Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Технология за използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка

Безплатни есета, доклади, анализи, реферати и всякакви теми свързани с българския език.
Конспекти, тестове, фонетика, езикознание, лексикология, морфология, граматика, правопис, пунктуация, глаголни времена, анализи, глаголни времена, морфема.
Нова тема Отговори
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Мнения: 29946
Регистриран: пет ное 30, 2007 12:06
Репутация: 58002
пол: Жена

Технология за използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка

Мнение от Kotkata68 » ср дек 27, 2017 16:18

ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
КАТЕДРА “ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

ДИПЛОМНА РАБОТА
Тема: Технология за използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка в обучението по БЕЛ във втори клас

Дипломант: Научен ръководител:
Таня Вълкова доц. д-р М. Балабанова
ФАК.№ МПНУП-061
БЛАГОЕВГРАД
2010 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД.........................................................................................................4
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
1.Възрастови и типологични особености на децата от начална училищна възраст....................................................................................6
1.1.Физическо развитие..............................................................................6
1.2.Психическо развитие...........................................................................7
1.3.Личностно развитие на децата от начална училищна възраст.......11
2.Кратките фолклорни форми-част от народното творчество................................................................................................14
3.Жанрово своеобразие на пословиците и поговорките.................. 22
4.Ролята на пословиците и поговорките за възприемане и осмисляне на съдържанието на творби в урока по литература в началните класове................................................................................29
5. Активизиране и развитие на мисленето, въображението и речта на учениците в началните класове......................................................37
6. Мястото на пословицата и поговорката в извънкласната и извънурочната дейност в началните класове.....................................44

ВТОРА ГЛАВА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ............................................47
1.Цел...............................................................................
2.Задачи......................
3.Хипотеза..............................................................................
4.Обект...................................................................................
5.Предмет............................................................................... 6.Контингент..........................................................................
7.Методи.................................................................................

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
1.Анализ на резултатите от констатиращия експеримент ... 50
2.Анализ на резултатите от контролния експеримент...................

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛКИТЕ ФОЛКЛОРНИ ЖАНРОВЕ…………
Изводи ..................................................................................................
Литература …………………………………………………..…
Приложение …………………………………………….
УВОД

Блага реч железни врати отваря.
Който зло мисли, зло намира.
Присмял се хърбел на щърбел.
Беден като черковна мишка.

Като кратки сентенции пословиците и поговорките представляват клиширани знаци, с помощта на които бързо, точно и икономично (от вербална гледна точка), а същевременно и художествено-образно човек назовава житейски ситуации. Известният руски паремиолог (изследовател на кратките фолклорни форми) Г. Пермяков счита, че наборът от трансформи на пословици дава правила за практическо ръководство на ума, т.е. ако в детството си човек е усвоил определен минимум от пословици, то той е усвоил и съвкупност от логико-парадигматични правила за житейско и логическо опериране. Без асоциативно съотнасяне на всяка ситуация, изразена в текста на пословицата с известен набор от ситуации, образът на които е формиран в семантичното поле на тезауруса на човека, адекватното функциониране на паремията е немислимо. Казано с други думи, като модел на определен клас типови житейски ситуации, пословицата ни помага да систематизираме опита си, разнообразните поведенчески модели на хората около нас. Защото антропоморфизмът е нейна неизменна отличителна черта.
-----------------------------------

Целият материал:
Технология за използване на малките литературни жанрове – пословица и поговорка.rar
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 218 пъти

Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!


Нова тема Отговори

Върни се в “Български език”