Обща характеристика на стоките

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Мнения: 26084
Регистриран: пет ное 30, 2007 12:06
пол: Жена

Обща характеристика на стоките

Мнениеот Kotkata68 » вт юни 17, 2008 15:17

Обща характеристика на стоките1.Характеристики на стоките
Стоката се явява основен елемент на маркетинга, и е всичко което удовлетворява нуждите и потребностите на хората, предлага се на пазара с цел привличане на вниманието, купуване, използване или потребление. От гледна точка на маркетинга определението на стоката се свързва с нейната потребителска стойност, което намира израз в следните 2 показателя:
1) конкретен вид потребност, която се удовлетворява от стоката;
2) конкретен потребител за когото е предназначена тази потребителска стойност.
Стоките се класифицират според вида на потребителите:
1) потребителски стоки
• удобни стоки - купуват се често бързо и с минимум усилия. Делят се на основни, импулсивни и спешни стоки;
• избираеми стоки - при тяхната покупка потребителите ги сравняват на основата на различни критерии като цена, качество, удобство, стил; Делят се на:
- хомогенни стоки – потребителите ги възприемат като еднакви по качество, но различни по цени и се търси стоката с най-ниска цена;
- хетерогенни –потребителя ги възприема като различни по качество, като при избора им вниманието се насочва към качеството, стила и удобство, а не към цената;
• Специални – стоки, нетърпящи заместители
• Нетърсени стоки, които потребителя все още на знае или знае но не мисли да ги купува;
2) промишлени стоки
• според начина на участие в производствения процес и тяхната относителна стойност се делят:
- материали и части;
- капиталови елементи, които са дълготрайни стоки подпомагащи производството на крайния продукт;
- спомагателни материали и услуги, които са краткотрайни, разработват управлението на крайния продукт.
• според признака трайност и осезаемост
– стоки с краткотрайна употреба – за тях няма голяма разлика в цените и се залага в рекламата за да може потребителя да ги отличи;
– стоки за дълготрайна употреба – потребителя отделя специално внимание при анализ на цените, качеството и марката; луксозни стоки.

2. Жизнен цикъл на стоката
Той представлява концепция, която преследва поведението на стоката на пазара от нейното въвеждане на този пазар до момента, в които тя отпадне от него. Той протича в четири фази:
1 ФАЗА - “въвеждане на пазара”
При тази фаза стоката е непозната на пазара и много често липсва информация и за да достигне до потребителя е необходимо подходяща реклама обясняваща в детайли предимствата на тази стока. на този етап обема на продажбите е малак и обикновено не може да покрие направените до този момент разходи за производство. Печалбата не се реализира и е в малак размер но само от продажбата на единица стока. Цените са високи с цел при следващите фази постепенно да намаляват. През тази фаза се наблюдават следните стратегии:
- стратегия на интензивният маркетинг – подходяща е при липса на достатъчно информация за стоката сред потенциалните потребители, наличие на аналогова стока от конкурентите, готовност от страна на потребителите да заплатят по висока цена.
- Стратегия на ограничено въвеждане на стоката на пазара – тук цената на стоката е висока, разходите за стимулиране на продажбите все още нерентабилни целта е получаване на максимална печалба от продажбата на единица стока.
- Стратегия на широко проникване на пазара – ниска цена, високо равнище на разходите за стимулиране на продажбите. Целта е бързо проникване на стоката на пазара като продажбите обхванат възможно по-широк пазарен дял.
- Стратегия на косвеният маркетинг – ниска цена, незначително равнище на разходите за стимулиране на продажбите. Прилага се при висока поглъщаемост на пазара; добра осведоменост на стоката; склонност за закупуване при по-ниска цена; наличие на конкуренция.
2 ФАЗА - “ръст на продажбите” – най-благоприятна от жизненият цикъл на стоката. Характерно е непрекъснато нарастване на обема на продажбите, на приходите поради нарастване на потребителското търсене. Цели се да стимулира търсенето като се показват предимствата на стоката, а оттук и на фирмата като цяло. Основните подходи са:-повишаване на качеството чрез прибавяне на допълнителн характеристики към нея; проникване към нови пазарни сегменти
3 ФАЗА - “Насищане” – високо ниво на конкуренцията а оттук насищане на пазара. Обемат на продажбите е на едно равнище като на определен етап темповете на растеж започват да се забавят след което намаляват приходите. Тук стоката вече е позната и има постоянни клиенти като рекламата се прави сече за самата фирма, марка, имидж цели се да се въздейства върху клиентите с всички средства на маркетинг микса с цел запазване на пазарните позиции на фирмата. Прилагат се 3 стратегии:
На модификация на пазара – цели се увеличаване на продажбите чрез търсене на нови потребители или пазарни сегменти;
На модификация на стоката – включва промяна на качеството, свойството и външното оформяне. Целта е да се увеличат и подобрят функционалните характеристики (вкус, скорост, дълготрайност, надеждност);
На модификация на маркетинговият комплекс – целта е да стимулиране на продажбите чрез промяна на елементите на маркетинг-микса, т.е. снижаване на цените под действието на реклама, сключване на сделки с отстъпки.
4 ФАЗА - “Спада на продажбите” – продажбите рязко спадат, цените на стоките намаляват, не се реализира печалба, купуват закъснелите потребители, не се правят разходи за реклама. Целта е да се реализира по голямо количество от складираната стока. Възможностите са две:
1) да се преустанови производството и да се търси начин за реализиране на закупените материали и готови стоки на много по-ниски цени
2) да се търси ново предназначение на стоката и вариант за модификация.

3. Елементи на стоковата политика
Основен обект на формиране на стоковата политика е стоковия асортимент. Той се определя като група от стоки тясно свързани помежду си или че се продават на една или съща група клиенти. Чрез това се цели да се вкл. алтернативни стоки с оглед задоволяване на едни и същи потребности.
Анализа на асортиментната структура се прави въз основа на показателя-рационалност на асортиментната структура който е отношение между фактически установената структура на асортимента и предпочитаната от потребителите. Тя ще бъде рационална когато показателят се доближава до 1. Той показва доколко фирмата се ориентира и отговаря на изискванията на пазара.
Основни характеристики на стоковия асортимент са :
- широчина, която определя вида и броя на продуктите предлагани като самостоятелни стокови единици задоволяващи потребностите на различни гр. потребители;
- дълбочина- броя на модификациите за всяка основна стока;
- плътност - отразява взаимната връзка м/у продуктовите линии, като са възможни следните варианти: висока интегрираност на стоките в продуктовия микс, позволяваща покупката на една стока да стимулира купувача към покупката;
- ниска интегрираност – за всяка стокова група има голям пазарен потенциал без да се търси връзка м/у тях.
Стоковата номенклатура е съвкупността от всички видове стоки произвеждани или предлагани в даден стоков обект.
Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!


Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост