» Годишен тест по български език за 6 клас(Тест)

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с българския език.

Модератор: Модератори

» Годишен тест по български език за 6 клас(Тест)

Мнениеот Mozo на Чет Дек 27, 2007 16:55

Въпроси за годишен тест по български език и литература за 6. клас

1. Попълнете многоточието:
Общуването е двустранен процес, при който се предава информация между… …….. и приемател. Най-добре е обаче, когато приемател и …. …... съвпадат.
2. Отговорете на въпроса: Какво е тема на текст?
… …………………………………………………………………………………………………………..
3. Термин означава:
а) дума, присъща на определена наука;
б) дума, типична за определен вид текст;
в) дума, която характеризира вид общуване.
4. Довършете твърдението:
Съобщението е кратък текст, чрез който голяма група от хора … ….... за някакво събитие.
5. Поканата е вид:
а) съобщение;
б) обява;
в) реклама.
6. Какъв вид е съобщението “ Продавам техника втора употреба”?
а) обява;
б) реклама;
в) друго.
7. Текст е:
а) само урокът;
б) само съчинението;
в) само разказът;
г) само романът;
д) всичко, което се казва и пише на един език.
8. Поезията е:
а) вид съчинение;
б) вид разказ;
в) вид роман;
г) вид текст;
д) вид преразказ.
9. Строфата като текст е:
а) част от диалог;
б) част от съчинение;
в) част от стихотворение;
г) част от разказ;
д) част от съобщение.
10. Всеки текст има:
а) тема и подтеми;
б) скрита поука;
в) нова информация;
г) тема и цел.
д) цел и заключение.
11. Какво е контекст?
а) контролен текст;
б) специален текст;
в) комбиниран текст;
г) съпътстващ текст;
12. Основните термини, чрез които се излага темата в научния текст, се определят като:
а) контекстови синоними в текста;
б) аргументи в текста;
в) тези на текста;
г) ключови думи в текста;
д) обобщаващи елементи на текста.
13. Какво означава да се направи резюме на един текст?
……………………………………………………………………………………………….. ……………
14. Изречението е:
а) дума или група от думи в рамките на текста;
б) дума или група от думи в текста, които са свързани граматично;
в) дума или група от думи, които са различни части на речта;
г) дума или група от думи, които образуват завършено цяло в рамките на текста;
д) дума или група от думи в текста, които са смислово свързани.
15. Превърнете съобщителното изречение: “Ти взе сестра си от градината.”
а) във въпросително ………………………………………………. ………………..;
б) във възклицателно ………………………………………………………. ………;
в) във заповедно …………………………………………………..........……………;
16. Изречение, което се състои само от главни части, се нарича:
а) просто;
б) просто кратко;
в) сложно;
г) сложно разширено.
17. Изречението: “Мама прави вкусен обяд.” е:
а) просто кратко;
б) просто разширено;
в) сложно;
г) друго.
18. Отбележете грешния отговор.
Във всяко просто изречение може да има следните еднородни части:
а) подлози;
б) допълнения;
в) обстоятелствени пояснения;
г) определения;
д) сказуеми.
19. Попълнете многоточията:
Еднородни части са тези думи в изречението, които изпълняват ……………………………..... ….. . Те се свързват помежду си със ……………………..……. …съюзи. или с пауза, която писмено се отбелязва със ………… ………… .
20. В изречението: “Утре учителите и учениците ще участват в празника на града.” еднородните части са:
а) допълнения;
б) подлози;
в) няма еднородни части.
21. Направете синтактичен разбор на изречението:
Младият хайдутин проявява сила и смелост.

22. Поставете запетаите!
Хайдутите се борели за чест свобода и независимост. Те са отмъщавали за всяко насилие с гордост упоритост и воля.
23. В кое изречение има еднородни подлози?
а) Хубави са Ивана и Дона.
б) Старите училищни приятели се прегърнаха.
в) Видях далечния син простор.
г) Пред широко отворените му очи блестеше необятната морска шир.
д) Винаги срещах и Петър, и Павел.
24. В кое изречение има еднородни определения?
а) На прозореца има саксии с мушкато и други цветя.
б) Кучето и котката се мразят.
в) Всред тъмния и непристъпен планински проход от векове стоеше голяма скала.
г) През есента и зимата времето е хладно.
д) През есента обичам да се разхождам из градината и парка.
25. В кое изречение има еднородни допълнения?
а) Ние четем и пишем всеки ден.
б) От пазара купих ябълки и круши.
в) Навън времето е слънчево и горещо.
г) Сутрин и вечер бягам за здраве.
д) От улицата се чува шум и глъч.
26. В кое изречение има еднородни обстоятелствени пояснения?
а) Само някъде в гората тревожно гукаше гургулица.
б) Само някъде тревожно и непрестанно гукаше гургулица.
в) Само някъде тревожно гукаше гургулица, която търсеше малките си.
г) Някъде в гората гукаше гургулица, като търсеше малките си.
д) Гургулицата тревожно гукаше, търсейки малките си.
27. Къде има грешка в пунктуацията на еднородните части?
а) В книжарницата срещнах Иван, Петър, и Методи.
б) Иван, и Петър, и Методи търсеха книгата.
в) Или Иван, или Петър не каза истината.
г) Не познавате нито доброто, нито злото.
д) Иван и Петър, Методи и Тодор се разделиха по двойки за състезанието.
28. Къде има грешка в пунктуацията на еднородните части?
а) Това беше една далечна, желана и непостижима цел.
б) Нейното будно детско въображение ме учудва.
в) Тя беше младо стройно мургаво момиче.
г) Срещнахме се в града, на площада, пред фонтана.
д) Вчера сутринта те търсих по телефона.
29. Къде има грешка в пунктуацията на еднородните части?
а) Зададох един, два, дори три въпроса.
б) Добра, хубава или глупава тя ми е приятелка.
в) Момчето имаше черни очи, високо чело, гордо вдигната глава.
г) Добър, или лош той спечели състезанието.
д) Рекордьорът, т.е. победителят, се окичи с олимпийски медал.
30. Къде има грешка в пунктуацията на еднородните части?
а) Тя не харесваше нито киното, нито театъра.
б) Искаше да си купи хем книга, хем чанта.
в)Думите му звучаха колкото вълнуващо и задушевно, толкова и заинтригуващо.
г) Истината е известна както от историята така и от фактите.
д) Братята ми, че и родителите ми, едва ли ме обичат.
31. Къде има грешка в пунктуацията на еднородните части?
а) Българите искали свободна, независима християнска държава.
б) Нашата желана мечта не е вашата далечна страна.
в) Техните дребни, жадувани радости ни правят щастливи.
г) Мои добри, истински приятели са книгите.
д) Деца и възрастни обичат свежи, пресни и вкусни плодове.
32. Поставете запетаите в следните сложни изречения:
а) Радост озарява лицето на чорбаджи Марко когато разбира че Краличът се е измъкнал от заптиите.
б) Когато видя че от публиката се надига Стефчов Рада пребледня и дъхът й спря.
в) Рада оглеждаше с вълнение децата усмихваше им се погалваше някои по главичките.
33. Попълнете многоточието.
Когато сложното съчинено изречение има повече от две прости изречения, които са свързани с различен вид съчинителни съюзи, то това изречение се нарича ……………………….. ……….
34. Кое твърдение НЕ се отнася за сложното изречение?
а) Сложното изречение се състои от прости изречения.
б) Сложното изречение се състои от повече от едно просто изречение.
в) Сложното изречение се състои от разширено просто изречение.
г) Сложното изречение се състои от различен брой прости изречения.
35. В сложното изречение простите изречения могат да се свързват чрез:
а) частици;
б) предлози;
в) междуметия;
г) съюзи;
д) наречия.
36. Кое от следните изречения е сложно съчинено?
а) Иа се покачи бързо при Ян Бибиян, като му подаде един хубав букет от пресни цветя, прегърна го и със сълзи се прости с добрия си приятел.
б) Когато Иа се покачи бързо при Ян Бибиян, тя му подаде един хубав букет от пресни цветя, прегърна го и със сълзи се прости с добрия си приятел.
в) Иа се покачи бързо при Ян Бибиян, подаде му един хубав букет от пресни цветя, прегърна го и със сълзи на очи се прости с добрия си приятел.
г) Иа, която бързо се покачи при Ян Бибиян, подаде му един хубав букет от пресни цветя, прегърна го и със сълзи се прости с добрия си приятел.
37. В кой от редовете съюзите не са само съчинителни?
а) а, но, ала;
б) и, или, па;
в) ту-ту, нито-нито;
г) но, или, а;
д) та, и, че.
38. Какво е сложното съчинено изречение: Калчо търпеливо понасяше жестоките подигравки, а Фют стоеше настрана и се превиваше от смях.”?
а) сложно съчинено съединително;
б) сложно съчинено разделително;
в) сложно съчинено разнородно;
г) сложно съчинено противоположно;
д) никое от посочените.
39. Кое от твърденията НЕ е вярно за сложното съставно изречение?
а) подчиненото изречение не изпълнява служба на подлог;
б) подчиненото изречение пояснява смисъла на главното;
в) подчиненото изречение изпълнява служба на отделна част на простото изречение;
г) простите изречения не са равностойни;
д) подчиненото изречение се свързва с главното чрез подчинителни съюзи.
40. Кое твърдение НЕ е вярно?
Подчинителните съюзи в сложното съставно изречение винаги:
а) свързват подчиненото изречение с главното;
б) са придружени с ограждаща запетая;
в) стоят пред подчиненото изречение;
г) не показват връзката между действията в главното и подчиненото изречение;
д) не казват нещо за начина на общуване.
41. Къде е пропусната ограждащата запетая?
а) Знаех, че когато завърша ще стана лекар.
б) Слушах учителя си, в чиято мъдрост не се съмнявах.
в) Че съм пропуснал гарата, не видях веднага.
г) Самолетът се откъсна от земята, когато набра скорост.
д) Момичето, което носеше кожена чанта, изпусна книгата.
42. Поставете запетаите.
а) Чорбаджи Марко често разговаряше с децата и внуците си за да ги направи общителни.
б) Всички познаваха Соколов който си бе извоювал име на интересна и странна личност.
в) Стефчов обяви че напуска тържеството защото не иска да слуша опасни за империята слова.
43. Превърнете сложните съчинени изречения в сложни съставни.
а) Филмът беше скучен и двамата с моя приятел си тръгнахме.
………………………………………………………………………………. ………...
б) Той говореше много мъдро и всички го слушахме в захлас.
………………………………………………………………………………………......
44. Подчертайте главните прости изречения в състава на следните сложни съставни изречения.
а) Капитанът изслуша стареца, без да го прекъсва.
б) До него стоеше това хубаво русо момиче, което постоянно показваше с бялата си ръка напред.
в) Патрулът, който беше отишъл напред, донесе сведения, които капитанът вече знаеше от Вангели.
45. Поставете запетаите.
Един селянин каза че веднъж някакъв човек хванал една кола риба и като се връщал намерил на пътя една умряла лисица. Хвърлил я в колата при рибата а когато си пристигнал вкъщи в колата нямало ни лисица ни риба ни дявол. А един селянин допълни че когато човекът пристигнал бил извикал на жена си да отвори портите защото й кара топъл кожух. Друг път един допълни че лисицата колкото можала изяла по пътя а което не можала изхвърлила от колата. Тъй че на лисицата каза той вяра да нямаш.
46. Подчиненото определително изречение е това, което:
а) определя еднородните подлози в главното изречение;
б) определя непрякото допълнение в главното изречение;
в) определя обстоятелственото пояснение в главното изречение;
г) пояснява глагола в главното изречение;
д) пояснява съществително име в главното изречение.
47. В състава на сложното изречение подчиненото определително изречение изпълнява службата на:
а) съществително;
б) пряко допълнение;
в) непряко допълнение;
г) подлог;
д) определение.
48. Редактирайте!
а) Боне зави кравичката си с чергата, която беше много уморена.
… ……………………………………………………………………………………….………
б) Селянинът с тъга погледна Белчо, който изглеждаше съвсем отчаян.
… ………………………………………………………………………………………….……
49. Кое от сложните изречения НЯМА подчинено определително изречение?
а) Той взе решението да отиде на кино.
б) Да реши дали да отиде на кино, той не успя.
в) Да реши задачата, как да вземе решение, стоеше пред него.
г) Трудната задача, да вземе решение, стоеше пред него.
д) Да приеме мисълта, че е глупак, той не искаше.
50. Подчиненото подложно изречение:
а) се отделя със запетая;
б) допълва подлога;
в) замества подлога;
г) пояснява подлога;
д) разширява подлога.
51. Кое от сложните изречения не съдържа подчинено подложно изречение?
а) Който пее, той зло не мисли.
б) Най-добре е, който се смее последен.
в) Приятно е да срещнеш приятел.
г) Мъдър е, който поема протегнатата ръка.
д) Да съхраниш вярата си изисква смелост.
52. Превърнете простите изречения в сложни съставни с подчинени подложни.
а) Страхливците трудно намират приятели.
……………………………………………………………………………… ………………...
б) Нечестният най-много се страхува от лъжата.
…………………………………………………………………………….……………………
53. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено подложно.
а) Когато чакам дълго някого, много се ядосвам.
б) Ще отида на море, след като оздравея.
в) Който не ми вярва, да направи справка в енциклопедията.
54. Къде има грешка в пунктуацията на сложното изречение?
а) Който е мокър, не се бои от дъжд.
б) Съмнително е дали каза истината.
в) Важно е, дали разбра грешката.
г) Не ми се побира това в главата, защо трябва да лъжеш.
д) Ясно ми е защо си замина.
55. Подчертайте подчинените допълнителни изречения.
а) Вярвам, че ще се разберем.
б) Не искам да ме чакаш.
в) Питай дали има и кетчуп.
г) Обясни ми как да те намеря.
56. В кой от редовете съюзните връзки НЕ са присъщи за сложно съставно с подчинено допълнително изречение?
а) кой, коя, кое, кои;
б) който, която, което,които;
в) че, да, дали;
г) кога, къде, как, защо.

57. Съюзът КОЙ е употребен неуместно. Редактирайте!
а) Попитай кой търсят!
……………………………………………………………………
б) Не разбрах кой трябва да чакам.
……………………………………………………………………
58. Попълнете многоточието:
Подчиненото обстоятелствено изречение е еднакво по служба с обстоятелственото пояснение и пояснява …………………………………….. …в главното изречение.
59. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?
а) Отидох на полето, па веднага се хванах на работа.
б) Не ми поръчвай сладолед, защото съм настинала.
в) Не бях уведомен кога ще бъде награждаването.
г) Който има най-висок резултат, ще участва в отбора на класа.
60. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?
а) Забавих се, защото мама ми намери работа вкъщи.
б) Чудех се защо се бавиш.
61. Коя дума е излишна?
а) жалост;
б) скръб;
в) несгода;
г) мъка;
д) тъга.
62. Коя дума може да бъде поставена на мястото на многоточието:
“В миналото получава широка популярност ………………………….., че книжовният език не може да съществува без диалектите, от които непрекъснато се обогатява.”
а) съображението;
б) схващането;
в) изражението;
г) явлението;
д) решението.
63. Какво е значението на фразеологизма “от ден до пладне”?
а) до обяд;
б) за кратко време;
в) ден и нощ;
г) за дълго време;
д) през целия ден.
64. Морфемата е:
а) равна на сричката;
б) най-малката значеща единица;
в) равна на думата;
г) единица без значение;
д) самостойна единица.
65. В кой от редовете морфемата и думата съвпадат?
а) син;
б) синчец;
в) синигер;
г) синина;
д) синка.
66. Коя от следните думи има две представки?
а) преписвач;
б) преподписвам;
в) надписвам;
г) писател;
67. Коя дума в редовете НЕ е сродна на другите?
а) пратеник, пратка, прът, изпращам, изпращач;
б) кръст, кръстоносен, покръстен, кръг, кръстовище;
в) сбогом, богомил, беглец, божествен, Божан;
г) водя, водач, наводнение, повод, предводител.
68. Коя дума НЕ е производна на “пея”?
песен, песнопоец, попявам, надпявам,припявам, препивам, разпявам, певица

69. Напишете от кои думи са образувани производните.
отмъщение - ………. ……….; угощение - ………. …………..;
правилник - …………. ……..; известие - ……………. ………;
70. От посочените съществителни образувайте прилагателни чрез прибавяне на наставка.
делник - …………. …………; ученик - ………………….. ..……;
празник - ………. ………………..; началник -…………………. ……;
71. Образувайте три думи, сродни на думата “шев”.
...............................; ………………….. ……; ………………… ………..;
72. Редактирайте правописните грешки.
Където погледнеш: назад, напред, долу, горе – все бук, зелен, разкошен, могъществен. След малко обаче и той е принуден да поотстъпи и да даде мегдан на един друг завоевател: елата. Царството на елите ежеминутно расте.
73. Редактирайте правописните грешки.
Индже погледна стареца изпод око и едва забелязано се усмихва.
- Индже ли? Ти виждал ли си Индже, старче?
- Де ще го видя, синко! Онзи, който го е видял, не е оживял.
- А аз кой съм? Познаваш ли ме?
- Де ще те познавам, ефенди!...
Той замълча и замислено натъжените си очи на Индже.
- Не те познавам. Ама чуй какво ще ти река: млад си, хубав си, юнак си. Де такъв господар да имаме като тебе!

74. Редактирайте правописните грешки.
Растеше в полето самотен стогодишен дъб. Наблизо имаше гора от млади дървета.
Една нощ излезе страшна буря. Силният вятър огъваше стеблата и шибаше клоните. Разбудиха се и птичките и с писък отлетяха.
75. Кое е грешното?
С общото название “имена” се назовават:
а) предмети;
б) действия;
в) признаци на предмети;
г) брой (ред) на предметите.
76. Поправете грешките в членуването на имената.
а) На другият ден Петърчо взел букварът си и се упътил към училището, в което скоро не бил стъпвал.
б) По-големия брат се досетил за съветът на баща си и го припомнил на по-малкият си брат.
в) Най-големия брат станал хлебар и спечелил кесия с жълтици.Средния отворил кръчма до един мост. Най-малкия се пазарил у един овчар.

77. Попълнете многоточията.
С показателни местоимения се посочват лица и …………….. …, техните……………. … или количество. Те се менят по ………. … и ……………….. .

78. Подчертайте само показателните местоимения.
Този ден беше много щастлив за мен. Мама и татко изпълняваха всички мои желания. Купиха ми такава играчка, каквато исках, почерпиха ме с толкова сладкиши, колкото пожелах, заведоха ме на тези люлки. за които мечтаех отдавна.
79. В кой от следните редове има само показателни местоимения?
а) те, своята;
б) наша, своята;
в) това тая;
г) нас, онова;
д) тая, те.
80. В кой от следните редове има само показателни местоимения?
а) онези, това, кой;
б) този, онази, толкова;
в) това, кой, онова;
г) онази, тази, който;
д) тези, онези, които
81. В кой ред има само въпросителни местоимения?
а) кой, този, какъв;
б) каква, толкова, кое;
в) това, кой, какъв;
г) кой, какъв, какво;
д) кой, чий, който.
82. В кое от изреченията въпросителното местоимение е употребено погрешно?
а) Кой звъни на вратата?
б) На кой се обаждаш?
в) Позна ли чий е гласът?
83. Какво е местоимението в изречението: “Университетът на живота е най-добрият учител, когото сме срещали”?
а) въпросително;
б) относително;
в) показателно;
г) лично;
д) възвратно лично.
84. В кое от следващите изречения има относително местоимение?
а) С мене е моят верен и безстрашен приятел Шаро.
б) В жестовете му имаше решителност и сигурност.
в) Изведнъж настана мъртва тишина, която беше потискаща.
г) Ян Бибиян и Калчо седнаха да си починат на сянка.
д) В това време Ян Бибиян и Калчо стояха още в своето прикритие на сянка.
85. Ако в дадено сложно изречение има относително местоимение, какъв извод можем да направим за вида му?
а) Изречението ще е сложно съчинено.
б) Изречението ще е сложно съставно.
в) Изречението ще е сложно съчинено разнородно.
г) Не можем да направим никакъв извод.
86. В сложните съставни изречения относителните местоимения играят ролята на:
а) въпросителна дума;
б) съюзна дума;
в) относителна дума;
г) частица.
87. Какви местоимения има в изречението: “Сърцето ми се стягаше – то като че предчувстваше това, което ще стане”?
а) две лични и три показателни;
б) едно притежателно и четири показателни;
в) едно притежателно, едно лично и едно показателно;
г) едно притежателно, едно показателно и едно относително;
д) едно притежателно, едно възвратно лично, едно лично, едно показателно и едно относително.
88. Кое от твърденията за глагола НЕ е вярно?
а) глаголът е самостойна част на речта;
б) глаголът е изменяема част на речта;
в) глаголите имат лице и време;
г) глаголите означават действие и състояние;
д) глаголите имат род и число.
89. Моментът на глаголното действие показва:
а) времето по отношение момента на говорене;
б) времето, когато се извършва действието спрямо момента на говорене;
в) времето преди момента на говорене;
г) времето след момента на говорене;
д) времето след извършване на действието.
90. Подчертайте подходящата дума.
Залогът е граматична особеност на глагола/съществителното, която показва дали вършителят на действието съвпада с определението/подлога на изречението.

91. Превърнете деятелния залог на изречението в страдателен.
Фризьорката сръчно подстрига младото момиче.
..................................................................................................................... ……
92. Къде глаголът е в деятелен залог?
а) Виждат се високите борове в далечината.
б) Вижда приятелите си всеки ден.
в) Крепостта е издигната в непристъпен остров.
г) Предателят е отритнат от почтения човек.
д) Изправени са син срещу баща.
93. Къде глаголът е в страдателен залог?
а) Не всеки се изправя срещу съдбата.
б) Книга се пише трудно.
в) Борете се с трудностите.
г) Който се учи, той ще сполучи.
д) Той се бие с враговете си.
94. Редактирайте членуването.
Наскоро влязох в новият си дом. Моя приятел ми подари интересен часовник. Подаръка му е много подходящ за мене. Сега будилника ще ме събужда безжалостно и вече няма да бъда наказван от директорът си, защото няма да закъснявам за работа.

95. Подчертайте подходящата дума.
Причастието е лична/нелична глаголна форма, която означава действие/признак или резултат от действие като признак на предмет или лице. Причастията се менят/не се менят по лице. Те са изменяеми/неизменяеми глаголни форми.
96. В кое от изреченията има причастие?
а) Завържи кучето!
б) Кучето е завързано.
в) Завързах кучето.
97. В кой ред има само причастия?
а) пиша, писал, пишещ;
б) пише, пишещ, писан;
в) пишещ, писан, писал;
г) пишел, писан, пишех;
д) писах, пишех, писал.
98. В кой от редовете има сегашно деятелно причастие?
а) Момчето влезе в стаята, пеейки.
б) Летенето е присъщо за птиците.
в) Пеещите чанове огласяваха планината.
г) Невинаги човекът е летял в небесните висини.
д) Изпети са много песни за Чавдар войвода.
99. Напишете каква синтактична служба изпълняват причастията.
а) Пишещите ученици да побързат! ………………………….. ……….
б) Тихичко подсказах на говорещия, но ме забелязаха и ме изгониха от час. ……………………….
в) В залата останаха само гласуващите. …………………………….. ………………...
100. Поставете причастията в отрицателна форма.
мислещ - ………………… …………; бръмчащ - ……………………………... …...;
101. В кое от изреченията всички минали деятелни причастия изпълняват службата на сказуемо?
а) Много училите не винаги са най-успелите.
б) Той направи умел опит да заобиколи спрялата кола.
в) Децата, недоспали си през деня, дремели.
г) Той чакал усмихнат, а после си тръгнал.
д) Не искал да гледа увисналия му нос.
102. В кое от изреченията миналото деятелно причастие е употребено като съгласувано определение?
а) Искам да влезе най-чакалият.
б) Старецът не очаквал цветята да са цъфнали.
в) Веселите момчета крачеха сред цъфналата ръж.
г) Влезлият в сградата се суетял пред кабинета.
д) Цветята, цъфнали с ярки цветове, привличаха погледа му.
103. В кой от редовете правописът на частицата не е неправилен?
а) Той не виждал и не чувал.
б) Той, нечул звънеца, не станал от мястото си.
в) Котенцето, неусещало човешка ласка досега, мъркало тихичко.
г) Той неусетил приближаващата заплаха.
104. Членувайте!
а) Кой е новопостъпили….. ученик?
б) Учителят поздрави отлично отговорили…… на въпроса му ученик.
в) Спечелили….. конкурса започна работа.
г) Донесох лакомства за разболели……. се работник.
105. Образувайте минали страдателни причастия от глаголите:
наказвам - …………………. …..; мия - ………………………. ………;
106. В кой от редовете има само минали страдателни причастия?
а) решим, уважаем, раним;
б) устат, сърцат, космат;
в) сечен, окалян, носен;
г) сърдечен, сънен, лунен;
д) измислен, кален, изживян.
107. В кое от изреченията няма минало страдателно причастие?
а) Този проблем е решим, значи ще бъде решен.
б) Може човекът да е сърцат, но не е сърдечен.
в) Уважаеми дами, вие наистина сте уважавани.
г) Желателно е винаги да си желан гост.
108. Редактирайте правописните грешки.
Всичко неизвестно е по интересно от преживяното и всичко не открито е по привлекателно от видяното.

109. Изберете и подчертайте вярното.
Деепричастието е нелична/лична глаголна форма, която е изменяема/неизменяема и означава допълнително действие, съпътстващо главното.

110. В кой ред всички думи са деепричастия?
а) пейки, кройки, летейки;
б) стоейки, лейки, паралийки;
в) кроейки, пеейки, леейки;
г) кройки, сеейки, смеейки;
д) перейки, криейки, вейки;
111. В кой от редовете е допусната грешка?
а) невиждащ, не виждайки;
б) недочул, не чувал;
в) незнаейки, не говорещ;
г) не викал, не знаел;
д) не събаряйки, недовиждайки.
112. Редактирайте правописните и пунктуационни грешки.
а) Не вярвайки на думите му тръгнах да проверя версията.
б) Карайки стремглаво ролерите си не видях тръгващия автомобил.
в) Не познавайки местността лесно ще се загубите.
г) Четейки пуснах музиката и скоро усетих че само си пея а не уча.

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него!

На летището в морския град стоеше машината на Ян Бибиян, с която той искаше да пътува до Луната.
Хиляди любители се трупаха да видят това ново изобретение.
И наистина то представляваше нещо странно. Върху двете малки колелета с дебела гумена окръжност клечеше големият корпус на летателния уред, блестящ на слънцето, приличен на огромна риба с жълтометалически перки. От двете страни на огромното тяло стояха закрепени стълби с перила. Отгоре се намираше вход, който можеше херметически да се затваря…
Отстрани се нареждаха малки кръгли прозорци с дебели слюдени стъкла. Такива прозорци, само че по-големи, лежаха и от двете страни на главата на тая риба, която трябваше да се вдигне в безпределните пространства.
Елин Пелин (Из “Ян Бибиян на Луната”)

113. Свързаността между първото и второто изречение на текста е осъществена чрез:
а) съществително име;
б) контекстови синоними;
в) контекстови антоними;
г) показателно местоимение;
д) лично местоимение.
114. Кое твърдение не е вярно според текста?
а) Машината на Ян Бибиян е твърде странна.
б) Машината привлича любопитството на хората.
в) Машината прилича на огромна риба.
г) Машината прилича на огромно слънце.
д) Машината има голямо тяло с малки прозорци.
115. Глаголът “клеча” е характерен за:
а) неофициалното общуване;
б) официалното общуване;
в) научен текст;
г) художествен текст;
д) всички видове речево общуване.
116. Контекстови синоними са:
а) машина – колелета – гумена окръжност;
б) машина – стълби – кръгли прозорци;
в) машина – изобретение – летателен уред;
г) машина – прозорци – студени стъкла;
д) машина – глава – слънце;
117. С кое изречение текстът за Ян Бибиян може да бъде продължен?
а) Той беше радостно възбуден.
б) Те неудържимо привличаха Ян Бибиян.
в) Той очакваше с нетърпение да изгрее слънцето.
г) Нови изобретения се появяват почти всеки ден.
д) Прозорците на къщите блестяха в светлината на изгряващото слънце.

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него!

Земята, моята родна планета, е най-хубавото място в света. Трудно е да си представим, че тя е толкова стара – на 4600 милиона години. Учените смятат, че е била огнено кълбо от газове, което днес има твърда обвивка. Тя е обгърнала в мощна прегръдка горяща сплав с температура около 3000 єC. Когато земетресения разтърсят някой град или планина, когато морето погълне свличащия се бряг, това сякаш ни казва, че нашата земя живее – движи се и се променя. Може би след хиляди години земята ни ще бъде друга – ще има по-малко континенти и големи океани – но хората, нейните чада, винаги ще я обичат.

118. За какво се разказва в горния текст?
а) за възрастта на Земята;
б) за строежа на Земята;
в) за земята и хората;
г) за промяната на Земята;
д) за бъдещето на Земята.
119. Кое от заглавията е най-подходящо за горния текст?
а) Произход на Земята;
б) Строеж на Земята;
в) Промените и Земята;
г) Земята и хората;
д) Земята и бъдещето.
120. Коя от посочените думи е употребена като термин в горния текст?
а) планета;
б) Земя;
в) континенти;
г) газове;
д) земетресения.

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него!

Галилео Галилей е италиански астроном и физик, живял през 1564 – 1642 г. Той открива закона за инерцията, за падането на телата, за колебанията на махалото и др. Пръв наблюдава небесните тела с изработена от него зрителна тръба. Открива лунните планини, четири спътника на Юпитер, звездния стоеж на Млечния път, наблюдава петната на слънцето.

121. Коя е темета на текста?
а) Откриването на зрителната тръба;
б) Животът и откритията на Г. Галилей;
в) Звездният строеж на Млечния път;
г) Законът за колебанията на махалото;
д) Откриване на петната на слънцето.
122. Контекстови синоними са:
а) небесни тела – зрителна тръба;
б) Юпитер – лунни планини;
в) Млечен път – звезден строеж;
г) Галилео Галилей – италиански астроном;
д) Млечен път – петна на слънцето.
123. Свързаността между първото и второто изречение на текста е осъществена с помощта на:
а) синоними;
б) антоними;
в) съществително име;
г) лично местоимение;
д) показателно местоимение.
124. Горният текст е:
а) научен;
б) научно-популярен;
в) научнофантастичен;
г) рекламен;
д) разговорен.
125. Народните песни са:
а) анонимно устно творчество;
б) анонимно писмено творчество;
в) лично писмено творчество;
г) лично устно творчество.
126. Най-характерно изразно средство в юнашките песни е:
а) повторението;
б) хиперболата;
в) отрицателното сравнение;
г) олицетворението.
127. Допишете:
Видовете народни песни са:
а) трудови;
б) битови;
в) юнашки;
г) ……………………………. …;
д) митически;
е) исторически
ж) обредни.
128. Определете какъв художествен похват е използван в текста:
“И страшен беше хайдутин
за чорбаджии и турци;
ала за клети сюрмаси
крило бе Чавдар войвода”
а) косвена характеристика;
б) портретно описание;
в) реч на героя;
г) пряка характеристика;
д) действие на героя.
129. Определете какъв художествен похват е използван в текста:
“Благородното му лице, обляно от страдалческа бледност и осветлено от един мъжествен и енергичен поглед, подкупваше непобедимо сърцето.”
а) биография на героя;
б) портретно описание;
в) описание на душевно състояние;
г) косвена характеристика;
д) действие на героя.
130. Какви изразни средства са използвани в текста:
“Още на сутринта девическото училище хвана да се пълни с ученички, пременени, пригладени и натруфени като пеперуди от майките си.”
а) олицетворение;
б) сравнение;
в) епитет;
г) хипербола.
131. На кого принадлежат думите:
“Мале, пиша ти това писмо, че съм живо и здраво и че победихме сърбите.”
а) на Стоян;
б) на Кина;
в) на Стефчов;
г) на Радулчо;
д) на Огнянов.
132. Думите пари и келепир извикват представата за:
а) Бойчо Огнянов;
б) Чавдар войвода;
в) Бай Ганьо;
г) Стоян;
д) Кириак Стефчов.
133. Отрицателното сравнение е характерно изразно средство за:
а) народното творчество;
б) личното творчество.
134. Пенка е героиня в творба на:
а) Иван Вазов;
б) Елин Пелин;
в) Алеко Константинов;
г) Йордан Йовков ;
д) Христо Ботев.
135. “Бай Ганьо” е произведение на:
а) Алеко Константинов;
б) Иван Вазов;
в) Елин Пелин;
г) Христо Ботев;
д) Йордан Йовков.
136. Произведението “Иде ли?” от Иван Вазов е:
а) роман;
б) Разказ;
в) стихотворение;
г) повест;
д) басня.
137. Рада е героиня от:
а) “Иде ли?”;
б) “По жътва”;
в) “Под игото”;
г) “Бай Ганьо”;
д) нито едно от изброените произведения.


Изисквания за 6. клас в съответствие с ДОИ

І. Езикови компетентности:
1. Знания за изучените лингвистични понятия и термини и умения за употребата им в речта.
а) Общуване и текст - 1 – 14
2. Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език.
а) Изречение. Видове изречения. Еднородни части в простото изречение. Части на изречението - 15 - 21, 23 – 26;
б) Сложно изречение. Видове сложни изречения. Видове съюзи - 33 – 40, 43, 44; в) Видове сложни съставни изречения - 46, 47, 48, 49 – 53, 55 – 60;
г) Морфема – видове. Сродни думи. Словообразуване - 64 – 71;
д) Имена. Местоимения – видове - 75, 77 – 87;
е) Глагол. Залог на глагола – 88 – 93;
ж) Причастия – видове - 95 – 102; 105 – 107, 109, 110
3. Владее и умее да прилага правописната и пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.
а) Правопис – 72, 73, 74, 76, 94, 103, 104, 108, 111, 112;
б) Пунктуация – 22, 27 – 32, 41, 42, 45, 54, 112
4. Владее и умее да прилага лексикалната и стилистична норма на съвременния български книжовен език.
а) Дума. Речниково значение. Фразеологизъм - 61, 62, 63
5. Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача – 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
ІІ. Литературни компетентности:
1. Познава фолклорните текстове с техните жанрови, идейни и тематични особености - 125, 126, 127.
2. Познава посочените автори и творби – 131, 132, 134, 135, 136, 137.
3. Познава посочените литературни термини и понятия – 128, 129, 130, 133.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 21073
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 174033
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,909,989.31
Банка: 5,487,766.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Български език

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта