» Примерна матура по български език и литература(Тест)

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с българския език.

Модератор: Модератори

» Примерна матура по български език и литература(Тест)

Мнениеот Mozo на Съб Дек 29, 2007 01:47

1
Приложение № 1
ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:
Крал Артур използвал Кръглата маса, за да подчертае, че всички негови рицари са
равни по авторитет и обществено положение. Кръглата маса създава атмосфера на
непринуденост и освободеност и е идеалният вариант за сядане, когато хора с
еднакво положение в обществото трябва да обсъдят даден въпрос, тъй като всеки
от тях ще разполага с еднаква по големина територия. Резултатът ще е същият,
дори ако масата я няма, но хората насядат в кръг.
За жалост крал Артур не е знаел, че ако статусът макар и само на един човек от
групата е по-висок от този на останалите, това ще се отрази върху властта и
авторитета на всеки от тях. На Кръглата маса кралят е бил с най-високо
обществено положение и е имал най-много власт. Но това пък означава, че рицарите,
седнали непосредствено от двете му страни, несловесно получават следващата по
значимост степен на статус и власт, като този откъм дясната му ръка има малко
повечко от онзи, седнал откъм лявата му ръка. И така, малко по малко, властта и
авторитетът на рицарите намаляват правопропорционално на отдалечеността им
от мястото на краля.
(Алън Пийз, Алън Гарнър, “Езикът на тялото”)
1. Текстът е:
а) художествено описание на дискусия около кръгла маса
б) репортаж от мястото на събитието
в) научнопопулярно изложение по темата “Кръгла маса”
г) хроника за крал Артур и рицарите на Кръглата маса
2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
а) Винаги, когато хора обсъждат даден въпрос, те трябва да седят около кръгла маса.
б) Ако хора с еднакво обществено положение насядат в кръг, резултатът няма да е
същият като при сядането около маса.
в) Ако хора с еднакво обществено положение насядат в кръг, резултатът ще е
същият като при сядането около кръгла маса.
г) Всички, които седят около кръгла маса, са рицари.
3. Крал Артур е използвал Кръглата маса с цел:
а) да държи в подчинение рицарите
б) да подчертае, че негови рицарите са с по-високо обществено положение от
другите хора
в) да подчертае, че всички негови рицари са равни помежду си по авторитет и
обществено положение
г) да научи рицарите да седят в кръг
4. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
а) Крал Артур е бил убеден, че властта и авторитетът на рицарите около Кръглата
2
маса намаляват правопропорционално на отдалечеността им от краля.
б) На Кръглата маса най-голяма власт след краля има рицарят, седнал от дясната му
страна.
в) На Кръглата маса най-голяма власт след краля има рицарят, седнал точно срещу него.
г) Крал Артур не е знаел колко са рицарите около Кръглата маса.
5. Според текста кръглата маса е идеалният вариант за сядане, когато:
а) кралят иска да подчертае по-високото си обществено положение спрямо рицарите
б) само един човек от групата е с по-висок социален статус от другите
в) хора с еднакъв социален статус трябва да обсъдят някакъв въпрос
г) хора с различно положение в обществото разполагат с еднаква по големина
територия
6. Подчертаният израз несловесно получават в текста означава:
а) губят право на глас
б) получават, без това да се изразява с думи
в) незаслужено получават
г) получават в писмена форма
7. В кой ред отношението между съществителните имена е различно от отношението
между съществителните имена в другите редове?
а) известен писател - детска писателка
б) опитен играч - детска играчка
в) гимназиален учител - начална учителка
г) очен лекар - млада лекарка
8. Попълнете местата за писане така, че в двойките да се запази отношението:
а) дърво – липа
___________ - куче
птица –
б) стъкло – ваза
порцелан – ___________
______________ - гривна
9. В кое от изреченията словосъчетанието първия човек е употребено с пряко значение?
а) Посрещнахме първия човек в държавата.
б) Кара колата като първия човек.
в) Обслужиха първия човек от чакащите.
г) На обществено място се държи като първия човек.
10. В кой ред думите НЕ са антоними?
а) позитив - негатив
б) макрокосмос - микрокосмос
в) градация - деградация
3
г) перифраза – периметър
11. В кой ред думите НЕ са синоними?
а) старание, усърдие
б) широта, размах
в) замисъл, смисъл
г) защита, закрила
12. Кое от изброените географски понятия е написано правилно?
а) Магеланов проток
б) Черна Гора
в) одринска Тракия
г) Черни осъм
13. Този текст е откъс от вестникарски материал, публикуван на развлекателна
страница в столичен всекидневник. За всяко празно място изберете най-уместния от
изразите, записани под текста:
Едва ли има човек, който да е 100% (а)__________________ да бъде родител и
да е сигурен, че се справя добре. Някога имаше една основна книга за (б)__________
родители – тази на д-р Спок. Сега има стотици такива книги плюс
(в)____________________ форуми в Интернет. Като прибавим и противоречивите
съвети на бабите, днешните млади родители могат (г)__________________ кое е
правилно и кое не е.
а) готов, читав, определен
б) опитните, младите, строгите
в) различни, противоположни, недостъпни
г) да бъдат сигурни, да се видят в чудо, бързо да разберат
14. В кое от изреченията има граматична грешка?
а) Не обичам много американските филми, обаче само такива дават по кината.
б) Филма “Двете кули” още не съм ги гледал и не мога нищо да кажа за качествата му.
в) Защо не затваряш вратата?
г) Чужд език не може да се научи идеално за няколко месеца.
15. В кое от изреченията има граматична грешка?
а) Изпълнена с тъгата на спомена, нейната поезия е дълбоко трагична.
б) Природата е в съответствие с преживяванията на лирическия герой.
в) Неразбирайки същността на въпроса, ученикът отговори неточно.
г) Оптимизмът и вярата в бъдещето е отличителна черта на неговото творчество.
16. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?
а) Госпожице, бихте ли ми услужила с линията си?
б) Госпожице, Вие единствена бяхте любезни с мен.
в) Госпожице, сега можете необезпокоявана да се приберете.
г) Госпожице, дошла сте неподготвена и този път.
4
17. Попълнете празните места с правилната форма на думите:
а) членна форма (за пълен или за кратък член в ед.ч.):
Прочетох ________________ във вестника откъс.
публикуван
б) местоимение
Това е човекът, за _________________ ти разказах.
който
в) съществителното име
Всеки клас трябва да излъчи по няколко ______________________ .
участник
18. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
Възпитаният (а) човек умее да контролира реакциите си, да сдържа (б) гнева и
възторга си, да възспира (в) прибързаните си оценки, спонтанните си въпроси и
възклицания (г).
19. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
а) Предизвикателствата на новото време подтикват човек да търси и да открива
нестандартни решения.
б) Прекалено амбициозният човек често се чувства подтиснат, защото обикновено не
приема загубите.
в) Удовлетворението от добре свършената работа поддържа самочувствието на човек.
г) Мнителният човек трудно се поддава на убеждаване, защото е склонен да подозира
другите в непочтеност.
20. В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка?
а) двайсет дневна
б) двайсет-дневна
в) двайсетдневна
г) 20 дневна
21. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) Ще говоря с нея, въпреки че не е моя работа.
б) Той ми позвъни точно, когато излизах.
в) Не ги съветвам освен ако те не ме попитат за нещо.
г) Не ти се обадих, защото нямах свободно време.
22. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?
а) Той се смее, като се държи за корема.
б) Той се смее, като побъркан.
в) Като не знаеш мълчи!
г) Следващите няколко часа минаха, като в мъгла.
5
23. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
а) Натрапчивите песни са сравнително прости, с повтарящи се мотиви и
често съдържат елемент, който изненадва слушателя.
б) Запитани за песните, които се въртят в главите им хората посочват
или нашумял хит, или просто друга песен.
в) Когато не можете да изгоните натрапчивата песен от съзнанието си,
опитайте се да я надхитрите и просто запейте на глас.
г) Трябва да изпеете песента от началото до края, за да се освободите от нея.
24. В текста има 10 пропуснати запетаи. Поставете ги.
Панагюрското златно съкровище датирано към края на ІV в. и началото на ІІІ
в. преди новата ера е намерено през 1949 г. на два километра южно от Панагюрище.
То се състои от девет златни ритуални съда. От надпис върху фиала е установено че
съдовете са изработени в град Лампсакос който се намирал на Дарданелите.

Материалът в оригинален вид:
Прикачен файл! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове. Ако нямате създаден профил, регистрирайте се, за да имате тези права.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 13408
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 164411
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,568,255.50
Банка: 5,487,816.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Български език

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта