на стари знания има за цел да подготви учениците за по-лесно възприемане и осмисляне на новата лингвистична информация, която е обект на усвояване в съответния урок.
2. Мотивиране и поставяне на темата
Мотивирането и поставянето на темата на урока изискват от учителя да пробуди детския интерес към новото знание, да подтикне децата към участие в речева дейност.


Операционен компонент
3. Възприемане и осмисляне на новата лингвистична и комуникативна информация4.Преценка на работата по време на урока


1.Поздрав и представяне.

У: Добър ден, ученици! Аз съм Мирела Маринова и този час ще бъда с вас. Погледнете на дъската. Записала съм думи с липсваща буква. Ние трябва да познаем липсващата буква и след това да направим проверка, за да разберем дали сме работили правилно.
Зави_ка
кни_ка

Коя е липсващата буква на първата дума?

Д: Това е буквата „в”
У: А аз смятам, че трябва да напишем буквата „ф”, защото тя се чува в края на думата, но не съм сигурна. Затова трябва да намеря дума за проверка. Вие сещатели се за такава дума?
Д: Завивам се, да се завия
У: Точно така, значи чува се”ф”, но коя буква ще напишем?
Д: Буквата „в”
У: Точно така! Коя е следващата дума? Коя буква липсва?
Д: Липсва буквата „ж”.
У: Как можем да бъдем сигурни коя буква трябва да напишем?
Д: Като направим проверка
У: С кои думи можем да проверим?
Д: книжарница, книжар, книжен

У: Погледнете на дъската бележката, която Боби е написал на майка си. (поглеждат дъската)
„Мамо, отивам до книжарницата да си купя молиф.”
Като видяла бележката майка му си казала- „Ей този моят Боби. Още не е научил правилата за правописа на думите”. Защо е казала така майка му ще разберем днес, като установим, че можем да имаме колебания относно правописа на думата и когато тя завършва на звучен съгласен. Затова днес ще се запознаем с начина на проверка при такива думи , за да не глешим като Боби, когато общуваме писмено. Сега запишете в тетрадките си заглавието на днешния урок:
”Звучни съгласни звукове в края на думата”
Отворете учебника на стр.22, погледнете думите в полето.
Коя е липсващата звучна съгласна в първата дума?
Д: „б”
У: Дали това е верният отговор ще разберем, като направим проверка , като за помощна дума може да ни служи думата „много”. (давам пример с първата дума)
джоб – много джобове
У: Коя е липсващата буква на втората дума?
Д: В
У: Как ще направим проверка?
Д: Много моливи
У: Погледнете сега пак бележката на Боби. Коя дума е сгрешил Боби?
Д: молиф
У: Следователно пишем „в”, а не „ф”, както се чува, защото молиФи звучи смешно и неправилно. Продължаваме със следващите примери(кръг, лебед, нож, водолаз)
У: Браво! Сега погледнете първа задача от учебника. Какво е било записано на учебната дъска? (посочвам едно или няколко деца и правим проверка на думите)
Добре, сега препишете думите в тетрадките си, като поставите правилната звучна съгласна.
(изчаквам 2-3мин)
Кой ще прочете 2 зад.?
Д: чете ...
У: Запишете думите в тетрадките си.
Д: Пишат ..
У: Кои думи получихте?
Д: мраз, валеж, бряг, град, покрив, гълъб
У: Чудесно! Погледнете 3зад. Трябва да запишем всяка дума в обратен ред както ни показва стрелката. Например бук , в обратен ред се получава куб. Как ще проверим правописа и?
Д: ....
У: Продължете сами в тетрадките си.
Д: Пишат...
У: Какво записахте и как проверихте правописа им?
Д: ...
У: Добре! Да продължим с 4зад. Трябва да допълните пропуснатите букви, и да препишете текста правилно, четливо и красиво.
( Преписват текста в тетрадките си, изчаквам няколко минутки)
Готови ли сте?
Д: Даа ...
У: Кой ще ми прочете текста? (посочвам дете и го питам коя буква е записалв края на думата)
Д: ....
У: Браво! Продължаваме с 5зад. Да разгледаме рисунката на детето. Каво е нарисувало?
Д: лъв, носорог, жираф
У: При кои думи ще се замислим за правописа?
Д: При всичките
У: И за да сме сигурни за правописа на думите какво трябва да направим?
Д: Трябва да направим проверка.
У: Хайде да направим проверка ..
Д: ....
У: Чудесно! Този час разбрахте, че българският език е не само богат, звучен и изразитилен, но и с доста труден правопис. Затова когато пишете трябва да сте внимателни!

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 78 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Български език”