Амортизация на дма

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 174218
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Местоположение: Somewhere In Time

Амортизация на дма

Мнениеот Mozo » вт юли 06, 2010 16:11

Отчитане на амортизацията на ДМА


I. Същност на изхабяването на ДА – то е намаляване на първоначалната стойност на ДА в резултат на тяхното използване.

II. Видове изхабяване
1. Физическо – получава се в резултат на използването на ДА , то може да бъде :
а) пълно физическо изхабяване – при него ДА не могат да се използват по предназначение трябва да бъдат извадени от употреба ;
б) частично физическо изхабяване – при него след извършване ан ремонт ДА могат да продължат на се използват ;
2. Морално – при него съществуващите ДА са годни за употреба , но в резултат на научно – техническия прогрес има нови по – високо производителни .

III. Амортизация – стойностен израз на изхабяването ДМА и е разход за фирмата. Начислява се с цел след изваждането от употреба ба наличните ДМА фирмата да разполага със средства за закупуване на нови. Амортизация започва да се начислява от месеца следващ въвеждането на ДМА в употреба. Не се начислява амортизация на: земи , гори , ливади , паметници на културата , произведения на изкуството , напълно амортизирани ДМА или временно извадени от употреба.

IV. Амортизационен срок – времето за използване на ДА изразено в години се нарича амортизационен срок. Фирмите могат сами да определят този срок , но за данъчни цели се използват сроковете определени със закона на Коорпоративното облагане.

V. Амортизацинна норма – тя е процент чрез , който се изразява амортизацията. Изчислява се по следната формула:
аморт.норма = 100 / Т (Т – аморт.срок )

VI. Амортизируема сума – сумата , която трябва да се начисли като изхабяване , това е балансовата (остатъчна) стойност.
VI. Амортизационна квота
1. Същност – тя е част от амортизируемата сума разпределена по отделни периоди на амортизационния срок.
2. Видове амотизационни квоти
а) годишни – тя част от амортизационната сума отнасяща се за съответната година на амортизациония срок. Изчислява се по следния начин :
годишна аморт. квота = отчетната стойност . амортизационната норма / 100
б) месечни – получава се като годишната аморт.квота се раздели на броя месеците.

VII. Амортизационен план - всяка фирма трябва да има разработен амортизационен план , в който да са посочени видовете ДМА , първоначалната сройност , дата на въвеждане в експлоатация , амортизационни норми и др.

IX. Амортизационни таблици – служат за конкретизация на амортизационния план. Те са месечни и възоснова на тях се начислява амортизацията.

X. Методи за начисляване на амортизация
1. Същност – те показват начина чрез , който е начислена амортизацията.
2. Видове методи за начисляване на амортизация
А. Линеен метод – при него амортизационната норма и амортизационнатаквота е една и съща през целия амортизационен срок.
Б. Нелинейни методи – при тези методи амортизационната квота през различните години на амортизационния срок е различна. Те се свеждат в два варианта :
а) дегресивен метод (намаляващ) – при него през първата година от амортизационния срок , амортизационната квота е най – висока и постепенно намалява. Може да бъде :
- константно-дегресивен метод – при него амортизационната норма през целяи амортизационен срок е постоянна величина , а се променя базата за изчисляване , която е балансовата (остатъчната) стойност. Изчислява се завишена амортизационна норма , като се използва коефицент за повишение ;
- неравномерно – дегресивен метод – при този метод амортизационната норма е променлива величина и тя постепенно намалява , а базата за изчисляване е постоянна величина , и тя е отчетната стойност ;
- сума на числата – при този метод не се изчислява амортизационна норма , а се изчислява сбор от годините на амортизационния срок . Амортизационна квота се изчислява като отношение между първоначалната стойност и годината на използването ДА към сумата на числата ;
б) прогресивен метод (увеличаващ) - при този метод през първата година от амортизационния срок , амортизационната квота е най – ниска и постепенно се увеличава. Прилага се в същите варианти както в дегресивния метод

XI. Стопански операции
1. Начисляване на амортизация
2. Отнасяене на разхода по направление

XII. Счетоводни сметки
с/ка 602 Разходи за амортизации – сметката е активна , небалансова,синтетична , чисто – операционна. Дебитира се при начисляване на амортизация срещу кредитиране на с/ка 240 Амортизация на ДМА или с/ка 241 Амортизация на ДНА , а се кредитира при отнасянето на разхода по направленеи срещу дебитиране на сметки от гр.61, след това трябва д аостане без салдо.

с/ка 240 Амортизация на ДМА – сметката е пасивна , синтетична , небалансова , регулираща – намаляваща .Кредитира се с начислената амортизация на ДМА срещу дебитираен на с/ка 602 Разходи за амортизации , се кредитира , когато намаляват ДМА. Салдото може да бъде само кредитно , то не се посочва в баланса , защото начислената амортизация се приспада от отчетната стойност на ДМА . В баланса ДМА се посочваТ по балансова (остатъчна) стойност .


ИзображениеИзображение


Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта