Управление на Наполеон (1804 - 1815 г.)

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с историята.

Модератор: Модератори

Управление на Наполеон (1804 - 1815 г.)

Мнениеот Mozo на Чет Юни 19, 2008 00:09

УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОЛЕОН
1804 - 1815

І.Вътрешна политика и развитие

На 18 БРЮМЕР/ 9 ноември / 1799 г. срещу Директорията бил извършен преврат, начело на който стоял 29- годишния генерал – корсиканец Бонапарт..Преминаването му през Франция до Париж било тържествено и желано от мнозина.Той бил подкрепен от двама негови сънародници – министърът на външните работи на Директорията ТАЙЛЕРАН и министърът на полицията на Директорията ФУШЕ.
Бонапарт създал привидно впечатление, че спасява републиката
Всъщност този преврат му дал неограничена власт.На него се подчинявали почти цяла Италия,част от германските държави, Белгия и Холандия.Всички тези страни трябвало да помогнат на френската буржоазия в борбата й с Англия. По онова време това било в центъра на целия международен живот.Наполеон продължавал да прекроява картата на Европа. За по-нататъшните му грабителски планове било необходимо да съкруши могъществото на Англия.
През 1803 г. войната с Англия била възобновена и не била прекратена до самия край на управлението на Наполеон.В Булон французите пристъпили към изграждането на огромен лагер, където трябвало да се разположи френската армия и да бъде осъществен десант в Англия.Но това не му се удало.Въпреки този развой на събитията на 18 май 1804 г. с указ на сената той бил обявен за император под името Наполеон І . На 2. ХІІ. бил тържествено коронясан.
След провъзгласяването му за наследствен френски император, се променила цялата чиновническа и военнна върхушка, както и обстановката и битът на двора. Появила се нова аристокрация, която придобила не само титли, но и имоти, както във Франция, така и в завоюваните страни.Властта се съсредоточила в ръцете на императора. За затвърждаване постиженията на едрата буржоазия и за юридическото оформяне на вътрешната политика на Наполеон били изработени и приети Граждански кодекс – 1804г., Търговски кодекс – 1808 г., и Наказателен кодекс – 1811 г. , наричани с общото название Наполеонов кодекс.Докато за завоюваните абсолютни монархии този кодекс бил прогресивен, за Франция това било свидетелство, че революцията е завършила.В сравнение със законодателството на Френската революция, Наполеоновият кодекс по отделни въпроси бил крачка назад.Жената си оставала абсолютно безправна, незаконните деца били лишени от наследствени права.Законът Льо Шапелие / 1791 г-/ оставал в сила. В допълнение към него били въведени “ работнически книжки “, в които господарят можел да напише каквото му е угодно, ако по някаква причина не иска да допусне работника да се устрои на друго работно място.. Търговският кодекс съдържал редица разпоредби в полза на борсите и банките.Наказателният кодекс въвел отмененото от революцията наказание с камшици и жигосване с желязо и запазил смъртното наказание.
Императорската власт поддържала стремежа на буржоазията към завладяването на нови пазари, развитието на промишлеността и преминаването към новите й форми: централизираната манифактура и фабриките.През 1810 г. били създадени Съвет за търговията и Съвет по работата на фабриките и манифактурите.Конрибуциите и другите форми на ограбване на завоювани страни заедно с въведените нови данъци дали възможност на правителството да снабдява армията с ново въоръжение.В селското стопанство била въведена нова техника.Франция вървяла по капиталистически път, ликвидирайки остатъците от
2

революционните принципи и учреждения.През 1806 г. бил възстановен Григорианския календар.Терминът “ френска република “ в ежедневието бил заменен он “ френска империя “. Появил се пищен двор.Започнало раздаване на титли.
Паралелно с укрепването на властта на Наполеон, въврвяло развитието на промишлеността и търговията..Увеличило се топенето на чугун,удвоил се добивът на желязна руда и въглища, започнал промишлен преврат в текстилната промишленост. Повишил се добивът в селското стопанство.

