Цени и ценообразуване

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Цени и ценообразуване

Мнениеот Kotkata68 на Сря Апр 30, 2008 22:59

Цени и ценообразуване


1.Цена.
Цената е паричен еквивалент на стойността на стоката. Тя служи за измерване на обществено необходимите разходи на труд за производство и реализация на стоките.Цената се определя на обективните икономически закони за стойността, за търсенето и предлагането като изпълнява следните функции:
- измерителна,
- разпределителна,
- стимулираща,
- равновесна.
От гледна точка на маркетинга цената е оценка за потребителната стойност на стоката на този който я произвежда или разменя в резултат на това цената притежава следните особености:
-кореспондира с потребителната стойност;
-равнището й зависи от броя на междинните звена в пласментните канали;
-цената се свързва с представите на производителя ,а не на потребителя.
Цената зависи от оценката на производителя от участниците в пласментния канал и от количеството удоволствие и удовлетворение, които потребителят очаква да получи както и от други фактори на пазарната цена.
Ценовата политика се определя като процес на определение и поддържане на такива цени, които оценяват конкретната пазарна ситуация. При разработване на ценовата политика трябва да се спазват следните принципи:
1. Ценовата политика е част от маркетинговата политика
2. Необходимо е ценовата стратегия да предвижда варианти при изменението й в пазарни условия.
3. Системата на отбивите (отстъпки) трябва да се разглежда като модификация на цената.
Оптимална е тази цена която оставя в потребителите усещането че той печели от сделката и цената се явява допълнителен стимул в предлагания пакет от потребителски стоки.
Ценовата стратегия е подход за определяне на цените за по-дълъг период от време. Тя зависи от целите и е свързана с равнището на цените, съотношението на цените и разпределението на чистия доход в цената:
1. Ценовата стратегия се формулира според фазата на жизненият цикъл. При фаза на внедряване стратегиите могат да бъдат в два варианта - ниска цена за стимулиране на продажбите и заемане на по-голям пазарен дял, висока цена за позициониране на стоката като многокачествена.
При фаза ръст могат да се прилагат конкурентни цени за увеличаване на пазарния дял, ако липсват конкуренти за поддържане на висока цена. При фаза зрялост има намаляване на цената с цел поддържане на пазарните позиции. При фаза спад има поддържане на конкурентна цена или рязко спадане на цената.
2. При въвеждане на нови стоки на пазара могат да се приложат следните стратегии:
-стратегия на пазарно проникване, новата стока се предлага на по-ниска цена;
-стратегия на авангардна цена, цените са много по-високи от конкурентните;
-стратегии свързани с конкурентите, цена под, на, и над равнището на конкурентите.
При определяне на ценовата политика е необходимо да се определи горната и долната икономическа и психологическа граница на цените като всяко минаване на тези граници е рисковано и се отразява в обема на продажбите.

2. Ценообразуване
Съюествуват следните групи методи на ценообразуване:
- разходнокалкулативен метод. Той представлява себестойността плюс печалбата. Изходна основа за него е себестойността на единица продукт и прибавянето към нея на определен процент печалба. Най-подходящ е за формиране на цената луксозните стоки които имат по-висока печалба на единица изделие и ограничен стоков асортимент.
-метод на анализа на контролната точка. Успоредно със себестойността се отчита и размерът на потенциалното търсене. Методът показва какво количество стоки фирмата трябва да продаде за да си покрие разходите и да има печалба. Контролната точка се получава като се пресекат кривата на променливите разходи с кривата на приходите от продажбите и показва при какъв обем продажби ще се възстановят разходите.
- метод на потребителската оценка. В основата на този метод е изискването че цената трябва да бъде най-близо да схващането на потребителя.
-диагностичен метод. Потребителят определя цената по косвен път, но вниманието е насочено към основните косвени параметри на стоката.
- метод на пазарните конкуренти. Основава се на реалните цени на фирмите конкуренти произвеждащи и предлагащи на пазара алтернативни стоки и заемащи най-голям пазарен дял. Прилага се от новосъздадени фирми.
- метод на тръжното ценообразуване. При участие в търг по силата на обществени поръчки или за извършване на определена работа
Сигнатура:
Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!
Аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Репутация: 10925
Kotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутация
 
Мнения: 26041
Регистриран: 30 Ное 2007
Наличност: 1,209,618.80
Банка: 795,530.60
Най-високи резултати: 3
Статистика на победите: 0
пол: Жена

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта

cron