Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Търсенето намери 167 резултата за: анализ маркетингов

Търсене на: +анализ +маркетингов

от Mozo
пон апр 30, 2018 16:59
Форум: Икономика
Тема: Маркетингов мениджмънт - презентация
Отговори: 0
Преглеждания: 287

Маркетингов мениджмънт - презентация

... и информационни взаимовръзки на предприятието 2 2. Дефиниране на маркетинговия мениджмънт (ММ) Дефиниция: Управлението на маркетинга е целесъобразна дейност, която включва анализ, планиране, организиране и контрол на комплекса от маркетингови дейности на организацията. ...
от Mozo
вт мар 20, 2018 12:09
Форум: Икономика
Тема: Интегрирани маркетингови комуникации
Отговори: 0
Преглеждания: 176

Интегрирани маркетингови комуникации

... СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 1. Същност на маркетинговите комуникации 2. Елементи на комуникационния микс 3. Оценка ... е примерен маркетингов план, в който е направен подробен ситуационен анализ на фирмата и продукта. В него фирмата определя маркетинговите възможности ...
от Montoya
ср дек 27, 2017 13:03
Форум: Икономика
Тема: Маркетингово проучване на пазара на завод за безалкохолни напитки
Отговори: 0
Преглеждания: 158

Маркетингово проучване на пазара на завод за безалкохолни напитки

... 3 Дефиниция за маркетингово изследване..................... 3 Описание и обща характеристика ... на потенциалните потребители, структурата на пласментната мрежа, анализ на тенденциите, влияещи върху структурата на пазара. Пласментни проучвания ...
от Mozo
ср дек 27, 2017 12:52
Форум: Икономика
Тема: Маркетингови изследвания
Отговори: 0
Преглеждания: 362

Маркетингови изследвания

... на лекциите по учебни часове   Тема 1 Същност, функции и особености на маркетинговите изследвания. МИС Тема 2 Класификация и характеристики на основните ... при полеви маркетингови изследвания Тема 11 Подготовка и предварителен анализ на данните, грешки. Докладване                                                                                                                                        ...
от Mozo
ср мар 15, 2017 15:21
Форум: Други
Тема: Видове фирмени стратегии по примера на Електрострой 61 ЕООД.
Отговори: 0
Преглеждания: 190

Видове фирмени стратегии по примера на Електрострой 61 ЕООД.

... стр. 1 ГЛАВА ПЪРВА Теоретична постановка - същност и характеристика на маркетинговите стратегии .......................................................... ... ............................... стр. 22 1. Методи за стратегически анализ и оценка (на фирменото управление) .................................................................................... ...
от Montoya
пон окт 24, 2016 16:01
Форум: Икономика
Тема: Бизнес план на рекламна агенция
Отговори: 0
Преглеждания: 439

Бизнес план на рекламна агенция

... Studio Advertising & Creative“ 22 „Медиа Груп“ 22 ІV. Пазари 22 SWOT анализ 22 Силни страни 23 Слаби страни 23 Възможности 23 Заплахи 23 PEST ... 35 Прогнозен план за приходите от продажби (в лв. с ДДС): 35 Прогнозен маркетингов бюджет: 36 Материално-техническа база 36 Инвестиционни разходи ...
от валентин стаев
пон сеп 26, 2016 10:29
Форум: Заявки за сваляне от Помагало
Тема: Маркетингов анализ на ресторант албена 2015
Отговори: 1
Преглеждания: 44

Маркетингов анализ на ресторант албена 2015

Моля да ми изпратите курсова работа от 2015 на тема маркетингов анализ на ресторант албена в колежа па туризъм - Варна!
от Montoya
ср юни 08, 2016 09:13
Форум: Икономика
Тема: Моделиране в маркетинга
Отговори: 0
Преглеждания: 554

Моделиране в маркетинга

... обучение Проверил: доц. Иван Стойчев Казус Изберете количествен маркетингов модел, който да представите в реферат до 10 стандартни машинописни ... Kарти на възприятие: Картата на възприятията е метод, който показва и анализира възприемането на продукта от потребителите.Тя е маркетингов модел, ...
от Mozo
чет фев 04, 2016 23:58
Форум: Икономика
Тема: Маркетингово планиране
Отговори: 0
Преглеждания: 311

Маркетингово планиране

... 5 стр. Първа част - Същност и характеристика на маркетинговото планиране Първа глава: МАРКЕТИНГОВО ПЛАНИРАНЕ – СЪЩНОСТ И ... 6 стр. Втора част - Маркетингови анализи Първа глава: МАРКЕТИНГОВ ОДИТ........................................................................... ...
от Mozo
чет дек 17, 2015 12:46
Форум: Икономика
Тема: Бизнес план за създаване на отделение по физиотерапия и рехабилитация
Отговори: 0
Преглеждания: 141

Бизнес план за създаване на отделение по физиотерапия и рехабилитация

... 2. Конкуренти 2.1.Описание на конкурентите 2.2. Сравнителен анализ между продуктите на фирмата и тези на конкурентите – цени, потребителска ... жизнеността на една фирма, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Бизнес ...
от Mozo
пон окт 19, 2015 14:59
Форум: Икономика
Тема: Създаване на малка винарска изба - бизнес план
Отговори: 0
Преглеждания: 522

Създаване на малка винарска изба - бизнес план

... за: 10 стр. 6.2. Други източници на информация 10 стр. VII. Маркетингов анализ на средата 10 стр. 7.1. Анализ на мезосреда 10 стр. 7.2. Анализ на ... на ПИМ гр. Хасково. За дейността си ,, Винарна Кортен“ има извършен маркетингов анализ на макро, мезо и микро ниво на средата, в която функционира. ...
от Kotkata68
пон май 18, 2015 19:03
Форум: Икономика
Тема: Продуктово-пазарни изследвания на равнище компания: на примера на "Боди Спорт", Медово
Отговори: 0
Преглеждания: 63

Продуктово-пазарни изследвания на равнище компания: на примера на "Боди Спорт", Медово

... 1.5 Място на продуктовите изследвания в комплекса маркетингови проучвания ...............................................…………………………………..... ... 2.1 Маркетингов анализ на пазарната среда……………………………… 2.1.2 Мисия и цели на “ Боди Спорт”-с. ...
от Mozo
пет май 15, 2015 12:02
Форум: Икономика
Тема: Лекции по Стратегически маркетинг 4ти курс, спец.Маркетинг, ПУ
Отговори: 0
Преглеждания: 428

Лекции по Стратегически маркетинг 4ти курс, спец.Маркетинг, ПУ

... в което не се съдържат само еднозначни решения. Характеристиката за маркетинговите стратегии няма да бъде пълна, ако не се посочи, че разработването ... на конкурентен тип поведение с оглед на това, всяка фирма трябва да анализира привлекателността на отрасъла, тенденциите в неговото развитие, ...
от Mozo
пет май 15, 2015 12:00
Форум: Икономика
Тема: Стратегически маркетинг
Отговори: 0
Преглеждания: 150

Стратегически маркетинг

... значение за съвременната стопанска практика не би могло да стане извън анализа на посоката и динамиката на развитие на пазарната система, конкурентните ... на своите стра­тегически планове и за цялостния процес на управление на маркетинговата дейност фирмата използва четири системи: Маркетингова ...
от Mozo
вт май 12, 2015 18:57
Форум: Икономика
Тема: Директен маркетинг
Отговори: 0
Преглеждания: 99

Директен маркетинг

... Е К Т Е Н М А Р К Е Т И Н Г на тема: „Бизнес, стратегическо и директно маркетингово планиране” Изготвили: ПРОВЕРИЛ: 1. павлина Иванова Въчева ас. ... на маркетингово планиране е механизъм, с който много организации анализират техните пазари, оценяват въздействието на тенденциите и определят ...

Премини към разширено търсене