Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Реферати, есета, доклади, анализи

Разгледайте богатата ни колекция от безплатни реферати и есета, учебни материали, анализи, курсови работи. Ако някой учебен материал, анализ, реферат или есе, което ви интересува липсва, направете заявка и ние ще ви го доставим.
 • Форум
  Теми
  Мнения
  Последно мнение
 • Заявки за сваляне от Помагало
  Тук можете да направите заявка за учебен материал, реферат или есе, които не сте намерили при нас, давайки ни линк от Помагало, за да Ви го свалим.
  6681 Теми
  18196 Мнения
  Последно мнение Re: заявка
  от Mozo Виж последните мнения
  чет юни 20, 2019 15:58
 • Биология
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с биологията.
  Биофизика, биохимия, молекулрна биология, морфология, цитология, хистология, ембриология, анатомия, физиология, генетика, онтология, геронтология, филогения, таксономия, палеонтология, екология, патология
  1301 Теми
  1303 Мнения
  Последно мнение Разработени теми по генетика …
  от Kotkata68 Виж последните мнения
  нед юни 24, 2018 13:10
 • Български език
  Безплатни есета, доклади, анализи, реферати и всякакви теми свързани с българския език.
  Конспекти, тестове, фонетика, езикознание, лексикология, морфология, граматика, правопис, пунктуация, глаголни времена, анализи, глаголни времена, морфема.
  685 Теми
  685 Мнения
  Последно мнение Лекции по фонетика
  от Mozo Виж последните мнения
  ср юни 12, 2019 15:35
 • География
  Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с географията.
  Геоморфология, глациология, криолитология, климатология, хидрология, океанология, почвознание, ландшафт, картография, топография, атамосфера, биосфера, хидросфера, литосфера.
  883 Теми
  884 Мнения
  Последно мнение Оценка на динамиката и тенден…
  от Mozo Виж последните мнения
  нед мар 24, 2019 16:22
 • Геодезия, геология
  Безплатни анализи, реферати, есета, доклади и всякакви теми свързани с геодезията и геологията.
  Инженерна геодезия, висша геодезия, фотограметрия, картография, маркшайдерство, геодезична снимка, геодезичен план, скали, минерали, тектоника, радиоактивно датиране.
  55 Теми
  55 Мнения
  Последно мнение Свлачища в област Бургас
  от Mozo Виж последните мнения
  нед ное 25, 2018 19:53
 • Геополитика
  Безплатни есета, реферати, доклади, анализи и всякакви теми свързани с геополитиката.
  Международни отношения, територия, климат, прироодни богатства, политология, икономическа активност.
  73 Теми
  73 Мнения
  Последно мнение Конфликти на Балканския полуо…
  от Mozo Виж последните мнения
  чет май 30, 2019 20:21
 • Геофизика
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с геофизиката.
  Форма на Земята, гравитационни и магнитни полета, структура на Земята, тектоника, магмени генерации, вулканизъм, хидроложки цикъл, океани, атмосфера, йоносфера, магнитосфера.
  30 Теми
  30 Мнения
  Последно мнение Млечен път
  от Kotkata68 Виж последните мнения
  пон фев 16, 2015 20:04
 • Европейска интеграция
  Безплатни доклади, реферати, есета, анализи и всякакви теми свързани с евроинтеграцията.
  Европа, европейски съюз, европейска комисия, преподавателски дейности, мрежа Жан Моне, научни и изследоветелски дейности, европейско управление.
  44 Теми
  44 Мнения
  Последно мнение Съд на Европейския съюз
  от Mozo Виж последните мнения
  вт ное 14, 2017 12:53
 • Екология
  Безплатни есета, доклади, анализи, реферати и всякакви теми свързани с екологията.
  Взаимодействие на организмите, екосистеми, биосфера, жизнени процеси, биоразнообразие, абиотични екологични фактори, биотични компоненти, околна среда, съобщество, биотоп, екотоп, атропогенни фактори.
  296 Теми
  296 Мнения
  Последно мнение Проблеми на екологичното възп…
  от Mozo Виж последните мнения
  нед мар 24, 2019 16:29
 • Журналистика
  Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с журналистиката.
  Разследваща журналистика, културна журналистика, спортна журналистика, музикална журналистика, криминална журналистика, фотожурналистика, радиожурналистика, телевизионна журналистика.
  77 Теми
  77 Мнения
  Последно мнение Медийна грамотност и огранича…
  от Mozo Виж последните мнения
  вт яну 08, 2019 22:32
 • Информатика, IT, интернет
  Безплатни реферати, есета, анализи, доклади и всякакви теми свързани с информатика, компютри, интернет.
  Алгоритми, теоретична информатика, операционни системи, изици за програмиране, изчислителна техника, компютърни мрежии, бази от данни, компютърна графика, роботика, изкуствен интелект, криптография.
  1190 Теми
  1219 Мнения
  Последно мнение Практикум по софтуерни технол…
  от Mozo Виж последните мнения
  нед май 12, 2019 00:08
 • Икономика
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
  Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
  5804 Теми
  5871 Мнения
  Последно мнение Управление на проект - ЗБУТ
  от Mozo Виж последните мнения
  чет юни 06, 2019 20:20
 • История
  Безплатни реферати, есета, анализи, доклади и всякакви теми свързани с историята.
  Археография, археология, архивистика, архонтология, бонистика, ваксилология, генеалогия, хералдика, дипломатика, документознание, епиграфика, историография, източникознание, историческа методология, нумизматика, палеография, папирология, хронология.
  3187 Теми
  3315 Мнения
  Последно мнение Албанският национализъм и Мак…
  от Mozo Виж последните мнения
  съб май 11, 2019 00:19
 • Литература
  Безплатни есета, реферати, доклади, анализи и всякакви теми свързани с литературата.
  Константин Преславски, Черноризец Храбър, Паисий Хилендарски, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Добри Войников, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Гео Милев, Никола Вапцаров, Христо Смирненски, Атанас Далчев, Йордан Йовков, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Димитър Димов, Димитър Талев, Веселин Ханчев, Йордан Радичков, Николай Хайтов, Блага Димитрова, Христо Фотев, Борис Христов и Виктор Пасков
  2159 Теми
  2175 Мнения
  Последно мнение Анализ на образа на хаджи Ген…
  от dolnasmokinya Виж последните мнения
  пет май 31, 2019 10:17
 • Математика
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с математиката.
  Алгебра, линейна алгебра, математически анализ, векторен анализ, аритметика, геометрия, аналиитична геометрия, евклидова геометрия, диференциална геометрия, тригонометрия, математическа логика, статистика, теория на множествата, теория на числата, теория на вероятностите, числен анализ.
  187 Теми
  187 Мнения
  Последно мнение Задачи по занимателна математ…
  от Mozo Виж последните мнения
  пон юни 17, 2019 18:49
 • Медицина
  Безплатни реферати, доклади, анализи, есета и всякакви теми свързани с медицината.
  Анестезиология, патоанатомия, имунология, токсикология, патология, фармакология, хирургия, микробиология, неврология, епидемиология, кардиология, ендокринология, психиатрия, дерматология, детски болести, инфекциозни болести, акушерство и гинекология, диетология, белодробни болести, гастроентерология, вътрешни болести, офталмология, урология, хематология, онкология, рентгенология, физиотерапия, неврохирургия, нефрология.
  152 Теми
  152 Мнения
  Последно мнение Пищов по фармакогнозия
  от Mozo Виж последните мнения
  вт окт 16, 2018 13:39
 • Механика
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с механиката.
  Кинематика, динамика, статика, класическа механика, квантова механика, релативистична механика, механика на флуидите, биомеханика, теоретична механика, съпротивление на материалите.
  64 Теми
  64 Мнения
  Последно мнение Предпазен многодисков триещ с…
  от Montoya Виж последните мнения
  пон окт 10, 2016 20:40
 • Митология
  Безплатни доклади, есета, реферати, анализи и всякакви теми свързани с митологията.
  Древногръцка митология, сравнителна митология, легенди, народни предания, съвременни митове, митология на народите, славянска митология, римска митология, египетска митология, скандинавска митология.
  13 Теми
  13 Мнения
  Последно мнение Съзнанието и духовната дейнос…
  от Mozo Виж последните мнения
  нед мар 22, 2015 19:23
 • Педагогика
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с педагогиката.
  Дидактика, образование, специална педагогика, социална педагогика, военна педагогика, възпитание, формиране на личността, предучилищна педагогика, училищна педагогика, педагогика за възрастни.
  544 Теми
  544 Мнения
  Последно мнение Класификация на речевите нару…
  от Mozo Виж последните мнения
  пон юни 03, 2019 20:55
 • Политология, политика
  Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с политологията и политиката.
  Сравнителна политология, политическа философия, международни отношения, политическа икономия, публична администрация, държавна политика, национална сигурност, авторитаризъм, консерватизъм, анархизъм, демокрация, диктатура, комунизъм, консерватизъм, пацифизъм, милитаризъм, социализъм, теокрация, тоталитаризъм, фашизъм.
  254 Теми
  254 Мнения
  Последно мнение Джон Лок - „ Два трактата за …
  от Mozo Виж последните мнения
  ср юни 05, 2019 20:34
 • Полиция, отбрана, национална сигурност
  Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с полиция, отбрана и национална сигурност.
  Полицейско разпореждане, обиск, проверка на МПС, използване на физическа сила, използване на оръжие, тайна полиция, армия, морски военни сили, военна авиация, държава, гражданска отбрана, въоръжени сили, разузнавателни служби, поверителна информация.
  127 Теми
  127 Мнения
  Последно мнение Поява и развитие на огнестрел…
  от Mozo Виж последните мнения
  съб май 11, 2019 19:14
 • Право
  Безплатни есета, анализи, реферати, доклади и всякакви теми свързани с правото.
  Публично право, частно право, материално и процесуално право, вътрешно право, международно право, субективно и обективно право, правна наука, правна система, континентално право, общо право, религиозно-традиционно право, философия на праото, социология на правото, правни институции.
  622 Теми
  634 Мнения
  Последно мнение Правна рамка, основно предназ…
  от Mozo Виж последните мнения
  чет юни 20, 2019 15:57
 • Психология
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с психологията.
  Съвременна психология, биологична психология, възрастова психология, генетическа психология, диференциална психология, сравнителна психология, когнитивна психология, психология на личността, психопатология, социална психология, военна психология, икономическа психология, инженерна психология, трудова психология, консултативна психология.
  311 Теми
  313 Мнения
  Последно мнение Емоционално привързване и аз-…
  от Mozo Виж последните мнения
  съб май 25, 2019 14:15
 • Радиоелектроника
  Безплатни доклади, есета, реферати, анализи и всякакви теми свързани с радиоелектрониката.
  Телевизионно и радио разпръскване, радиопеленгатори, радионавигация, радиокомуникации, дистанционно радиоуправление, радиолокация, радиорелейни линии, радиотехника, електроника, усилватели, генератори, модулатори, токоизправители, стабилизатори на напрежение, електрическа верига.
  13 Теми
  13 Мнения
  Последно мнение Радиовълни - антенно-фидерна …
  от Kotkata68 Виж последните мнения
  нед яну 21, 2018 15:04
 • Религия
  Безплатни есета, доклади, реферати, анализи и всякакви теми свързани с религията.
  Вярвания, културни системи, мирогледи, свещена история, юдаизъм, християнство, римокатолицизъм, протестанство, ислям, бахайство, индуизъм, будизъм, народна религия, религиозни символи, произход на света, смисъл на живота, сещени места, духовенство, Бог, жертвоприношения, молитва, медитация, религиозни церемонии.
  83 Теми
  83 Мнения
  Последно мнение Вероизповедания в Албания
  от Mozo Виж последните мнения
  нед окт 21, 2018 22:38
 • Социология и социална политика
  Безплатни реферати, есета, анализи, доклади и всякакви теми свързани със социологията.
  Личност, общност, общество, индивид, позитивизъм и антипозитивизъм, епистемология, антология, критически анализ, социология на културата, икономическа социология, компютърна социология, социално благоденствие, здравеопазване, социален минимум, социално осигуряване, помощи за безработни, интеграция в обществото.
  222 Теми
  225 Мнения
  Последно мнение Емпирично правно - социологич…
  от Mozo Виж последните мнения
  вт юни 04, 2019 20:29
 • Статистика
  Безплатни реферати, доклади, анализи, есета и всякакви теми свързани със статистиката.
  Национален статистически институт, регресионен анализ, корелационен анализ, динамичен анализ, вариация, вероятност, случайност, теория на игрите, статистическа съвкупност, статистически признаци, статистически единици, статистически данни, линейни диаграми, плоскостни диаграми, абсолютна честота, относителна честота.
  18 Теми
  18 Мнения
  Последно мнение Индивидуално задание 21 по Ст…
  от Mozo Виж последните мнения
  чет яну 26, 2017 12:41
 • Технически науки
  Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с техническите науки.
  Архитектура, биотехнология, компютърни науки, корабостроене, космонавтика, материалознание, механика, машиностроене, химично инженерство, електротехника, ядрена енергетика, технически университет, инженерна дейност, строително инженерство, електроинженерство.
  2430 Теми
  2443 Мнения
  Последно мнение Еднофазен асинхронен двигател
  от Mozo Виж последните мнения
  нед юни 16, 2019 18:45
 • Транспорт
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи, и всякакви теми свързани с транспорта.
  Пътен транспорт, воден транспорт, железопътен транспорт, въздушен траспорт, минен транспорт, въжен транспорт, космически транспорт, контейнерни превози, куриерски услуги, транспортна система, инфраструктура, транспортни средства, релсови пътища, превозни средства, стоки, пътища.
  145 Теми
  145 Мнения
  Последно мнение Проект "Интегриран градски тр…
  от Mozo Виж последните мнения
  чет юни 13, 2019 15:31
 • Туризъм
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с туризма.
  Познавателен туризъм, рекреационен туризъм, културен туризъм, лечебен туризъм, бизнес туризъм, спортен туризъм, планински туризъм, селски туризъм, риболовен туризъм, екотуризъм, религиозен туризъм, секс-туризъм, социален туризъм, материална база, природни ресурси, туриистически потоци.
  127 Теми
  127 Мнения
  Последно мнение Ваканционен туризъм в Мексико…
  от Mozo Виж последните мнения
  пон ное 12, 2018 22:59
 • Физика и астрономия
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с физиката и астрономията.
  Физика на твърдото тяло, физика на материалите, полимерна физика, криогеника, атомна физика, молекулярна физика, оптика, ядрена физика, астрофизика, наблюдателна астрономия, теоретична астрономия, бинокъл, телескоп, небесни тела, планети, звезди, мъглявини, звездни купове.
  319 Теми
  319 Мнения
  Последно мнение Протокол №5 - Външен фотоефек…
  от Mozo Виж последните мнения
  нед мар 31, 2019 22:17
 • Физкултура и спорт
  Безплатни есета, реферати, анализи, доклади и всякакви теми свързани със спорта.
  Въздушни спортове, стрелба с лък, волейбол, тенис на маса, баскетбол, бейзбол, състезателни танци, спортна гимнастика, художествена гимнастика, народна топка, алпинизъм, колоездене, бойни спортове, билярд, конен спорт, риболов, футбол, голф, хандбал, зимни спортове, ветроходство, ски, хокей, кърлинг, рафтинг, гребане, плуване, гмуркане, вдигане на тежести, борба, автомобилни спортове, мотоциклетни състезания, интелектуални спортове.
  45 Теми
  45 Мнения
  Последно мнение План-конспект на ситуация по …
  от Mozo Виж последните мнения
  нед фев 17, 2019 18:40
 • Философия
  Безплатни есета, реферати, доклади, анализи и всякакви теми свързани с философията.
  Антична философия, средновековна философия, съвременна философия, метафизика, онтология, епистемлогия, етика, полтическа философия, естетика, логика, философия на езика, философия на науката, рационализъм, емпиризъм.
  422 Теми
  431 Мнения
  Последно мнение Държавата като обществен дого…
  от Mozo Виж последните мнения
  ср юни 05, 2019 20:35
 • Химия
  Безплатни реферати, доклади, есета, анализи и всякакви теми свързани с химията.
  Аналитична химия, биохимия, неорганична химия, органична химия, теоретична химия, физикохимия, ядрена химия, химични процеси, химични съединения, алхимия, химичен състав, структура, атоми, молекули, йони, химичен елемент, химична връзка, химична реакция, агрегатно състояние.
  203 Теми
  203 Мнения
  Последно мнение Арени, ароматни въглеводороди…
  от Kotkata68 Виж последните мнения
  пон май 21, 2018 20:32
 • Чужди езици
  Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с чуждите езици.
  Азерски, албански, английски, арабски, арменски, африкаанс, беларуски, босненски, български, виетнамски, датски, есперанто, естонски, грузински, немски, гръцки, зулуски, иврит, хинди, идиш, исландски, индонезийски, ирландски, испански, италиански, казахски, каталонски, кечуа, китайски, корнуолски, корейски, корсикански, кюрдски, латински, латвийски, литовски, люксембургски, македонски, малайски, малтийски, монголски, норвежски, осетински, персийски, полски, португалски, румънски, руски, шотландски, сицилиански, сръбски, сърбохърватски, словашки, словенски, старобългарски, суахили, таджикски, татарски, тайски, турски, тюркменски, уелски, украински, унгарски, фарси, фински, френски, холандски, хърватски, цигански, чешки, шведски, японски.
  68 Теми
  68 Мнения
  Последно мнение Защо уча английски език?
  от Mozo Виж последните мнения
  вт фев 21, 2017 11:46
 • Други
  Безплатни анализи, реферати, есета, доклади и всякакви теми, за които няма собствен раздел.
  1223 Теми
  1225 Мнения
  Последно мнение Курсова работа по Управление …
  от Mozo Виж последните мнения
  съб юни 08, 2019 22:36
Нова тема
Няма теми или мнения в този форум.

Върни се в началото на форума

Права на форума

Вие не можете да публикувате теми в този форум
Вие не можете да отговаряте на теми в този форум
Вие не можете да променяте собствените си мнения в този форум
Вие не можете да триете мнения в този форум
Вие не можете да прикачвате файлове в този форум