ІІ. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Срещу Франция продължило образуването на коалиции от държави, застрашени от нейната експанзия.През 1805 г.била образувана третата коалиция на Англия, Русия, Австрия и Неаполитанското кралство.. През октомври при Трафалгар английският флот, начело с адмирал Нелсън унищожил обединения френско-испански флот. По суша френската армия обаче завоювала редица победи. Към Франция се проточили обози със заграбени ценности.При завръщането си в Париж, Наполеон посрещан от тълпи хорар, се чувствал като господар на целия Запад.Последвала нова коалиция срещу Франция, този път с участието и на Швеция . След успешни за французите битки била окупирана и Прусия. В тези си действия Наполеон се сблъскал с руската армия, дошла на помощ на прусаците.. На 14 юни 1807 г. руснаците били разбити.Русия признала всички завоевания на Наполеон в Европа.Срещу това руският император Александър І получил свобода на действие срещу Турция и Швеция.Сключен бил мир и с Прусия.През есента на 1808 г.по инициатива на Наполеон в Ерфрут се състояла среща между него и Александър І, която имала за цел да привлече на своя страна Русия в евентуална война с Австрия.Но Александър дал мъгливи обещания. За първи път министърът на външните работи ТАЛЕЙРАН се усъмнил в могъществото на Наполеон и започнал тайни преговири с Русия.
През пролетта на 1809 г. Австрия сключила сюъз с Англия. Това била петата коал иция срещу Франция.След тежки и продължителни сражения Наполеон успял да срази Австрия и присъединил към Франция Истрия, Триест, Далмация и така наречената Илирийска провинция. През същата година Наполеон присъединил и папската област, а папа Пий VІІ бил отведен насила във Франция.Завзета била и Холандия, както и цялото германско крайбрежие на Северно море.
След разгромяването на главните сили на петата коалиция могъществото на Наполеоновата империя като че ли достигнало своя връх.В зенита на славата си, за да осигури наследственост на своята династия, Наполеон решил пред вид бездетността на империатрица Жосефина да се ожени повторно. Отначало изборът му паднал върху сестрата на руския император, но руският двор отказал под предлог, че е много млада. Тогава се обърнал към австрийския император, киойто веднага се съгласил да даде 18-годишната си дъщеря Мария- Луиза за жена на Наполеон.Австрийският император смятъл, че този брак ще спаси съдбата на неговата страна и на Хабсбургската династия, на наполеон останал верен на своето тщеславие.Той показно подчертавал “ високото “ си положение. От тук нататък в поведението и политиката си той не се спирал пред нищо.Жизнеспособни национални държави били превърнати в придатък на Франция.

3

През 1810 г. във Франция започнала промишлена криза в резултат на наложената икономическа блокада.Тя ощетявала не само англичаните, но и редица френски индустриалци.Не достигали суровини, покупателната способност намаляла. Появили се голяма безработица.Франция не могла да замени Англия като доставчик на промишлени стоки, а освен това от френско производство се отказала и Англия и Америка, както и островите, в които Англия напълно господствала.През 1812 г. станало ясно, че английските стоки все повече проникват в Европа в нарушение на континенталната блокада. Значителна роля в това отношение играела Русия.. Наполеон бил уверен , че в Русия се внасят английски стоки на неутрални кораби и се разпространяват в Източна Европа. И той решил, че за да завърши блокадата , трябва да покори Русия.Всъщност отношенията между Франция и Русия се влошили още през 1810 г.Той разчитал чрез Русия да разгроми окончателно Англия, която не успял да победи нито във войната, нито в блокадата.Наполеон не удържал обещанията си относно присъединяването на дунавските княжества към Русия, а противодействал с всички средства на това.Все по ясно се очертавала политиката на Наполеон в Полша , подготвяйки я за плацдарм на бъдеща война.Така през пролетта на 1812 г.дипломатическите и военните приготовления за война с Русия били ясно очертани.
През нощта на 24 юни 1812 г. започнала преминаването на френските войски при р. Неман.Почти всчки европейски страни, с изключение на Англия и Испания били уверени в победата на Наполеон.Самият Наполеон бил уверен, че след три години ще бъде господар на света.При започването на войната Наполеон разполагал с 400 хил. души войска срещу 225 хиляди от руска страна. Но Наполеон можел да разчита примно на френските части, тъй като армиите на васалните държави едва ли биха се сражавали с ентусиазъм.
Руските войски били разделени на три армии и Наполеон смятъл да ги разбие поотделно.В началото на войната френската армия навлязла дълбоко в руска територия, защото руснаците все избягвали сраженията.Французите мислели , че след първите победи ще сключат мир, но той все повече се отдалечавал.Руският народ бил обхванат от патриотичен порив.На 28 август за главнокомандващ бил назначен, намиращият се в немилост по тове време Кутузов.Той срещнал в решителна битка при Бородино французите 7 септември 1812г /, в която френските войници били разгромени и принудени да се оттеглят.За да запази армията си Кутузов дал заповед да се изостави Москва без бой. Макар , че Наполеон влязъл в Москва, очакванията му за победа във войната били напразни.Партизанската война ,откъснатостта от базите и липсата на продоволствие,обърнали хода на военните действия.През ноември и декември търпяла поредице от неуспехи. Студът и гладът допринесли още повече за огромните загуби на французите, които загивали с хиляди.Самият Наполеот се отправил за Франция, изоставяйки остатъците от армията.След 12 денонощия непрекъснато пътуване пристигнал в Париж и започнал набиране на нова армия за нова война срешу Русия и преминалата на нейна страна Прусия.През април на 1813 г.Наполеон се отправил срещу русите и прусаците.Цяла Прусия се вдигнала на борба срещу французеите.Било създадено гражданско опълчение, което призовало всички германски държави да въстанат против Наполеон.Против Франция била образувана шеста коалиция от Русия, Прусия,Англия,Швеция, Испания и Португалия.Колебания имала Австрия, коята се опасявала от прекомерно засилване на Прусия и Русия.През есентта военните действия се водили с променлив успех.Съюзническите армии превъзхождали числено французите.Били подкрепяни от населението. Освен това заимствали от тях военни похвати, които прилагали с успех.. Решителната битка


4
станала при Лайпциг / 16 – 19 октомври 1813 г./Французите загубили 65 хил. души и били принудени да отстъпят към френските граници.
Империята започнала да се руши.Пъстрият конгломерат от страни и народи се разпадал. Във Франция народните маси все по-малко вярвали в Наполеон.Вътрешният и външният пазар все повече се стеснявал и буржоазията ограничила подкрепата си за Наполеон. Дори близки на неговото обкръжение се оттеглили, защото не вярвали вече в неговия успех.
През януари 1814 г. съюзническите армии преминали р. Рейн.Англия, Русия, Прусия и Австрия подписали през март с.г. договор за война до победен край и
набелязали условията за бъдещ мир.Възнамерявало се да се свика дипломатически конгрес за решаването на териториалните въпроси и за съдбата на френската държава..На 31 март 1814 г. войските на коалицията влезли в Париж, а на 6.ІV Наполеон бил принуден да се отрече от престола.След подписване на абдикацията
изпратен на о-в Елба.
Пред коалицията Талейран съумял да настои за възвръщането на законната Бурбонска династия, т.е.да се възстанови монархията във Франция. От Англия се завърнал след 25 години изгнания братът на екзекутирания Людовик ХVІ. Той , както и много други емигранти настоявали да бъде възстановен старият режим. Това довело де сериозно недоволство на народните маси и голяма част от буржоазията.Наполеон, който междувременно бил добре информиран за развоя на събитията, решил да се върне на власт.На 1 март 1815 г. 1100 войници, начело с Наполеон дебаркирали на френския бряг.На 20 март той влязъл в Париж.Същият ден бурбоните избягали към белгйската граница.Народните маси, които обаче очаквали от Наполеон нова революция жестоко били излъгани.Никакви изменения не настъпили.
Наполеон започнал нов поход с нахлуване в Белгия. На 18 юни 1815 г. в сражение при Ватерлоо/край Брюксел / войските на седмата коалиция разгромили войските на Наполеон. Това било резултат от окончателното изтощаване на силите и военните резерви на Франция, докато армиите на европейските страни били още много силни.
На 22 юни Наполеон за втори път се отрекъл от престола в полза на своя син.Той бил принуден да се предаде на англичаните и бил заточен на о-в Света Елена,където на 5 май 1821 г. починал.
Управлението на Наполеон възникнало в обстановката на революцията и демократичните преобразования.Но в хода на контрареволюцията, защитавайки интересите на едрата буржоазия и заможното селячество, се родила военната диктатура , чието реално проявление е появата на Наполеоновата империя.Макар войните против диктатурата му да били тежки както за французите, така и за другите европейски народи, те съдествали за развитието на новите капиталистически отношения, показвайки несъстоятелността на старите феодални монархически режими.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 15174
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 166840
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,691,809.30
Банка: 5,487,806.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към История

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта