Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Биология

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с биологията.
Биофизика, биохимия, молекулрна биология, морфология, цитология, хистология, ембриология, анатомия, физиология, генетика, онтология, геронтология, филогения, таксономия, палеонтология, екология, патология
 • Теми
  Отговори
  Преглеждания
  Последно мнение
 • » Функциите на мозъка(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:58
  Мозъкът е като командна зала, където винаги кипи работа.
  той получава и изпраща безброй съобщения на тялото. Различните части на мозъка вършат...
  0 Отговори
  174 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:58
 • » Функции на сърцето и кръвоносните съдове(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:58
  Сърцето е органът, който осъществява движението на кръвта в съдовата система на човека. Във функционално отношение то е една помпа, която периодично...
  0 Отговори
  710 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:58
 • » Функции на половите органи, видове оплождане при животн...
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:57
  » Функции на половите органи, видове оплождане при животните (пищови)(Тема)

  1.Репродуктивна функция на яйчниците- с настъпване на зрелостта я-те се...
  0 Отговори
  617 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:57
 • » Фотосинтеза(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:56
  Функции на клетката

  Клетките, за разлика от неживите тела не са статични предмети. В тях постоянно влизат едни и излизат други вещества, извършват...
  0 Отговори
  395 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:56
 • » Фотосинтеза(Тема)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:56
  Въпрос 8 - Фотосинтеза

  Структурна организация на фотосинтетичния апарат:
  Фотосинтезата (ФС) е процес, при който слънчевата енергия (hν) се превръща...
  0 Отговори
  898 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:56
 • » Формите и багрите на животинския свят(Документ)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:55
  Формите и багрите на животинския свят
  Необхватно разнообразие от форми и багри - това е първото нещо, което забелязваме, когато хвърлим поглед...
  0 Отговори
  95 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:55
 • » Форми на генетичен обмен при бактериите(Урок)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:55
  » Форми на генетичен обмен при бактериите(Урок)
  0 Отговори
  69 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:55
 • » Фитохормони(Урок)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:55
  Въпрос 30 - Фитохормони
  Ауксини, Гиберелини, Цитокинини, Абсцисиева киселина, Етилен – локализация, транспорт, физиологична роля и приложение...
  0 Отговори
  4787 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:55
 • » Физиология на отделянето(Реферат)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:54
  пу “Паисий Хилендарски”
  филиал гр. Смолян

  тема: ФИЗИОЛОГИЯ НА ОТДЕЛЯНЕТО

  Изработила: Проверила:
  Веждан Челеби С. Младенова
  Фак....
  0 Отговори
  1838 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:54
 • » Физикохимичен строеж на ДНК и РНК(Реферат)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:54
  » Физикохимичен строеж на ДНК и РНК(Реферат)
  0 Отговори
  150 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:54
 • » Феромони - същност(Урок)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:53
  Феромони

  Феромони привличане. Всеки поне веднъж е срещал напълно щастливи двойки, за които мълвата с недоумение разказва, че са се намерили и...
  0 Отговори
  89 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:53
 • » Ферментации(Тема)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:47
  Подвъпрос 7(2) - Ферментации
  Природа и механизъм на ферментациите – обща схема. Основни типове. Млечно-кисела ферментация. Същност. Типове....
  0 Отговори
  12898 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:47
 • » Ухото и теориите за слуха(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:47
  » Ухото и теориите за слуха(Доклад)
  0 Отговори
  69 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:47
 • » Устройство и функции на устната кухина(Доклад)1
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:46
  Храносмилането започва с постъпването на храната в устната кухина. Тя се приема под формата на преработени в една или друга степен хранителни...
  0 Отговори
  185 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:46
 • » Устройство и функции на устната кухина(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:46
  Устройството на кожата

  Кожата е външната, мека и еластична обвивка на тя¬лото. Повърхността й е 1,5-2 m2.
  Устройство на кожата. Кожата се състои от...
  0 Отговори
  180 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:46
 • » Устройство и функции на стомаха и червата(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:46
  УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА СТОМАХА И ЧЕРВАТА
  Стомахът е най-широката част на храносмилателна­та система. Разположен е под диафрагмата. Състои се от...
  0 Отговори
  3371 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:46
 • » Устройство и функции на стомаха(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:46
  Стомахът е най-широката част на храносмилателната система. Разположен е под диафрагмата. Състои се от входна част, средна част - тяло, и долна -...
  0 Отговори
  146 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:46
 • » Устройство и функции на половите органи при женат(Урок)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:45
  Устройство и функции на половите органи при жената

  , ,

  1. Устройство.
  В зависимост от биологичното им предназначение женските полови органи се...
  0 Отговори
  544 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:45
 • » Устойчивост и механизми на адаптация(Тема)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:45
  Устойчивост и механизми на адаптация.
  3.2.1.Хомеостаза.
  Животът на организмите е възможен благодарение на постоянното им взаимодействие с околната...
  0 Отговори
  374 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:45
 • » Устойчиво управление на ерозирани земи - възможни мерки...
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:44
  » Устойчиво управление на ерозирани земи - възможни мерки за ограничаване на ерозията(Лекция)
  0 Отговори
  123 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:44
 • » Усещане и възприятие (помощни материали по биология)(Урок)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:43
  » Усещане и възприятие (помощни материали по биология)(Урок)
  0 Отговори
  207 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:43
 • » Тютюнът(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:42
  Тютюнът е бил открит от Христофор Колумб през 1492 год., когато стъпил в Новия свят. Двама от неговите моряци го занесли в Испания. Дълго време...
  0 Отговори
  786 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:42
 • » Тънък стрелец, смок-мишкар, вдлъбнаточелен смок(Доклад)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:42
  Тънък стрелец
  (Coluber najadum)
  Тялото му е много тънко, затова е получил името тънък стрелец. Окраската е кафявосива. По шията му има кръгли...
  0 Отговори
  243 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:42
 • » Тъмнинна фаза на фотосинтезата(Тема)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:42
  » Тъмнинна фаза на фотосинтезата(Тема)
  0 Отговори
  553 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:42
 • » тъкани,Видове и функции(Тема)
  от Mozo » ср дек 26, 2007 16:41
  №1

  Тема:Тъкани

  Определение за тъкани-комплекс от клетки със сходна структура и функция, еднакъв зародишен произход и свързани помежду си клетачно...
  0 Отговори
  654 Преглеждания
  Последно мнение от Mozo
  ср дек 26, 2007 16:41
Нова тема

Върни се в началото на форума

Права на форума

Вие не можете да публикувате теми в този форум
Вие не можете да отговаряте на теми в този форум
Вие не можете да променяте собствените си мнения в този форум
Вие не можете да триете мнения в този форум
Вие не можете да прикачвате файлове в този форум