Безопасност и охрана на труда – методика за извършване оценката на риска

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Безопасност и охрана на труда – методика за извършване оценката на риска

Мнениеот Kotkata68 на Пон Фев 07, 2011 11:44

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ””
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

на тема: БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА – МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКАТА НА РИСКА

ДИСЦИПЛИНА: “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


Изготвил: Проверил:
/Жана Ангелова Станчева /
факултетен № 2228
специалност “Здравен мениджмънт”
степен “Магистър”
специалност “Здравен мениджмънт”

гр.Добрич
- 2004г. –

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Предложената примерна методика е съобразена с логическите етапи на последователност на процеса, както и основните принципи на идентифициране, анализ и оценка на риска, съдържащи се в Наредба №5. Примерната методика се базира на анкетно проучване на състоянието на работното място, измерване параметрите на работната среда, цифрово изражение на елементите на риска и степенуване на риска.
Оценяването на риска се документира по ред и начин определен от директора на социалното звено.
Оценката на риска завършва с определяне на приоритетите и разработване на програма за изпълнение на предприетите мерки, определени срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки . Програмата се утвърждава от директора на просветното звено.
Практическото помагало за оценка на риска и приложенията към него са разработени по материали от белгийската и българската практика, със съдействието на експерти от Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и колектив от системата на народната просвета.


ПРИМЕРНА ПРАКТИЧЕСКА МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
ОЦЕНКАТА НА РИСКА

Оценяването на риска включва следните етапи :
Етап І . Класификация на трудовите дейности
-изготвяне на списък на всички трудови дейности, които извършва работещия персонал на работното си място.
-групиране на дейностите по рационален за оценяването начин
-събиране на необходимата за тях информация-характерни опасности, нормативни разпоредби, мерки за защита и всякаква друга информация, необходима за оценяване на риска.

Етап ІІ. Идентифициране на опасностите включва:
-наличие на опасности и сравнителен анализ на опасностите по приоритети;
-възможни пътища и начини за въздействие на опасностите;
-обекти, които могат да бъдат увредени - хора, имущество, работна или околна среда;
-аналзиране на всички дейности, които се извършват;
-отчитане на необичайни операции по време на работа ;
-отчитане на непланирани, но предвидими събития;
-отчитане на възможността за възникване на аварии;
-анализ на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и приложените предпазни мерки;
-определяне на ония аспекти на дейността, можещи да причинят вреди;
-отчитат се не само опасностите, но и начина на взаимодействие на обучаемите и работещите с опасностите и как това променя риска;
Прилагат с следните примерни подходи за идентифициране на опасностите:
НАБЛЮДЕНИЕ на трудовия процес.
Наблюдението е насочено към конкретните действия и начините, по които те се извършват. Състоянието на работното място и това за обучение се обсъжда във връзка с извършваните дейности. Взема се под внимание възможността за промяна в начина на работата, извършена от самия работещ и последствията от това по отношение на възникване на нови, непредвидени опасности. Наблюдението се осъществява при сътрудничеството на работещия.
ИЗПОЛЗВАНЕ на анкетна карта.
Въпросите в анкетните карти са насочени към установяване на опасност за всяка дейност на работното място, а също така и към произхода на опасността, към готовността на работещите сами да въздействат на тази опасност, към предприетите мерки за колективна и индивидуална защита и тяхната ефективност.
За всяко работно място се попълват толкова анкетни карти, колкото са установените опасности.
ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ на работната среда.
Използват се данните от актуалните измервания на:
 специфичните показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работно място;
 стойностите на елементите за микроклимат, токсични вещества и праха във въздуха, шума, вибрациите, осветлението и лъчението;
За целите на оценката е нужно измерванията да се извършат от звена и специалисти на работодателя и/или от юридически и физически лица, упълномощени от “Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”.
Документите за установяване на съответствието с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, включително резултатите от проведените измервания се включват в документацията по оценката на риска.
Етапът завършва с описанието на установените опасности на работното място, съгласно табл.1.
...
Безопасност и охрана на труда – методика за извършване оценката на риска.rar
Прикачен файл! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове. Ако нямате създаден профил, регистрирайте се, за да имате тези права.
Сигнатура:
Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!
Аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Репутация: 2156
Kotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутация
 
Мнения: 23761
Регистриран: 30 Ное 2007
Наличност: 1,121,378.00
Банка: 795,590.60
Най-високи резултати: 3
Статистика на победите: 0
пол: Жена

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта