» Пароними, антоними, синоними и омоними(Урок)

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с българския език.

Модератор: Модератори

» Пароними, антоними, синоними и омоними(Урок)

Мнениеот Mozo на Пет Дек 28, 2007 17:30

ПАРОНИМИ


Това са думи, близки по звуков състав, но различни по значение. Например икономически и икономичен, практически и праКтичен. индианец и индиец. Кубанец и Кубинвц.
Паронимията е свързана с недостатъчна езиКова Компетентност. с незнаене значението на няКои думи. ТаКа се объркват значенията на две думи и едната се употребява неуместно вместо другата (праКтичен и практически. натурален и нотариален. Конституирам и Конструирам, адресат и адресант).
В други случаи употребената дума не е позната, тя е чута-недочута и се асоциира (свързва) с няКоя друга позата дума. Такива пароними изобщо не сз КииАсЕпи и са борят за слаба езиКова Култура (шумКа вместо шунКа. полюлвй Вместо полилей. мотиКи вместо мотиви).
Трети просто неправилно се изговарят или пишат и по този начин се създават неКниЯювни пароними (перес-пеКтива вместо перспектива, интвлвгвнт Вместо интелигент. сьвоКупност Вместо съвкупност. Константирам Вместо Констатирам. юристКонсул вместо юрисконсулт)

АНТОНИМИ


Това са думи с противоположно значение. За да има антонимия меАду думи, е необходимо Крайно (полюсно) противопоставяне по смисъл. Например от названията на цветове само бял и черен са антонимни, а названията на останалите цветове на дъгата, Които се преливат един 8 друг, не са антонимни.
Антоними мо?Ке да бъдат разни части на речта:
антоними прилагателни {добър - лош, млад стар, богат - беден, висоК - нисъ1(, голям - малъК, гладен -сит);
антоними съществителни (мир война, радост мъКа. любов - омраза, печалба - загуба);
антоними глаголи (говоря - мълча, сядам ставам, отварям - затварям, отивам - връщам се, паля -гася, правя - развалям);
антоними наречия (горе - долу. вътре - вън. близо - далече, горещо - студено, добре - зле, весело тъЛ-1 но);
антоними предлози (с - без. пред - зад, преди
след. под над).
По състав антонимите биват:
а) от разни Корени (добър лош. любов омраза, паля - гася);
б) от един Корен (сигурен - несигурен, щастие -нещастие, внос - износ, плета - разплитам, влизам -излизам).
В българския езиК антоними се произвеждат и с чуждите представки а- и анти- (нормален - анормален, симетрия - асиметрия, народен - антинароден).СИНОНИМИ

Обратно на омонимите. в езиКа съществуват думи, )сои-то са различни по зВуЬоВ състав, но са близки по значение. Наричаме ги синоними.
Синонимите са думи. Които назоваВат едни и същи или сродни предмети, яВления, признаци, дейстВия и пр. Най-често тоВа са думи. Които принадлежат на една и съща част на речта {сграда и здание, ядене и храна, хубав и Красив, ям и храня се).
Синоними мо>Ке да бъдат:
а) български КниАоВни думи: работя, трудя се. действувам;
б) Книжовна и диалектна дума: ис1сам и сакам:
в) КниЯсоВна и Жаргонна дума: работя и бач1сам:
г) българска и чу>Кда дума: влак и трен, ъгъл и кьоше, родолюбец и патриот.
НяКои синоними са почти еднаКВи по значение (граматичен и граматически, наставка и суфикс, езикознание и лингвистика}, други са по-близКи по значение (отечество и родина, викам и зова. бистър и прозрачен). трети са по-далечни по значение (гледам и виЖдам. съперник, противник и враг}.
Във връзКа със значението и отношението. Което Влагаме при употреба на думите, делим синонимите на неутрални и стилистично оцветени:
мечта е неутрална дума. блян е поетичен синоним;
ум е неутрална дума. аКъл е разговорен синоним;
работя е неутрална дума, бачКам е Жаргонен синоним.
Обикновено една дума има няКолКо синонима. Съществуват синонимни речници. Където оКоло един основен синоним се групират другите синонимни думи.
Тъй Като всеКи синоним е подходящ В определена об-станоВКа. а е неподходящ В друга обстаноВКа, моЯсем да КаЯсем, че абсолютно еднаКВи синоними не съществуват.
ВсеКи говорещ или пишещ трябва да се стреми да използува най-подходящия синоним В Конкретната обстановка в заВисимост от събеседника (читателя), темата на общуването и др.ОМОНИМИ

Омонимите са думи. Които са напълно еднакви по звуКов състав, но напълно различни по значение. Съвпадението на звуковия състав е случайно. Те са напълно независими по значение.
Асоса (на човеК) и *осв (сечиво за Косене на трева)
вила (сечиво за събиране на сено или слама)
вила (Къща сред природата, предназначена за почив-
Ка)
вила (минало деятелно причастие от глагола вия.
>КенсКи род).
157

бал (увеселение) бал (сбор от оценки) бас (мъЯАи глас) бас (облог)
Омоними се получабат В езиКа от случайно съвпадение на зВуКоВ състаВ на думи, Които някога са били различни. ТаКиВа са например:
мед (метал)
мед (храна)
син (роднинско назВание)
син (ц8ят)
пръст (на ръКа)
пръст (земя)
Омоними се получаВат още при съвпадение на:
а) Книжовна и диалектна дума: Галина (дърВо),и Галина (роднинско назВание);
б) българска и чу?Кда дума: клас (на )Китно растение) и клас - латинска дума (група, съВКупност, подразделение), чело (част от лицето на чоВеКа) и чело - италианска дума (музикален инструмент);
В) дВе чу?Кди думи: б/ю* - френсКа дума (съюз, съглашение ме*ду дърАаВи), и блок - немсКа дума (Жилищна сграда, голям отрязък от земя, слепени листоВе за рисуВа-не); бас - италианска дума (мъ?ККи глас, музикален инструмент), и бас - турсКа дума (облог).
Омонимите обиКноВено се делят на пълни и непълни:
пълни - Когато са еднаКВи части на речта и имат ед-наКВи форми (Вила. Коса);
непълни - Когато са различни части на речта и имат различни форми (мед - от мъ^ККи род, и мед - от )КенсКи род; син - съществително име, и син - прилагателно име).
Когато думите са еднаКВи само писмено, а се различа-Ват по ударение. гоВорим за омографи (вълна и вълна. кален и кален).
158
Когато думите са еднаКВи само по произношение, а се пишат различно, гоВорим за омофони (шев и шеф. под и пот).
Освен за омонимни думи говорим и за омонимни сло-воформи. В този случай имаме съВпадение на форми на най-различни думи (прах - съществително име. прах - минало свършено време на глагола пера. първо лице единствено число).
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 18311
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 170583
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,809,470.10
Банка: 5,487,796.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Български език

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта