Разработване на web сайт

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с информатика, компютри, интернет.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 174469
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Местоположение: Somewhere In Time

Разработване на web сайт

Мнениеот Mozo » ср яну 20, 2010 21:35

ДИПЛОМНА РАБОТА


Тема: Разработване на WEB сайт


РЪКОВОДИТЕЛ: ДИПЛОМАНТ:

2008 година


1. AНОТАЦИЯ
1.1. ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО
Световната мрежа Интернет е най-вълнуващата и революционна форма на комуникацията, която съществува днес. Интернет може да се разглежда като милиони компютри, свързани един с друг по възможни линии. Това обаче е твърде тесен преглед. По-точно е Интернет да се разглежда като световно еволюционно пространство, в което непрекъснато се придвижват данни от един компютър на друг.
Най-популярната услуга в Интернет е Word Wide Web (WWW). В превод от английски означава “световна паяжина”. Често се нарича и само Web.
Word Wide Web се състои от множество Интернет страници на фирми, организации, училища или обикновени хора. Интернет страницата е електронен документ, който може да съдържа информация за абсолютно всичко.

За да получим достъп до информацията в web е необходимо да имаме инсталиран софтуер, наречен браузер. Най-разпространеният е Internet Explorer на фирмата Microsoft, следван от Netscape. Освен текст те могат да изобразяват и графика, както и да служат за просвирване на аудио файлове.
Има няколко начина по които можем да получим достъп до желана страница и информация, съдържаща се в нея. Ако знаем точният й адрес, можем да го впишем в съответното поле на браузера. Ако не знаем къде да намерим интересуващата ни информация бихме могли да посетим някоя от така наречените web търсачки (например dir.bg) и да потърсим адрес според тематичните категории. Подобен резултат би могъл да се получи ако посетим някоя от машините за търсене (google.com, portal.bg) и въведем в полето за търсене една или повече ключови думи. На пръв поглед безмасленото “сърфиране” из мрежата може да се окаже полезно.Следвайки препратките от една страница към други, човек може да се натъкне на неочаквано интересни неща.

1.2. СЪРВЪР

Всеки файл в Интернет има свое собствено и неповторимо име и това е URL – Uniform Resource Locator.
Най-популярните домейни от високо ниво са com, org и net.

1.3. БРАУЗЪР
Страниците, както и всички файлове, достъпни в web, се намират на компютри на които има работещи сървърни програми. Ние като клиенти, използвайки браузъра си подаваме заявка към такава сървърна програма като указваме кои точно файлове са ни необходими. След като ги открие сървърът ги изпраща на браузъра ни, който ги визуализира. Главната задача на сървъра е да отговори на нашата заявка. На практика всеки компютър би могъл да се превърне в мято за съхранение на web страници и данни, ако на него се стартира сървърна програма.
Мултимедийните възможности в web се увеличават постоянно и с лавинообразна скорост, така че е практически невъзможно производителите на браузери да осигурят в тях поддръжка за всички нови технологии.

2. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Днес в целия свят, включително и в България, се наблюдава бързо навлизане на електронното обучение във всички сфери и на всички образователни равнища – във висшите и средните училища, в професионалното обучение и квалификация, в бизнес организациите, в държавните и неправителствените организации. Очаква се тази тенденция да се засилва, а заедно с това да расте и необходимостта от квалифицирани специалисти, способни да проектират, разработват и предлагат качествено електронно обучение. Електронното обучение (e-learning) е обучение, за чиято подготовка, провеждане и/или управление се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интернет. То може да бъде осъществено в присъствена, дистанционна или – най-често – смесена форма. Електронното обучение е типично за глобалното информационно общество и е отговор на нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място.

Електронното обучение днес може да се категоризира по много показатели, но най-често споменаваните са две: синхронно и асинхронно.
Синхронното обучение имитира класна стая, което означава, че учебния процес се случва в реално време, а преподавателите и учениците са свързани посредством аудио, видео връзка или, например, се намират в обща чат стая.
Асинхронното обучение позволява на учащия достъп до предварително подготвен учебен материал в удобно за него време. Той маже да разглежда и усвоява информацията по начин и със скорост, която сам избере и да комуникира с инструктора и другите курсисти чрез емейл, чат или съобщения във форуми.
И двата вида обучение са разпространени като всеки върви с предимствата и недостатъците си. Синхронното обучение е неимоверно по-въздействащо. При платформи като WebEx всичко, което инструкторът представя на собствения си екран се показва и на екраните на другите участници. Освен това има аудио и видео връзка, което допълва внушението за реално присъствие на участниците. За съжаление обаче подобни платформи са много скъпи и всяка една подобна презентация отнема много от времето на преподавателя.
При асинхронното обучение удобството е изцяло на страната на ученика. Там липсва високата степен на интерактивност и социалното присъствие, но предимството да учиш на свои собствени обороти не е за пренебрегване. Освен това, системите за асинхронно обучение не са толкова скъпи колкото гореспоменатите.
Важно е да се отбележи, че съвременните програми за електронно обучение са предназначени за съвместна употреба с други методи, за да се постигне ефектът на така на така нареченото „смесено обучение“ (blended learning), т. е. обучение, което съчетава живия контакт, синхронното и асинхронното обучение.


2.1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
В миналото компютърно-базираните курсове се съпровождаха от учебници, докато днес повечето от тях са снабдени с online материал. В последните години в този вид курсове се включват много мултимедийни компоненти. Мултимедийното обучение позволява на учащите да четат текст, да гледат картинки или филмчета и да слушат информация, докато работят по съответните упражнения върху компютъра. Най-скъпият компонент при разработката на компютърно-базирани курсове е трудът на разработчиците, а не хардуера или софтуера. Нивото, на което е разработен курса, директно се отразява на неговата ефективност. Затова трябва да се обръща особено внимание на дизайна на курса. Трябва да се използват предимствата, които предоставя мултимедията, и да включат в курса статична информация (текст, графика и картинки), допълнена с динамична (звук, филмчета и анимация). Едно от важните предимства, които дава графичният интерфейс, е способността да се изобразяват визуално сложни структури. Един ефективен графичен интерфейс трябва да включва в себе си добре направени икони, лесна навигация, линкове, помощни средства и обяснения за направените грешки по време на работа. Тъй като при компютърно-базираното обучение учащият работи сам, важно е курсът да разполага с колкото се може повече и различни средства за представяне на информацията, като например филмчета, звуци, картинки, текст, линкове и анимации, за да се създаде една по-добра среда за усвояване на материала. При компютърно-базираните курсове важно е да се вземе под внимание взаимодействието, което се осъществява между учащия и учебния материал. Не е достатъчно да се направи курс, при който материалът само да се чете последователно. За да се постигне ефективно обучение, дизайнерите на курса трябва да стимулират учащите да изпълняват някакви действия, т.е. учащият трябва да стане част от системата за обучение
В конкретният случай целта на обучението е затвърдяване на знанията придобити в часовете по учебната дисциплина „Човекът и природата”, която се изучава в шести клас с практическо приложение, което включва отговор на въпроси за самостоятелна подготовка и решаване на задачите, поставени в края на всеки урок.

Новите програми по учебните дисциплини, които се базират на електронно обучение изискват нови методи. В разработката съм използвала интерактивни методи. Концепцията за учене чрез собствен опит и преживяване получава различни наименования като «учене във и чрез опита», «учене чрез действие (правене)», «активно учене» и др. Терминът «активно учене» или «учене чрез преживяване и опит» означава активното включване на участниците в обучението по начин, който отговаря на техните потребности и им позволява да се учат от собствения си опит и неговото осмисляне.
Web-подпомаганите курсовете са едни от най-популярните и широко използвани методи на обучение във училищата. Преподавателите могат да направят цял web-сайт за техния предмет, който да включва учебна програма, ръководство за потребителите, помощни средства, online упражнения, практически тестове и т.н. В конкретния случай е създаден сайт, който е по учебната програма „Човекът и природата” за 6. клас.
Дейности
Дейности на обучаемия
дейности за учене
самостоятелна работа с учебни материали от сайта и учебника
решаване на задачите за упражнение от проектния сайт
работа по индивидуален или групов проект – комплексът практическа задача
дейности за проверка на знания
решаване на задачи и упражнения
работа по проект
Дейности на преподавателите
прави въведение към конкретната тема и дава указания за работа за учебните часове (блок от 2 учебни часа)
следи за изпълнението на задачите и при необходимост изисква допълнителна работа по темата с изпращане на резултата на e-mail адрес на преподавателя
прави цифрова оценка на постиженията на обучаемия при реализация на дейности за проверка и оценка на знанията
консултира дейностите, свързани с работа по проект и решаване на задачи

2.2. ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
През 20 век човечеството започна за използва технологии, напълно непознати на предишните епохи. Развитието на компютрите даде възможност знанията да бъдат представяни в електронен вид и повиши много скоростта на работата с информация. Информационните технологии позволиха тази информация да бъде запазвана, пренасяна и разпространявана на далечни разстояния по всяко време. Тези технологии предоставиха нови алтернативи за обучение по начин, немислим няколко десетилетия преди това. В частност, постиженията на телекомуникационните технологии проправи пътя за развитието на нови технологии за обучение и средства за комуникация, които могат да предоставят знания без ограниченията на традиционния начин на обучение. Тези нови технологии допринесоха много за развитието на дистанционното обучение. В момента огромен брой учебни, културни и търговски организации използват някаква форма на дистанционно обучение. Някои от причините за широкото разпространение в последните години на този начин на обучение са следните:
• Намаляващата цена на хардуера, софтуера и телекомуникационнните услуги;
• Младите поколения имат все по-добра компютърна грамотност и интерес към новите технологии;
• Достъпът до компютри е много по-голям и по-лесен, отколкото в предишните години;
• Интерфейсът непрекъснато се подобрява (включително и развитието на мултимедията). В момента много учебни организации се сблъскват непрекъснато с различни проблеми от финансово и образователно естество.
Много от тези проблеми могат да се разрешат от дистанционното обучение, защото:
• Понижава се цената на обучение за един учащ;

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
ИзображениеИзображение


Върни се в “Информатика, IT, интернет”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта