Замърсяване на водите

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с екологията.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 174407
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Местоположение: Somewhere In Time

Замърсяване на водите

Мнениеот Mozo » съб май 09, 2009 17:59

Замърсяване на водите-Проблем на века


Замърсяването на въздуха,почвата и водите оказва непосредствено и дълбоко въздеиствие както върху здравето и живота на човека,неговото културно и социално развитие,така и върху живота и развитието на всички живи същества.Мащабите и последствията от това замърсяване са толкова големи,че с основание то се счита за един от най-важните и злободневни проблеми на нашия век,съпътствуващ научно-техническата революция.Ето най-напред някои примери,които могат да бъдат окачествени като тревожен вик на природата.
Изхвърляните от промишлените предприятия на западно-гермаските мониполи химически замърсители създават значителна опасност и за снабдяването с питейна вода на жителите на Нидерландия.В Ротердам през последните години се появяват по магазините бутилки с обикновена речна вода, внасяни от Норвегия. Рейнските води нанасят поражения и на селско-стопанските площи в Нидерландия, върху които отлагат около 35 хил. t годишно.
,,Синият Дунав”, вдъхновявал някога австрийските поети и композитори да напишат неповторими стихове и музикални произведения, сега изпулнява ролята на ,,гробище” за мръсните води на Австрия и някоои други страни.На повече от 100km под гр. Кремс границата до Чехословакия Дунав представлява мъртва в биологично отношение река.
От Дунав в територията на Австрия в миналото са се ловели хиляди тонове риба, а сега австрийските вестници са принудени да пишат: ,,Никога в историята на Австрия не е имало такова отравяне...”; ,,Всичко виво в Дунав загина”.
Нерадостно е състоянието на реките в САЩ, особено в източната им част. Река Потомак, на която е разположена столицата на САЩ- Вашингтон, по описанията на Капитан Смит (1808 г.) е била река с чисти и прозрачни води.Сега обаче американските журналисти пишат , че тя прилича на открита помийна яма. В нея е забранено дори карането на водни ски поради опасността от заразяване с болестотворни бактерии.
Промишлените отпадъчни води от заводите на автомобилната компания ,,Форд” в предградията на Детройт са превърнали р. Руж Ривър в ивица от вмирисана вода.


Селяните на Мексико, живеещи в долното течение на р. Колорадо, помнят, че тази река някога напояваше с живителни струи вода отглежданите от тях селскостопански култури. Сега обаче р. Колорадо носи хиляди тонове соли и отпадъци, които убиват плодородието на техните земи. Това намали силно добивите на зурнените култури и от овощните градини и постави хиляди семейства в безизходно положение.
Само в ез. Мичиган металургичните заводи край брега му ежедневно вливат 9,8 млрд отпадъчни промишлени води, в които има около 170 t трърди плаващи частици и 250 t технически масла.
Поради тези причини американците заявяват често, че водата от водопроводната мрежа те използуват само за миене и пране. За пиене те купуват изварена вода от магазините или от автоматите.
Оттокът на всички замърсени реки и езера накрая се влива в Световния океан. Замърсяването на океаните и моретат през последните години също взема големи размери.


Японските крайбрежни води също не са пощадени от замърсяване. В резултат на това рибата по крайбрежието непрекъснато намалява и изчезва, а рибарите се лишават от средства за съществуване.
В известните в цял свят морски плантации за добив на изкуствени бисери в заливите Сето, Никай и Исе се добиваха по 90 t бисери годишно. В резултат на изхвърлянето на големи количества промишлени отпадъци направо в заливите количеството на бисерните миди непрекъснато намалява.
Какво представлява всъщност замърсяването на водата и какво трябва да се разбира под замърсяване? Съществуват много както общи, така и конкретни определения за замърсяването на водите. Във всички тях се посочват измененията, които наступват във физичните, химичните и биологичните свойства на водите и вредата от използуването на замърсените води за едни или други цели. Под замърсяване на повърхностните и подземните води най-общо трябва да се разбира неблагоприятното въздействие, което оказва човекът и извършваната от него стопанска дейност върху състава и свойствата на водата. Това ограничава използуването на водата за цели, които тя удовлетворява в чисто състояние.
Известни са голям брой класификазии на замърсените води. В зависимост от произхода на замърсяването замърсените води се поделят най-често на: промишлени отпадъчни води, отпадъчни води от селското стопанство, битово-фекални води и води, замърсени чрез валежите, повърхностният отток от населените места, транспортът и рекреационните територии.
Промишлените отпаъчни води се изхвърлят от заводите и фабриките след използуването им в процеса на производството. Количеството и качеството на тези води е различно и зависи от вида на преработваните суровини, добавяните в процеса на преработката вещества, новото и характера на технологическите процеси и т.н.
Основните замърсяващи вещества например в отпадъчните води от консервните промишлени предприятия са отпадъците от плодове и зеленуци, трърди вещества (пясък, пръст) при месопреработването- месо, кости, мазнини; при млекопреработването- белтъчини, въглехидрати, ензими, млечна захар, мазнини и др.
Всички отпадъчни води от предприятията на хранително-вкусовата промишленост са богати на органични примеси, но нямат специфично токсично действие. За биохимичното разлагане на съдържащите се в тях органични вещества се изразходта разтвореният във водата кислород и се стига до кислороден дефицит. Наред с аеробното окисление под влияние на анаеробните организми се извършва и аенаеробно разлагане, при което се отделя сероводород, метан, амоняк. Всичко това довежда до влошаване на газовия режим на реките и водоемите, в които се вливат тези води. При тези процеси се повишава окисляемостта, изменя се pH, прозрачността и цялостният хидрохимичен режим на речните и езерни води. Този вид замърсяване способствува за бързо развитие на синьозелени водорасли и се получава т. нар. Цъфтене на водата, поява на неприятен мирис и вкус.
Един от главните замърсители на природните води са отпадъчните вещества от химическата промишленост. При съвременните условия на производство тази промишленост представлява сложен комплекс от производства. Водите, пропускани от химическите редприятия, съдържат най-различни разтвори и примеси от органични и неогранични съединения, които имат в повечето случаи специфично токсично действие.
Неорганични съединения съдържат предимно водите, изпускани от заводите за минерални торове, сярна киселина и сода. Органични съединения има предимно в отпадъчните води от заводите за нефтопреработка, пластмаси, изкуствени влакна и изкуствен каучук, фармацевтичните, целулозно-хартиените заводи и др. При производството на синтетичен каучук например водата се използува и като разтворител, като сорбент и за разделяне на химичните смеси. Водите тук са замърсени със спирт, стирол, етилбензол и др. Заводите за производство на изкуствени влакна изпускат води, замърсени с капролактан, ацетон, амоняк, сода, смоли и др. Отпадъчните води от коксохимическите заводи са замърсени предимно с фенол. Предприятията от целулозно-хартиената промишленост изхвърлят води, замърсени с дървесина, киселини, соли от различни органични съединения и др.
Особено опасни за здравето на хората се явяват водите, съдържащи оловни съединения. Така например в Япония предприятията на химическата компания ,,Тисо” изхвърля чрез канализационната мрежа в залива при гр. Минамата (о. Кюсю) отпадъчните води, които съдържат оловни съединения. Тези съединения се натрупват в рибите, стридите и раците, обитаващи залива. При използуването за храна на продуктите от тези риби са установени редица заболявания на централната нервна система, в това число и детски паралич, раждат се слепи, глухи и парализирани деца. В щата Бая в Бразилия в резултат на използването на води замърсени с олово, кадмий и други вредни вещества е възникнала болест,която се изразява в размекване на костите и като резултат на това остри нетърпими болки по цялото тяло.
Твърде опасен източник на замърсяване на природните води са пестицидите- широко използувани препарати за унищожаване на паразитите. Пестицидите постъпват в речните води и водоемите посредством дъждовните и снежните води.


След попадането им във водата пестцидите оказват вредно влияние на жизнеспособността и развитието на водните растения, микрофлората, планктона и рибите, а по пътя на хранителните вериги – и върху организмите, които живеят на сушата.
По данни от ЮНЕСКО през последните 25 години замърсяването с пестициди е констатирано и в мазнините на тюлените и пингвините, обитаващи бреговете на Антарктида, твърде далече от местата на употреба на пестициди.
Замърсяването на водите с тежки метали, нефт, пестициди и други е не само опасни за здравето на хората, но натрупването им във водоемите и организмите нарушава протичането на редица екологични процеси, навлиза в хранителните вериги и оказва пагубно влияние върху цялата биосфера.
Хората за съжаление все още твърде малко знаят за онези сложни физико-химични процеси, които се извършват между хилядите съединения, образуващи се в резултат от замърсените отпадъчни води в дъната на океаните, моретата, езерата и реките.


„Водните ресурси на Земята”-Кирил Стойчев
ИзображениеИзображение


Върни се в “Екология”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост