Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Икономика

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема
 • Теми
  Отговори
  Преглеждания
  Последно мнение
 • Предприемачество - презентация
  от Mozo » ср мар 28, 2018 00:50
  Предприемачеството
  отнасяме към
  икономическите
  дейности, но те са
  сложен социален и
  психологичен феномен.
  Ако изходим от
  ситуацията на пазара на...
  0 Отговори
  81 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср мар 28, 2018 00:50
 • Предприемачески стратегии - презентация
  от Mozo » ср мар 28, 2018 00:46
  ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА
  СТРАТЕГИЯ
  • Понятието стратегия произлиза
  в своята етимология от
  гръцката дума strategia, която
  се състои от думите...
  0 Отговори
  156 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср мар 28, 2018 00:46
 • Интегрирани маркетингови комуникации
  от Mozo » вт мар 20, 2018 12:09
  Р О Е К Т З А И Н Т Е Г Р И Р АН И
  М А Р К Е Т И Н Г О В И
  К О М У Н И К А Ц И И
  Н А Ф И Р М А
  „Е В Р О П Р И Н Т – Б Ъ Л Г А Р И Я” ООД

  С Ъ Д Ъ...
  0 Отговори
  160 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт мар 20, 2018 12:09
 • Комуникационен процес. Основни елементи на комуникационния микс на фирмата. Реклама – предимства и недостатъци на основните видове, участници в рекламния процес.
  от Mozo » вт мар 20, 2018 12:08
  МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

  на тема:

  „Комуникационен процес. Основни елементи на комуникационния микс на фирмата. Реклама – предимства и недостатъци на...
  0 Отговори
  266 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт мар 20, 2018 12:08
 • Курсов проект по интегрирани маркетингови комуникации
  от Mozo » вт мар 20, 2018 12:05
  КУРСОВ ПРОЕКТ

  ПО

  ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

  НА

  ПРОВЕРИЛ:

  Доц. Д-р ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА

  Интегрираните маркетингови комуникации (ИМК)...
  0 Отговори
  123 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт мар 20, 2018 12:05
 • Проектиране на интегрирани маркетингови комуникации
  от Mozo » вт мар 20, 2018 12:03
  Проектиране и управление на интегрираните маркетингови комуникации
  Гл.ас. д-р Пенка Горанова

  1. Структура на промоционалния (комуникационния) микс...
  0 Отговори
  119 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт мар 20, 2018 12:03
 • Как бихте коментирали дейността МВФ и Световната банка? Какви конкретни характеристики има тя за България?
  от Kotkata68 » нед мар 18, 2018 20:35
  „Висше училище „Земеделски колеж”
  ЦДО – гр. Велико Търново
  КУРСОВА РАБОТА
  по
  Дисциплината: Международна икономика
  Преподавател: доц. д-р Добринка...
  0 Отговори
  143 Преглеждания
  Последно мнение от Kotkata68
  нед мар 18, 2018 20:35
 • Неправителствени организации
  от Mozo » пон мар 05, 2018 16:48
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – ГАБРОВО

  КУРСОВА РАБОТА

  Тема: Неправителствени организации

  Спец. “Публична администрация”...
  0 Отговори
  193 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  пон мар 05, 2018 16:48
 • Курсова работа по Маркетинг
  от Mozo » чет фев 15, 2018 17:24
  ИСТОРИЯ НА БАНКА ДСК
  адена през 1951 г. като Държавна спестовна ка
  логонабирателна и кредитна институция за насе
  кон за преобразуване на ДСК от 15...
  0 Отговори
  236 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  чет фев 15, 2018 17:24
 • Електронни финансови услуги
  от Mozo » чет фев 15, 2018 17:19
  Тракийски университет

  Стопански факултет

  Курсова работа
  на тема:

  Електронни финансови услуги

  УВОД

  През последните десетилетия многовековната...
  0 Отговори
  158 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  чет фев 15, 2018 17:19
 • Рекламна политика на Билла България
  от Montoya » вт фев 13, 2018 08:14
  Курсова работа по
  рекламна политика
  Рекламна политика на
  Изготвил:Сарафова
  Николина
  История на фирмата
  През декември 1953-та година тридесет и шест...
  0 Отговори
  191 Преглеждания
  Последно мнение от Montoya
  вт фев 13, 2018 08:14
 • Единният пазар - презентация
  от Mozo » съб фев 10, 2018 23:54
  Единният пазар
  Създаване и същност
  Влиза в сила от
  1993г.
  Представлява
  свободно
  движение на
  стоки, капитали,
  услуги, хора.
  Мита има само по
  външните...
  0 Отговори
  339 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  съб фев 10, 2018 23:54
 • Организация на складовото стопанство
  от Mozo » ср яну 24, 2018 02:44
  Организация на складовото стопанство

  Складовете представляват специално обособени и оборудвани помещения, в които се натрупват и поддържат...
  0 Отговори
  212 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср яну 24, 2018 02:44
 • Складово манипулационни системи
  от Mozo » ср яну 24, 2018 02:43
  1. Складова дейност

  Складирането е съзнателна и целенасочена дейност по съхраняването на матери­ални запаси, осигуряващи нормалния ход на...
  0 Отговори
  230 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср яну 24, 2018 02:43
 • Складово стопанство
  от Mozo » ср яну 24, 2018 02:41
  1.СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА СКЛАДОВЕТЕ

  Складовете са места,където се натрупват необходимите материални запаси в съответсвие с търсенето на целевите...
  0 Отговори
  161 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср яну 24, 2018 02:41
 • Складово стопанство
  от Mozo » ср яну 24, 2018 02:39
  Университет за Национално и Световно Стопанство
  гр. София

  РЕФЕРАТ
  по Дистрибуционна Политика

  Складово стопанство

  1. Същност и функции на...
  0 Отговори
  211 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср яну 24, 2018 02:39
 • Цени и ценообразуване
  от Kotkata68 » съб яну 13, 2018 13:04
  ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ (ЦиЦ)

  1. Основни теории за цените
  ЦиЦ са централен елемент в с-мата за ефективно функциониране на икономиката на страната и...
  0 Отговори
  92 Преглеждания
  Последно мнение от Kotkata68
  съб яну 13, 2018 13:04
 • Стокознание - Промишлени стоки
  от Mozo » пет яну 12, 2018 01:54
  1.Потребителни свойства на стоките
  Тези които удоволетворяват конктретна обществена потребност и проевяващи се в процеса на потребление и...
  0 Отговори
  260 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  пет яну 12, 2018 01:54
 • Ефективност на производството
  от Mozo » вт яну 09, 2018 19:11
  Тема 27
  ефективност на производството
  дефиниране на понятието ефективност на производството.
  Проблемът за ефективността на производството се...
  0 Отговори
  193 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт яну 09, 2018 19:11
 • Видове криви на предлагане
  от Mozo » вт яну 09, 2018 19:09
  Тема23 Видове криви на предлагането(П). П и цени(Ц) на алтернативни продукти. П и Ц на производствени ресурси. (1) Нормалната крива на П изразява...
  0 Отговори
  87 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт яну 09, 2018 19:09
 • Задача по счетоводство, съставяне на баланс
  от Mozo » вт яну 09, 2018 12:09
  Задание
  Основи на счетоводството

  Комплексна задача:

  На 01.08.20…. г. “Домино”ООД, гр.Пловдив, има следния счетоводен баланс:
  Баланс...
  0 Отговори
  698 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  вт яну 09, 2018 12:09
 • Курсова работа по хотелиерство и ресторантьорство
  от Kotkata68 » пон яну 08, 2018 20:19
  Съдържание

  Въведение
  Глава 1. Основни методологични положения при оценка стойността на предприятията
  1.1. Основни понятия
  1.2. Принципи за оценка...
  0 Отговори
  83 Преглеждания
  Последно мнение от Kotkata68
  пон яну 08, 2018 20:19
 • Математическа школа - представители, методология и обща характеристика. Възгледи на Леон Валрас за общото икономическо равновесие
  от Mozo » пон яну 08, 2018 15:37
  Висше Училище по Агро-Бизнес и Развитие на Регионите

  ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УЧЕНИЯ

  НА ТЕМА

  Математическа школа-представители,методология и...
  0 Отговори
  84 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  пон яну 08, 2018 15:37
 • Светоеното стопанство и глобалните проблеми в началото на XXI век
  от Mozo » пон яну 08, 2018 15:36
  ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

  КУРСОВА РАБОТА

  оп

  Учебна дисциплина: Геоикономика

  на

  Тема:Светоеното стопанство и глобалните проблеми в...
  0 Отговори
  163 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  пон яну 08, 2018 15:36
 • Видове и принципи на бюджета
  от Mozo » пон яну 08, 2018 15:30
  ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

  КУРСОВА РАБОТА

  По

  Учебна дисциплина: Основи на финансите

  На

  Тема: Видове и принципи на бюджета

  Разработил:...
  0 Отговори
  78 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  пон яну 08, 2018 15:30
Нова тема

Върни се в началото на форума

Права на форума

Вие не можете да публикувате теми в този форум
Вие не можете да отговаряте на теми в този форум
Вие не можете да променяте собствените си мнения в този форум
Вие не можете да триете мнения в този форум
Вие не можете да прикачвате файлове в този форум