Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Съществително име - урок за 2-ри клас

Безплатни есета, доклади, анализи, реферати и всякакви теми свързани с българския език.
Конспекти, тестове, фонетика, езикознание, лексикология, морфология, граматика, правопис, пунктуация, глаголни времена, анализи, глаголни времена, морфема.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230776
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173326
Местоположение: Somewhere In Time

Съществително име - урок за 2-ри клас

Мнение от Mozo » ср окт 10, 2018 18:12

ПЛОВДИВСИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
гр. Пловдив


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАСИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:ПЛАН-КОНСПЕКТ

НА УРОК
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС

ТЕМА НА УРОКА: СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
ВИД НА УРОКА: ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
1. Формиране на понятието съществително име.
2. Придобиване и осмисляне на знанията за съществително име като част на речта и свързване на тези знания с устната и писмена реч.
3. Овладяване на алгоритъм за откриване на съществително име.
4. Развиване на умения за разграничаване на съществителното име от другите части на речта.
5. Уместно използване на съществителното име в съответствие с комуникативната цел.
6. Развиване на устната и писмената реч, алгоритмичното мислене, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на учениците.

МЕТОДИ:Словесни (беседа, разказ, разяснение, упражнение); нагледни (наблюдение); практически (изпълнение на практически задачи); интерактивни (дидактична игра „В царството на съществителното име );

НОВИ ПОНЯТИЯ:Съществително име

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ:Снимков материал, учебник и учебна тетрадка


ХОД НА УРОКА

ПОДГОТВИТЕЛНА ЧАСТ:

Мили деца,днес ще направим едно необичайно пътешествие- ще пътуваме с машината на Времето към Планетата на думите. Тази планета е притжание на вълшебницата Реч и на нея има необикновенни царства. Всяко от тях се управлява от различни части на речта-или това са видовете думи според онова, което назовават. Ето ,че пристигнахме.В този час ще се разходим из царството на една от най-важните части на речта.Тя е име , с което се назовават съществуващи неща- неща , които можем да видим, чуем ,пипнем или , за които само мислим.Досещате ли се как се нарича това име, назоваващо съществуващи неща? Ще ви помогна- нарича се съществително име. Съществителното име много обича да се превръща в разни предмети и да ги назовава.Ето какво ни казва то:
Отдавна аз живея на света
и съществително име се зова.
Названия на предметите давам.
Съществуващи неща назовавам.
А вие можете ли да назовете премети ,които виждате наоколо? ( учениците отговарят на въпоса)
Какви са тези думи , като части на речта​?

ОСНОВНА ЧАСТ:
Сега си запишете темата на днешния урок: Съществително име
-Ученици, днес ще се запознаем със съществителните имена в българския език.Всяка дума , с която обозначаваме предмети, хора, растения или животни , се нарича съществително име. За да ги открием ние задаваме въпроса „Какво е това ?”
Хайде да изиграем една игра. Аз казвам думата , „топка” , а Вие трябва да кажете следващата дума, която да започва с последната буква на думата казана от мен . Ученик предлага друга дума-ананас, следва друг ученик, който предлага дума , започваща с последния звук на предната-сняг и т. н.

Учителят задава въпроса „Какво е това?” за всяка една от думите ,казани от учениците по време на играта.След като учениците отговорят на въпросите, учителят въвежда определение на понятието „съществително име”:
Съществително име е дума, която означава предмет.Названията на предмети, хора, растения и други са съществителни имена.

3.Дейности на учителя и на учениците:
Дейност на учителя
Дейност на учемиците
-А сега разгледайте картинките от упражнение 1 и запишете названията им в тетрадките.Към всяка дума задайте въпроса КАКВО Е ТОВА?
С помощта на този въпрос съществителните имена се откриват по-лесно сред другите думи в речта.
Изяснявам стъпките, които ще помогнат на децата успешнода откриват същ.имена
1. Прочитаме думата.
2. Към нея задаваме въпроса Какво е това?
3. Ако думата е подходящ отговор на този въпрос, значи е съществително име.
4. Проверяваме още веднъж,като поставяме отпред думите-една, едно, един,едни.
-А сега нека повторим определението за съществително име.

Сега погледнете упр.2 и задайте въпроса към всяка една от думите в упражнението.

Да преминем към зад.3.
Сега ще ви разделя на групи.Целта е всяка група да напише колкото се може повече думи , с помощта на дадените букви,и да се открият сред тях съществителните имена. И накрая с образуваните думи да съставите изречения.
Браво на първите изпълнили задачата.
Всички заедно коментираме думите и изреченията,които са написали.
Преминаваме към зад.4.


Учителят кара учениците да посочат съществителните имена и да кажат определението за съществително име.
и да зададат въпроса „какво е това?” към думите от текста на
упр. №4
ПОВИКАХА ЛЕКАР ЗА ДЕТЕТО.
ЕДИН ДОКТОР ПОМОГНА НА ЖЕНАТА.
Учителят провежда беседа върху текста от упр. 4 . и задава насочващи въпроси .
Помислите , кои са думите в двете изречения, които са близки по значение.
С това упражнение, учителят актуализира знанията на учениците за думи, близки по значение.
Учениците разглеждат предметите от упр.№1/24 стр. от учебника и записват названията им в тетрадките си.

Учениците повтарят определението индивидуално

В упр. №2 учениците трябва да открият съществителните имена , като използват въпроса „КАКВО Е ТОВА?”
думите са: къща, котенце,пея, момче,рисува, зелен;
Учениците разбират , че не всяка дума е съществително име.Посредством въпроса „какво е това?” зададен към всяка дума , те разбират, че само съществителното име отговаря на този въпрос.


Групите започват да работят.
Буквите са м, с, о, л, е, т, и

учениците откриват съществителните имена в текста, използвайки въпроса „Какво е това”


Думите са лекар и доктор

4.Заключение- обобщение и изводи:

Урокът завършва с игра „ В царството на съществителното име“. Учирелят произнася различни думи, а децата трябва да определят кои от тях са съществителни имена, а кои-не. В устна форма се изисква от децата да правят проверка, като задават въпроса „Какво е това?“ и поставят отпред една от думите: един, една, едно, едни.

- Браво. Много съм доволна от Вашата работа в клас, ученици. Всички разбрахте какво е съществително име и на кой въпрос отговаря. Научихте се да го откривате в текста.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 1283 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Български език”