Вътрешен банков контрол

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Вътрешен банков контрол

Мнениеот Mozo на Сря Ное 24, 2010 12:12

УВОД


Въпросът за ефективен вътрешнобанков контрол е особено актуален през последните няколко години в България и по-конкретно – бил ли е този вътрешен контрол в достатъчна степен обективен и безпристрастен при изпълнение на своите функции? Отговор на този въпрос не може да бъде даден и до днес, но фактите безспорно напомнят за затварянето на петнадесетте ограбени банки през 1996г. За това, че в крайна сметка данъкоплатецът плати за целенасоченото наливане на пари в губещи държавни предприятия, необезпечени кредити, лимузините и яхтите на тогавашните банкери. Именно това е причината доверието на банковия сектор днес да клони към критичната точка.
Всичко казано до тук само потвърждава значението на обективния вътрешен контрол, който реално, а не само фективно да служи на интересите на банката и на нейните клиенти и партньори.
Задачата на тази разработка е да разкрие същността на вътрешния банков контрол – неговия предмет, цал, функции, правомощия и то не само от теоретична и нормативна гледна точка.
За по-голяма яснота са рагледани и специфични моменти в организацията и извършването на вътрешнобанков контрол по отделни видове дейности.
Целта на настоящото изложение е да представи вътрешния банков контрол като функция на цялата управленска пирамида на банката и едновременно с това да покаже тази функция като основа за изграждане на модерен, ефективен и конкурентно способен банков сектор. Адекватното функциониране на вътрешните контролни системи е гаранция за добро управление, основа за реална оценка на постигнатото и оставащия път до успешното изпълнение на поставените цели и задачи.Глава Първа

Същност и нормативна уредба на вътрешнобанковия контрол

1. Общ и специализиран вътрешнобанков контрол

По силата на чл.5, ал.1 от ЗБ банка се очередява само като акционерно дружество и до колкото в ЗБ не е предвидено друго, за нея се прилага ТЗ. По силата на чл.1, ал.2, т.1 от ТЗ като акционерно дружество банката има качество на търговец, който съгласно чл.1, ал.3 от ЗБ не може да сключва други сделки и да извършва друга дейност извън изчерпателно посочената в ал.2 на същата разпоредба.
Необходимостта юридическото лице да има свои органи на управление и представителство налага закона да установи, ако не изчерпателно, то минимално необходимите такива органи, при липсата на които то не може въобще да възникне. За акционерните дружества тези органи са определени в чл.219 от ТЗ, съгласно които задължителното следва да има:
o Общо събрание на акционерите;
o Съвет на директорите (едностепенна система) или Надзорен съвет и Управителен съвет (двустепенна система).
Друго основно изискване към банката като акционерно дружество е по отношение на нейния устав и по-конкретно, според чл.7 от ЗБ послдният трябва да съдържа освен данните, представени в съответните закони и данните за сделките, които тя извършва, пълномощията за подписване и представляване на банката, както и данните за начина, по който ще се извършва вътрешния контрол на банката. Оттук вече навлизаме и в тематиката на настоящата разработка, а именно значението на вътрешният контрол в банката.
Като част от управлението вътрешният контрол е функция на цялата управленска структура на банката, на всички нейни органи – общо събрание, съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет. Вътрешен контрол извършват и останалите оперативни звена на банката – управленията и отделите, ангажирани с непосредственото сключване и изпълнение на банкови сделки и операции. Разбира се, вътрешният контрол на различните управленски нива има различен обхват и значение за цялостната контролна система на банката.

Целият материал:
Прикачен файл! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове. Ако нямате създаден профил, регистрирайте се, за да имате тези права.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 18331
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 170611
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,809,887.10
Банка: 5,487,796.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта