Социална работа с деца и семейства

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани със социологията.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Docenta
Гадняр
Мнения: 3201
Регистриран: вт ное 27, 2007 14:02
пол: Мъж
Местоположение: In the endless dark
Контакти:

Социална работа с деца и семейства

Мнениеот Docenta » чет май 20, 2010 13:37

Социална работа с деца и семейства

Гл.ас.Теодора Демирева
22.11.08г.-12,30ч
tdemireva@hotmail.com

Конспeкт:

1.Ефективно общуване с деца
2. Цели на социалната работа с деца и семейства
3. Подходи към детето(таблицата)
4. Теорий за развитието на детето
5. Насилие над деца
6. Осиновяване на деца
7. Социална работа с деца със противоправно поведение

За изпита:
Да се изработи план за действие със деца в риск и техните семейства(изпаднали от училище,жертви на домашно насилие и др) за периода ..............в град ...........................
Да съдържа:цел,задачи,хипотеза,методи
Помощна литература:
www.bgacp.com - българска асоциация за защита на децата
www.everychildmatters.co.uk
www.studygs.net/stress.htm
Закон за закрила на детето
Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Наредба за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца
Закон за борба с трафика на хора, с който се уреждат мерките за закрила и помощ на жертвите на трафик, особено на жени и деца
Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора и Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора.
Закона за народната просвета
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
Национална програма за децата на България
Националния план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел
Закон за защита срещу домашното насилие
Стратегия за работа по превенция на насилието, предложена от ДАЗД
Национална програма за превенция на насилието


1.Ефективно общуване с деца

Ефективното общуване е важна характеристика на добрите взаймоотношения свързва се със начина по който се обменя вербалната и невербалната информация и може да бъде дефинирано общуването като процес на ефективно изпращане, приемане и интерпретиране на съобщения с цел да се улесни взаймното разбиране.Овладяването на това изкуство води до изграждане на успешни професионални и лични взаймоотношения. Важно е качеството на общуването, но и количеството.
Понякога липсата на знания за осъществяване на ефективно общуване води до проблеми в общуването. То се затруднява и от липсата на познания за техники и умения.
*Умение е умението за слушане:
*Техники които биха могли да допринесат за овладяването на това умение:
- да се покаже положителна нагласа и отношение към детето;
- пълно съсредоточаване върху това което, то иска да ни каже;
- да се следи за вербалното и невербалното поводение на детето;
- да се покаже, че възрастния е слушал и разбрал какво иска да каже детето;
- да се отдиференцира какво е посланието ( да ли става въпрос за съдържание или чувства);
- да не се прекъсва детето когато говори;
• Умение за наблюдение- да се наблюдава невербалната комуникация:
• Техники за формирането му
- съсредоточаване върху езика на тялото и изражението на лицето на детето;
- обръщане внимание на нашия език на тялото;
• Умение за разговаряне, за даване на отговор:
- Начина по които възрастния човек се изразява, представя и извежда определени ключови елементи които се отнасят до възможностите които даваме на детето да ни възприема по един или друг начин;
- Знания да контролираме тона на гласа си;
- Не е необходимо да се дава всеки път съвет на детето когато разговаря с възрастен човек, по важно е да се вникне в казаното, да се потвърди;
- Разговора да не се превръща в хокане. За предпочитане е да се използват кратки, точни изречения. Да се правят само съществени коментари. Избягва се агресията.
- Да се избягва използването на думи като ,,Винаги” и ,, Никога”
,,Какво те води на сам? “ ,,Какво искаш да ми кажеш?”
- Да се избягва употребата на думи и изразяващи презрение (нещастник,
егоист, самовлюбен, напокист)
- Ако се налага да изразим критика тя да е към поведението на детето, а не към самото него;
- За предпочитане е изразяване в 1л.ед.ч. ,,На мен ми е ........”
- Добрата комуникация означава и отбягване детето да бъде сравнявяно ( с брат,сестра и тн.);
В този смисъл е важно да се подхожда индивидуализирано, за да се постигне това индивидуално онтошение социолния работник следва да се освободи от свойте предрасъдъщи и предобеденост. Да умее да не засегне човешкото достойнство. Да умее да осмисля дребните неща. Къде и как да проведе срещата с детето. Дискретност на разговора. Да не се прекъсва разговора. Да се проявява гъвкавост.
,, Аз се чувствам ......, когато ми ........., бих желал да ...............”
*Ако трябва да попитаме детето за мисли и чувства за други хора:
-хората който се грежат за мен са.......
-хората който са важни за мен са.....................
-ако трябва да избера един човек с които да разговарям това ще е ............
-нещо което хората ми казват и което ме кара да се чувствам по-добре е.
-нещо което хората правят и ме прави щаслив е..........
-хората с които трябва да се сбогувам........
-да се сбогуваш с някого е трудно, защото........................
-неща който аз харесвам в моето семейство......................
-неща които намирам за трудни в моето семейство...............
-снимка,картина,рисунка за някой важен за мен човек.
* Умение да се контролира собственото поведение породено от гняв или напрежение:
Това умение е свързано със способността на детето да се налага, да използва нараняващи думи, изрази, поведение.
-да си спомни думата контрол-социалния работник;
-да направи промяна в поведението и нагласата си(тона си);
-за да култивираме такова умение трубва да познаваме себе си, как реагираме като сме ядосани, самонаблюдение;
- да си зададем въпроса може ли да интерпретираме ситуацията по друг начин;
-да помислим за негативните последици от това, че се гневим и за положителните, че сме запазили спокойствие(самонаблюдение);
-Замяна на негативните мисли с позитивни(дразнене);
-Въздържане от нагрубяване на детето:
,,Ако се нагруби да не е личността,а поведението на детето”.
-Може да се възползваме от кратка почивка преди да продължим;
- Да преценим какво се е случило, и как по най- добрия начин да го решим;
- Избора е наш как ще дисциплинираме децата си с лубав;
- Острота на критиката когато сме ядосани да не се счита за извинение;
* Конструктивно критикуване:
- успокояваме се преди да кажем каквото и да било;
-изказваме критика като описваме нашите чувства и конкретнотоповедение което ги е предизвикало;
,,Аз се чувствам.................. когато ти...................................”
-Съобщаваме нашето послание с ясен,твърд и неядосан тон;
-Критикуваме поведението, не личността;
- Съобщаваме каква е конкретната промяна на поведението желаем;
Започваме и завършваме с нещо положително което е направило детето;
*Цели на пряката работа с деца:
- Изграждане на взаймоотношенията;
-Да доразвием детското доверие;
-Да изградим детското самочувствие-чувството за определяне като личност;
- Да го окуражаваме и хвалим;
-Оценка:
Да определим детската гледна точка точка в перспектива, както и евентуално желанието и мечтите на детето за бъдещето.
Наблудавайки го да оценим отговорите му, да оценим нуждите и потребностите му.
Практическа намеса да информираме детето.
Да му обясним решенията отнасящи се до него.
Да му помогнем да се подготви за стъпката която ще предприеме.
Терапевтична намеса, да му помогнем да разбере миналото си, да му помогнем да говори за отрицателния си опит и чувства.

2.Подходи към детето

За да бъде общуването с детето ефективно необходимо е да се премине от подход ориентиран към дефицита към подход ориентиран към ресурсите (силните страни на детето).Когато детето се възпитава с негативен ефект, това означава, че се набляга на негативната подкрепа. По този начин се отнема неговото себеуважение, креативността която притежава.
Прекалено предпазване търсене на дефицити и неуспехи
негативен ефект
От езиковите средства който използваме, зависи нашето послание, въздействие към околните и към себе си.Ако те са негативни и резултата ще бъде негативен. От един такъв подход помагащия специалист би определил дадено действие като неуспех,провал.
Ако обаче бъде приложено определено отношение, подход с положителен ефект, ресурсно ориентиран подход в този случай се използва позитивна подкрепа и се акцентира върху положителните страни на детето.
Стимулиранетърсене на силните страни и ресурсипозитивен ефект
От позициите на този подход помагащия специалист би определил дадено действие като обратна връзка, информацията която трябва да се има предвид.
Заличаване от речника на думи като: грешка, неуспех, провал, позволява да се придобие нов начин на мислене и така могат да се правят множество планове ,перспективи.
Според ресурсно ориентирания подход неуспеха това е ресурсно преживяване ,,грешката това е най-добрия урок”.
,,Експертът е човекът направил най- много грешки в областта в която работи”.
От подход, ориентиран към дефицитите....: ...към ресурсно ориентиран подход:
Личността е дефинирана като случай: симптомите се прибавени, за да се стигне до диагноза. Личността е дефинирана като уникална: чертите на личността са прибавени, за да се изградят силните страни.
Педагогическият подход е фиксиран върху проблема Педагогическият подход е фиксиран върху възможностите.
Личният разказ помага за поставянето на диагнозата благодарение на интерпретацията, направена от специалист Личният разказ е основният път, за да се опознае човекът
Практикуващият е скептичен по отношение на личната история Практикуващият познава личността и я слуша с внимание
Травматизмът в детството предшества или предполага патологията на възрастния. Травматизмът в детството не е определящ. Той може да отслаби или укрепи индивида.
Основната част от терапевтичната работа е върху плана на предписаното лечение Основната част от терапевтичния процес е фокусирана върху индивида, семейството, общността, както и върху професионалистите
Експерт по отношение живота на клиента е практикуващият. Експерт е самата личност, както и членовете на семейството и общността
Възможностите за личен избор, контрол, участие и развитие са ограничени от патологията или обществото Възможностите за личен избор, контрол, участие и развитие са открити
Необходимите ресурси за лечението са знанията и компетентността на професионалиста Необходимите ресурси за лечението са също така силните страни, способностите и адаптивните възможности на индивида, подкрепата на семейството му и общността.
Помощта цели основно намаляване на симптомите и негативните лични и социални последствия, емоциите, мислите и отношенията Помощта цели основно подпомагане напредъка на личността в живота, подчертавайки нейните ценности и ангажименти, карайки я да стане член на общността.
Семейството и доброволците усложняват работата на професионалистите Семейството и доброволците са ценно средство в работата на професионалистите.

3.Психосоциално развитие

В развитието си детето преминава през различни стадий които в специализираната литература се обособяват в различни аспекти. Познаването им дава възможност на помагащия специалист да носочи усилията си към задоволяване на тези потребности у детето, който най-силно изтъкват през дадения период.
Зинмунт Фройд – стадий в сексуалното развитие на детето. То е основа но биологичното,основна движеща сила на човешката природа. Има 5 стадия:
-анален- през втората година на детето тогава то започва да се самоконтролира( при дефекация,изправено ходене)
- фалусен-проявява се любопитство към другия пол-различията
- на едиповия комплекс- 6-7г. то зависи от майката и е подчинено на нейната воля и желание(идентифициране на детето с противоположния пол)
-латентен период-6-8/11-12г. вече у детето започва да доминира реалистичното отношение към родителите. Има две нива на образуване- критичния свръх Аз и идеалната представа за себеси. Придобиват и интелектуален, двигателен, сетивен опит и започват да се приспособяват към изискванията на реалността.
-пубуртет-13г. възтановява се затихналия процес на сексуално съзряване, конфликти с родителите. Борба за право на признание. Пълно противопоставяне, разумна толерантност.
Жан Пиаже – обосновава стадий в умственото развитие на децата. То е свързано с другите характиристики на духовността и с психо-сициалното развитие. Признава биологичната детерминираност, но разглежда и влиянието на социалните фактори и то равностойно.
-от раждането до 1,5-2г. сензомоторните реакций- няма мисъл и логика;
-от 2 до 7-8г. появява се съвместно мислене и език;
-от 8 до 10-11г. навлиза в създаването на логика на операционалните структори от конкретното към вербалното, извън конкретното действие.
- 11-12г.относително стабилизиране към 14г. появяват се нови операций на базата на нарастващо генерализиране,т.е. появяват се операции на логека, на съжденията  елементарни хипотези
- 16-17г. съзрели са всички мисловни операций
Анри Валон- шест възрастови етапа на психично регулиране. Интересува се от появата и развитието на психичния живот като средство за регулиране взаймоотношенията с други хора, предмети и тн. Разглежда психиката във връзка с психосексуалното развитие. Счита, че за да се премине от един период към друг период е необходим латентен период на съзряване в вседствие на което се обособяват тези възрастови периоди с различна продължителност.
Ерик Ериксон- обособява няколко фази на психо-социални кризи,интересува се как се формира идентитета. Той може да се дефинира осъзнато отстоявано личностно състояние на съвкупност от социално нравствени качества които са генетично сверзани с основните качества на характера.
Разграничава следните психо-социални кризи:
-доверие или недоверие-съответства на първичното отношение мужду детето и майката.
-автономия и съмнения(срам) – отношения дете-родител. Отделя се от тях.
-инициатива или чувство на вина към всички в семейството.
-чувство за пригодност(малоценност)- дете- родител- семейство-съседи.
-идинтитет- определеност или идентитет-дифузия- отношения на детето към образците на лидерство.
-интимност или изолиране- детето към приятелите, секс, паркньори, съперници.
-генеративност(стагнация)- зрелия човек към другите с който работи и брачния паркньор.
-интегралност или обърканост-към човечеството.


Върни се в “Социология и социална политика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта