Лекции по основи на правото

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с правото.

Модератор: Модератори

Лекции по основи на правото

Мнениеот dark_angel на Пон Мар 15, 2010 21:51

1. Възникване и същност на двата.
Форми на държавата
2. Характеристика на правото. Възникване и същност. Система на правото.
Източници на правото.
Правото – съвкупност от всички правно нормативни октове на д-вата. Предмет на
П са обществените отношения. П използва 2 метода за регулиране на общ.отнош.
- императивен – субектите на отношението се намират помежду си в отношение
на власт и подчинение. Този метод се използва в т.нар публично право
- диспозитивен – субектите са напълно равно поставени помежду си. В частното
право.
Източници на П – представлява волеизявление на компетентен държавен орган,
което е извършено по установения от правото ред и е насочен към създаване на правни
норми. В частност ИП са:
- правен обичай – трайно, прилагано със съзнание за задължителност, общо
правило за поведение. Той става източник на правото тогава когато се включи с
определена правна норма.
- закони
Конституционни – такъв закон е конституцията – тя представлява основен държавен
закон който има най-висша юридическа сила и се приема от народа с референдум или от
ВНС
Обикновени – висш израз на определени интереси в съответствие които се
регламентират трайно основните обществени отношения.
- под законов нормативен акт – всички юридически актове, които не са издадени
като формални закони, но винаги имат своя законова основа.
- международен договор – всички м/у народни договори които Б-я е
ратифицирала стават част от вътрешното право на страната и имат предимство пред
всички национални норми
- съдебен прецедент – многократно, еднообразно решаване на казуси, които
попадат в хипотезата на една и съща правна норма. Така ф-я изпълняват тълкувателни
решения на върховния съд. Издават се по спорни въпроси относно приложението на
закона.
3. Правни норми – същност и структура. Видове правни норми.
Правната норма представлява установено и санкционирано от д-вата общо
правило за поведение.Тя има следните хар-ки:
- има абстрактен и постоянен х-р. тя е насочена към неограничен кръг от адресати
и съществува с цел общо решаване на аналогични казуси.
- произтича от д-вата в лицето на съответните компетентни органи и нейното
спазване се гарантира с държавната принудителна сила
- има х-р на задължително властническо искане за възможност и за дължимо
поведение.
Структура – притежава 3 елемента
1) хипотеза – съдържа условията и предпоставките при наличие на които нормата
се прилага; съдържа т.нар юридически факти
2) диспозиция – съдържа самото правило за поведение т.е това което се изисква от
субекта са извърши или не
3) санкция – съдържа правните последици, които настъпват при изпълнение или
неизпълнение на диспозицията
Видове
1.) според тяхното приложение
- общи – отнасят се до всички субекти и аналогични житейски казуси
- специални – има по-тясна хипотеза или се отнасят до точно определен субект
Смисъла на това делене е свърза с това, че при едновременно действие на двете норми
винаги се прилага специалното
2.) Според съдържанието на нормата
- заповядващи – създават задължение за определено действие и винаги имат
конкретен адресат
- забраняващи – създава задължение за бездействие по отношение на конкретно
поведение или конкретен резултат
- овластяващи – създават субективни права. Те са винаги свързани с положително
действие и чрез тях се реализира правоспособността на субектите(съдебен иск)
3.) Според начина по който се прилага от съда
- абсолютно определена – строго формална. прилага се независимо от
особеностите на частния случай
- относително определена – преди тя да се приложи съдът винаги прави преценка
на определени обстоятелства
4.) според възможността за отклонение от предписанието
- императивни – адресата няма възможност да се отклони от предписанието
- сипозитивна – прилага се само тогава когато няма друга уговорка м/у страните.
прилагат се в гражданското право.
5.) Норми съдържащи предположения
- презумпция
- фикция
Прикачен файл! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове. Ако нямате създаден профил, регистрирайте се, за да имате тези права.
Сигнатура:
  Of all the things I've lost, I miss my mind the most  
Аватар
dark_angel
VIP
VIP
Репутация: 739
dark_angel изгражда репутацияdark_angel изгражда репутацияdark_angel изгражда репутацияdark_angel изгражда репутация
 
Настроение: Весел
Мнения: 10308
Регистриран: 02 Ное 2008
Наличност: 329.00
Банка: 437,595.35
Най-високи резултати: 5
Статистика на победите: 0
пол: Жена

Назад към Право

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта